Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Att skjuta upp – omexaminationer

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, April 09, 2021 00:22:25

Att skjuta på saker man ska göra, som t.ex. att bedöma omexaminationer är inte en bra idé, men nu var det just det jag hade gjort. Idag ska studenterna få besked så då går det inte att skjuta det framför sig längre. Bara att kavla upp ärmarna och sätta fart. Tur jag inte har så många att bedöma i alla fall. Det är snart gjort om man bara börjar.Tredje vågen är här

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, April 08, 2021 23:06:14

Innan vi ens tycker att vi sett slutet på pandemins andra våg så beskrivs nu den tredje vågen vara över oss. I Uppsala är situationen i vården den mest ansträngda sedan covid-19 utbrottet startade, alltså till och med värre än i julas då vi nog trodde vi sett det värsta av den här pandemin.

Vården är så ansträngd att man ställt in all vård som inte är livsnödvändig. Det innebär verkligen att vården är hårt pressad. Förut har man ju bara behövt ställa in vård som kan vänta men det här är ett värre läge.

Det gäller att vi alla håller i och håller ut, håller avstånd och tvättar händerna. Än är det inte dags att slappna av och börja umgås annat än utomhus och med avstånd!Avundsjuk på min tandhygienists … visir

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, April 08, 2021 00:38:10

Idag var jag på årlig kontroll hos min tandhygienist och blev ganska så snart avundsjuk på henne. Inte på hennes arbete, nej titta i folks munnar dagarna i ända känns som det kvittar. Det var hennes visir som var föremålet för min avundsjuka. Det var så nätt, litet och elegant, inte som de klumpiga vi har på sjukhuset.

Jag kände hur lättsamt det skulle vara att arbete med den sortens visir som inte sitter åt runt hela huvudet utan bärs som ett par glasögon. De liknar den modell jag länkat till nedan.

Dock konstaterade hon att visiren inte var godkända för användning i vården och det kunde jag ju ha gissat. De var alldeles för nätta för det. Jag inser att de inte ger ett lika gott skydd som de stora, tunga och klumpiga visir som vi använder på min avdelning. Hon hade det då hon fick svår huvudvärk av de med fullgott skydd och hade då gjort en avvägning av risken mot hennes välbefinnande.

Låt mig ändå få drömma mig till en framtid där covid-19 inte är i en aktiv fas av smittspridning, en framtid där vi kan ha visir som dessa vid låg risk för smitta för att ta till de rejäla doningarna då risken för smitta bedöms högre. Åh, måtte vi snart vara där …Högskolan Väst byter namn

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 01, 2021 14:47:44

Idag har rektor haft pressträff och meddelat att Högskolan Väst byter namn. Se filmen nedan där namnet offentliggörsFeltolkning av tidssamband

Forskning Posted on Tue, March 30, 2021 01:17:04

Att saker har ett samband, oftast i form av att de existerar samtidigt är nästan aldrig samma sak som att det finns ett orsakssamband. Detta konstaterar professorn i psykiatri Mikael Landen. Så sant som det är sagt! Det finns många orsaker till att saker kan samexistera men oftast har det inte med att göra att det ena orsakar det andra.

Ett sådant exempel är när min mamma drog upp en rullgardin och det började spöregna ute. Trots att hon var väl medveten om att detta såklart inte hade något med vartannat att göra så ville hon instinktivt dra ned rullgardinen igen för att se om det skulle sluta regna.

Varför har vi så lätta att inse att dessa saker inte beror av varandra medan vi gärna kopplar ihop allehanda andra saker som bara råkar existera samtidigt när vi ser dem i den egna forskningen?Vikten av evidens

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, March 29, 2021 23:54:39

I dessa tider av fake new, faktaresistens och en ökande andel “foliehattar” vill jag slå ett slag för ett program från TV4 om evidens.

https://www.tv4.se/artikel/6zr6o3KQa4FIvBg6NeHBFp/sa-fungerar-vetenskap-vikten-av-evidens

Författaren och professorn i psykiatri, Mikael Landen har skrivit en bok om just detta och pratar engagerat om vikten av evidens. Sevärt!Mer forskning som läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sat, March 27, 2021 14:31:50

Min senaste publicerade artikel, om integritet i livet slut på IVA läses enligt ResearchGate. Kul!Etikbloggen skriver om vår artikel om integritet inom intensivvård

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:13:00

Etikbloggen som förestås av Uppsala universitet har skrivit om vår artikel om integritet inom intensivvård. Det är så fint skrivet så man blir riktigt rörd! Här kan du ta del av detta:

Länk till Etikbloggen


Problem med vaccin för covid-19

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:10:42

Att det inte är så alldeles enkelt at på rekordtid ta fram ett effektivt och säkert vaccin som kan levereras i enorma kvantiteter har blivit tydligt för var och en nu i covid-19 tider. Alla leverantörer av godkända vaccin dras med kapacitetsproblem och ingen kan leverera enligt avtal.

Astra Zenecas vaccin har gett upphov till mycket mer symtom i samband vid vaccinering än man sett i de kliniska prövningarna och nu har sällsynta men allvarliga biverkningar som lett till dödsfall konstaterats varvid vaccination med vaccinet stoppats.

Det har också rått viss osäkerhet omkring skyddet av Astra Zenecas vaccin till den äldre populationen då det var få äldre med i deras prövningar. Nu när allvarliga biverkningar rapporterats för vaccinet och de första analyserna gjorts anser några länder att vaccinet endast ska ges till dem över 65 år. Nu anses också skyddseffekten för äldre vara säkerställd.

Alla svårigheter som omgärdat vaccinerandet har gett kraftiga fördröjningar av vaccineringen i många länder, så även i Sverige. Mestadels är detta relaterat till den betydligt mindre mängd vaccin som levereras till länderna. Målet om att ha vaccinerat alla i Sverige till midsommar, ja det ter sig lika avlägset som en riktigt varm sommar i Sverige …100 citeringar!

Forskning Posted on Sat, March 20, 2021 10:23:18

ReserachGate menar att min forskning nu har citerats 100 gånger. Det känns som en riktig milstolpe!Att arbeta med kunskapsluckor

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 12:55:51

Allt vi gör i vården finns det inte evidens för vilket gör att man emellanåt får använda sig av beprövad erfarenhet för olika åtgärder. Det känns ofta otillfredsställande men det finns egentligen ingen annan lösning. Problemet som vi behöver lösa försvinner inte för att evidens för åtgärder saknas. Dock blir ju det profesionella omdömet och värderingen av de alternativ som står till buds än mer central.

I sådana lägen är det glädjande att SBU nu siktar på att fylla den här typen av kunskapsluckor. Här kan du läsa mer om det.Utomhusarbete i covid-19 spår stoppas

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 08:03:22

I pandemins inledning fanns en stor oro kring hur sjukdomen spreds då vi saknade kunskap om sjukdomen. På sjukhuset i Skövde löste man ett av problemen med ett sorteringstält utomhus där patienter med misstanke om covid-19 togs om hand. Tältet har väl inte utgjort den allra bästa arbetsmiljön. Det har läckt in vatten och det har varit kallt. Bristerna i arbetsmiljön påtalades men inte mycket hände. Fortfarande nu efter nästan ett år stod tältet kvar men efter en 6:6-anmälan har man nu hittat en lösning för att alla patienter ska kunna tas omhand och få vänta inomhus.

Bilden från Vårdfokus


Kollegialt seminarium – så lyxigt

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, March 19, 2021 07:57:13

I veckan var det manus jag skriver med två magisterstudenter på deras magisterarbete föremål för diskussion på ett seminarium på HV. Det var inte jättemånga där men seminariet blev så bra. Vi fick verkligen många värdefulla synpunkter och diskussionerna kunde uppehålla sig kring verkligt intressanta vetenskapliga frågor som också rörde sig utanför manuset.

“Det känns så lyxigt att ha fått synpunkter från så många kloka människor” sa en av magisterstudenterna och jag kan bara instämma. Hur ofta är det två professorer, två docenter och tre disputerade personer som alla vill bidra till ett manus förbättring som man får synpunkter från. Det tråkigaste var att inte fler kollegor som tog tillfället i akt att vara med för det var ett av de bästa seminarier jag varit med på på länge!Två tankar i luften samtidigt

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 07:51:49

Ibland är det uppenbart svårt för en del personer att ha två tankar i luften samtidigt. Just nu är det som fascinerar mig svårigheten en del tycks ha att hålla både tanken om de krav som finns på vårdprofessionens dokumentation att den förhåller sig till regler och riktlinjer och de dokument som patienter ska få och som rör deras vård.

Att vi som professionella ska dokumentera på korrekt sätt och använda exakta vetenskapliga och medicinska termer är helt klart för mig. Att patientens egna dokument skulle vara tvungna att förhålla sig till någon särskild nomenklatur och använda medicinska termer är mig dock helt främmande. De dokument som patienten får måste ju vara begripliga för dem på alla sätt. Då går alltså ord som jag som professionell använder mig av oftast bort.Att göra om eller göra från början?

Forskning, Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, March 11, 2021 00:16:15

Efter att ha tillbringat åtskilliga timmar med att göra om ett ansökningsformulär för en typ av bidrag för forskning till en annan form undrar jag i mitt stilla sinne om det inte hade varit enklast att börja om helt från början. Att ha en text som utgångspunkt som inte passar för det man gör och som man måste göra om är ingen enkel sak. Det kräver mycket tankemöda och börjar man ändra i en ända så måste man hela tiden tänka på att det kan innebära att följdjusteringar krävs. Nu är vi i alla fall framme vid ett första utkast som vi ska låta cirkulera för synpunkter.Det läses så det står härliga till

Forskning Posted on Thu, March 11, 2021 00:12:26

ResearchGate har just meddelat mig att den första artikeln jag skrev för min avhandling har lästs 200 gånger av ResearchGates läsare. Det är verkligen roligt.Tydliga varningsklockor

Forskning Posted on Wed, March 10, 2021 07:59:21

Ibland förundras jag över både att forskare går på inbjudningar från uppenbart (för mig i alla fall) tveksamma förlag och konferensarrangörer men också över hur just förlag och konferensarrangörer skriver inbjudningar som de hoppas ska locka forskare.

I min e-post idag låg nedanstående meddelande som jag tycker innehåller det mesta av det som borde få varenda varningsklocka att börja ringa.

Olika typsnitt, typsnitt som ska ge en illusion av handstil, bokstäver ersatta med tecken, en mix av olika storlekar på texten, fetstil och versaler om vartannat och flera olika färger på texten är alltihop tydliga tecken för mig. Det signalerar inte en seriös aktör!Ytterligare citeringar av min forskning

Forskning Posted on Wed, March 10, 2021 00:06:01

Google Scholar är en pålitlig och snabb källa för att hitta citeringar av min forskning. Två nya citeringar fick jag besked om via min automatiska bevakning från den tjänsten. Båda citerar samma studie men använder varsin artikel för det, den ena använder själva resultatartikeln och den andra metodartikeln där narrativ metod använts.Kapitel om digitalisering läses

Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, March 06, 2021 19:44:57

ResearchGate meddelar att mitt kapitel om digitalisering av utbildning har lästs 50 gånger. Kul!

Kapitlet finn i boken Digitalisering av högre utbildning med Stefan Hrastinski som redaktör. Berghammer M, Rejnö Å. Vetenskaplig teori och metod i ett omvänt klassrum. I: Hrastinski S, red. Digitalisering av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur; 2018. s. 147-52.Förväxlingsrisk – företagens ansvar?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 05, 2021 08:37:32

Som sjuksköterska är man alltid ansvarig för de läkemedel man ger och för att nödvändiga kontroller gjort så det är rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient. I detta är det en fördel om läkemedelstillverkare också bidrar på det sätt de kan med att designa sina läkemedel på så sätt att de är visuellt skilda från varandra så förväxling undviks.

Att arbeta med färg och form på förpackningen av läkemedel är ett sådant sätt. Här ses hur två läkemedel från samma företag har designats för att visuellt skilja sig åt.

Här ses vad som händer när man ändrar i sin produktion, kanske utan att tanken är helt med.

När är plötsligt Efedrin och Atropin väldigt lika varandra och inte blir det bättre när man tar fram själva ampullerna för läkemedlen.

Risken för att det ska bli fel i en stressad situation där det går lite fort är uppenbar och om både förpackning och ampuller är lika så behöver man vara väldigt uppmärksam för att undvika detta.

Om vi alla hjälps åt för att förväxling ska undvikas så är risken för att något går fel avsevärt mindre.Next »