Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Lärare åt lärare, vårdare åt vårdare

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:24:08

Hur är det att vara lärare åt lärare, och då menar jag lärare på universitet och högskolor? Hur gör vi lärare när vi går kurser i högre utbildning? Gör vi så som vi själva anser att studenter bör göra dvs följer instruktioner, gör inlämningar i tid och betraktar obligatoriska lärtillfällen som just obligatoriska? Eller gör vi lite som vi själva vill?

Att vårda sjukvårdspersonal är ju ofta sådant som känns lite extra tungt som vårdpersonal och jag undrar om det är samma för lärare på akademiska kurser som riktar sig till kollegor?

Att vara vårdpersonal och vårdas är också lite knepigt. Samtidigt som man är patient och har en massa tankar och rädslor som man vill ha stöd med så är man ju också vårdare och känner en lojalitet med de som vårdare en. Inte kan man ringa och be om hjälp just runt lunchtid när man vet att det är så körigt på avdelningen? Eller kan man det?

Jag gissar att den här känslan kan delas även av andra yrkesgrupper. Att vara snickare och leja bort att bygga sitt uterum, hur är det? Är man extra petig och synar noga eller accepterar man lite slarv? Sånt slarv man själv hade gjort om man byggt samma sak åt någon annan?Inga kvinnor som varit gravida …

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:14:06

Filosofihistorien har skrivits av män och kvinnor som inte har varit gravida enligt filosof Jonna Bornemark i avsnittet “Identitet” i Filosofiska rummet. Detta menar Jonna har påverkat både vår syn på filosofin och logiken.

Jag har aldrig funderat över detta faktum men tror henne på hennes ord om att inga kvinnor som varit gravida har skrivit om filosofi genom historien. Skrämmande!Läst artikel från avhandlingen

Forskning Posted on Mon, November 18, 2019 00:00:51

Idag meddelade ResearchGate att den andra av artiklarna i min avhandling har lästs 100 gånger på deras sajt.

Den här artikeln är den första av de som jag gjorde för avhandlingen så den är lite speciell för mig.Evry -illustration av dålig vetenskaplig metod

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 15, 2019 23:25:09

Tänk om omvärlden kunde bidra med så här bra exempel på vikten av noggrannhet i forskningen när vår kurs i Vetenskaplig teori och metod gick, istället för när den precis har avslutats. Det hade varit bra! Vad handlar det om då? Jo, de senaste dagarna har det varit stora skriverier om Evry, ett bolag som levererat data till SCB (Statistiska Central Byrån) om statistik över arbetslösheten i Sverige. Det är ett lysande exempel på när dålig kvalitet på datainsamling gör en studie fullständigt meningslös.

SCB hade uppdragit åt Evry, en konsultjätte att via telefonintervjuare ta fram data som skulle användas för statistik över arbetslöshet. Denna statistik skulle sedan användas i budgetarbetet i Sverige. Nu har det framkommit att Evry levererat data som i värsta fall kan vara helt konstruerade av bolagets intervjuare själva. Så här gick det till:

SCB lovade Evry en viss ersättning för en viss svarsfrekvens. Om de kunde leverera data med en dubbelt så hög svarsfrekvens så skulle deras ersättning 24-dubblas! Ja du läste rätt, dubblade svarsfrekvens gav alltså en mångdubbelt så hög ersättning. Det bolag som inte är beredd att tumma lite på reglerna för att uppnå denna gigantiska ersättning, det har en väldigt hög integritet. Det säger sig självt att detta var ett mycket dåligt konstruerat ersättningssystem.

Det mest allvarliga är att Sveriges budget för arbetsmarknadsåtgärder är baserade på dessa felaktiga siffror så budgeten måste nu räknas om. Ja fast först måste SCB räkna om Evrys data så att resultatet överensstämmer med verkligheten. Det kan man ju undra hur det ska gå till?WebbSKU på Västkom

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 15, 2019 23:11:17

Igår presenterade jag WebbStrokekompetensutbildningen på Västkom konferensen om de reviderade riktlinjerna för vård vid stroke. Deltagare var personal från Västra Götalandsregionens 49 kommuner.

Intresset för utbildningen var stort och deltagarna som var där antog utmaningen att försöka utbilda fler i WebbSKU än strokeenheterna gör. Om alla kommuner i VGR skulle starta en egen WebbSKU skulle det räcka med att de utbildade 10 deltagare vardera för att lyckas med det. Det är ju på inget sätt en orimlighet!Ett syskon till WebbSKU?

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 14, 2019 00:03:55

Tänk dig en webbaserad utbildning om stroke som riktar sig till patienter och närstående. Den består av filmade föreläsningar om ämnen angelägna för såväl den som drabbats av stroke som deras närstående. Utbildningen finns fritt tillgänglig på nätet och experterna inom stroke-området i Sverige har gjort filmerna.

Visst låter det som en lillebror som WebbSKU skulle kunna ha och dessutom vara stolt över. Visst får man drömma ibland …Gadamer?

Forskning Posted on Wed, November 13, 2019 23:58:18

Jag har fått förfrågan om att reviewa ett manus för en artikel. De säger sig använda hermeneutisk metod enligt Gadamer. Gadamer betonar öppenheten i intervjun och att den intervjuade själv ska få avgränsa och bestämma vad som ingår i det som intervjuaren är intresserad av att få veta mer om. En öppen inledande fråga brukar anses vara rimligt och att man sedan ställer uppföljande och fördjupande frågor. I den här studien har de en väldigt detaljerad frågeguide med ett tiotal frågor!

Författarna behöver beskriva hur de anser att detta går ihop med Gadamers hermeneutik för att jag metoden ska kunna anses vara använd på korrekt sätt. Kul att få reviewa en artikel med hermeneutisk metod. Det är inte så vanligt så det var roligt att få damma av sina hermeneutiska kunskaper.Kreativ och produktiv lärarlagsträff

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 11, 2019 22:54:55

Idag har vi arbetat med en av våra kommande kurser. Kreativiteten har flödat och vi kom en bra bit på vägen mot en färdig kurs även om mycket arbete fortfarande kvarstår. Att kunna avsluta mötet med att ändå känna sig nöjd med dagens arbete är en bra känsla.Kraschande datorer i VGR

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, November 11, 2019 22:52:19

Under föregående vecka var det stora antal datorer som kraschat i Västra Götalandsregionen en riksnyhet, ja en lokal nyhet också såklart. Skaraborgs sjukhus chefläkare Christer Printz intervjuades om de 300 datorer som kraschat vid Skaraborgs sjukhus och menade att det inte var något stort problem just i dessa verksamheter. Trehundra datorer är självklart många men sjukhuset har betydligt fler än så. På just den avdelning där jag arbetar meddelade vår IT-ansvariga sjuksköterska att vi bara har en sådan dator som varit berörd. För just vår verksamhet är det alltså helt klart inget stort problem.

Att det inte är problematiskt för vare sig vår enheter eller flera andra på sjukhuset är såklart bra men det förtar inte problemet. Västra Götalandsregionen har gått ut med att de planerar för utbyte av hårddisken för alla datorer av denna modell vilket totalt uppgavs vara 17 000 datorer! Då är det ett stort problem även om enskilda verksamheter klarar sig hyfsat.

Under föregående vecka var problemet så stort och kraftigt eskalerat att flera sjukhus i VGR till och med gick upp i stabsläge vilket du kan läsa om här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3XkoX/sjukhus-i-stabslage-nar-datorer-kraschar

Nu verkar ändå problemet vara under kontroll och flera sjukhus har kunnat dra tillbaka stabsläget. Att hitta orsaken till problemet står nu högt på listan liksom att dels fixa redan kraschade datorer och börja byta hårddiskar på datorer som ännu är hela innan de också kraschar. Hur lång tide det kommer att ta har angetts vara lite osäkert men bedömningen är att det inte kommer vara löst under 2019 i alla fall.Hoppsan vad hände?

Forskning Posted on Sun, November 10, 2019 23:22:49

Under veckan har mina artiklar läst som aldrig det på ResearchGate. Jag tror aldrig jag haft så många “reads” på en och samma vecka förut. Det är såklart roligt men samtidigt högst oklart vad detta beror på. Jag har inte publicerat något just nu och inte heller lagt in något senaste tiden. Det är inget att lägga tankemöda på heller, utan jag konstaterar det och susar mot nästa vecka.Beviljad ansökan

Forskning Posted on Sun, November 10, 2019 23:18:39

Jag har fått besked om att min ansökan till Skaraborgs sjukhus FoU beviljats medel. Jättekul såklart! Det ger mig möjlighet att lägga lite mer tid på min forskning.

Lite smolk i bägaren är det dock att den kollega och medförfattare jag också sökte medel för inte tilldelades något alls. Trist, men inget att göra något åt. Vi får helt enkelt vara glad för det vi fick.Jag vill visa …

Forskning Posted on Wed, November 06, 2019 22:49:03

Ibland vill studenterna i sina examensarbeten visa något särskilt och låter denna önskan styra val av artiklar för sina litteraturbaserade studier, där artiklar, med från studentens perspektiv icke-önskvärt resultat, exkluderas utan vetenskapligt hållbar orsak. Så kan man givetvis inte göra och detta tar vi upp i både kursen om vetenskaplig teori och metod och i själva examensarbetskursen.

Idag har jag själv suttit i en motsvarande situation där jag “ser saker” i mitt datamaterial som jag vill visa med deskriptiva statistik men efter att ha arbetet med data halva dagen idag, tillsammans med min statistiske vän, så får jag lov att erkänna för mig själv att jag vill göra just det jag säger att man inte får i forskning. Jag vill visa det jag vill att data ska visa och inte det de visar i verkligheten. Så hur djupt det än smärtar mig får jag nu konstatera att delar av det jag tycker mig se i data inte är verkligt utan bara mina egna önskningar. Åhh så tristAtt göra “för mycket” gott

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, November 06, 2019 22:41:56

Kan man vara så ivrig att göra gott att man gör för mycket? Kan ivern att skapa en vård som är konfliktfri göra att man målar in sig i ett hörn där situationen blivit ohållbar? Kan man vara för mån om att skapa kontinuitet att det blir svårt för personalen att orka?

Svaret på alla dessa frågor är alla JA, så kan det faktiskt vara. Det som fungerar under en kortare och avgränsad tid kan bli alltför svårt att leva upp till i längden och kan faktiskt till och med skapa ohälsa för vårdarna. Man vill så gärna göra gott och lovar att försöka tillmötesgå men löftet om att försöka blir till ett löfte där man lovat att lyckas och så har man skapat en vård som inte är hållbar utifrån ett personalperspektiv.

Om vårdens främsta resurs, dess personal inte orkar, då finns inte förutsättningar för att bedriva verksamheten. Det gäller alltså att tänka lite längre än bara i nuet för att skapa hållbarhet.Studenterna anser …

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, November 05, 2019 08:08:48

Vi har bytt ut granskningsmallarna som studenterna i sjuksköterskeprogrammet ska använda för att granska vetenskapliga artiklar. De gamla har mött mycket kritik från både studenter och lärare. De punkter som granskats har inte varit tillräckligt allmänna utan varit utformade med specifika metoder i åtanke. Detta har gjort dem mindre användbara. Nu har mallarna reviderats och vi har gjort ett byte rakt av.

Parallellt med detta har vi identifierat en mindre genomtänkt progression genom sjuksköterskeprogrammet avseende det vetenskapliga ämnet och som en del av att komma till rätta med detta har vi som kursansvariga för kursen Vetenskaplig teori och metod fått i uppdrag att se över vilka delar i granskningsmallarna som ska användas för vilket läsår. Det är här studenterna kommer in. Senast jag träffade de studenter som går den kursen nu frågade jag om vilka punkter de ansåg fungerade väl för de olika läsåren. Just dessa studenter brottas ju just med dessa mallar och har också tidigare använt de gamla mallarna. Vilka kan alltså vara bättre att fråga om detta än de?

Först hade jag själv gått igenom mallarna och försökt fördela granskningspunkterna för att ha en egen förståelse. Sedan fick studenterna tycka till och det var roligt att se att studenterna och jag hade ganska lika syn på detta. Det var egentligen ganska få granskningspunkter vi inte var ense om. Fint! Då är det väl bara att testa hur detta faller ut i verkligheten också. Tack till er som var med och funderade över detta tillsammans med mig!Varför “flaggar” Högskolan Väst?

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 01, 2019 22:54:57

Varför är det uppsatt ett flaggspel i den snurrade trappan på Högskolan Väst undrar jag. Ingen jag pratat med vet anledningen. Flaggorna startar på plan 1 och slutar på plan 3. Ganska fint men jag skulle gärna vilja veta om det bara är för att det är dekorativt de är uppsatta eller om det finns något annat skäl. Vet du? Lämna gärna en kommentarJag, trycksår?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 01, 2019 18:45:19

Igår morse vaknade jag. Liggandes på rygg. Knäna uppdragna och hälarna nedborrade i madrassen. Min sambo menar att det är dumt att jag ligger så för han påstår att jag snarkar då. Förtal! Nåja, det var nu inte problemet. Min högra häl var bortdomnad. Det var helt stumt och utan känsel. Jag gick upp, gjorde iordning mig för att resa till Trollhättan, åt frukost och gick till bussen, en promenad på 1,7 km. Hälen var fortfarande domnad.

Efter att ha åkt buss i två timmar var hälen fortfarande inte sitt rätta utan fortfarande lite stum och utan känsel. En rätt så frisk, fullt rörlig kvinna mitt i livet, kan man verkligen få trycksår då? Grad 1 då visserligen, men det tänker man sig ju inte riktigt. Inte har jag legat på rygg hela natten heller utan vänt mig till ryggläge under natten. Ja det ger lite tankar om hur lätt det kan hända och att fler än jag tänker, kan ingå i riskgruppen. En bedömning av mig med Nortonskalan ger 28 eller möjligen 27 poäng, dvs antingen full poäng eller ett poängs avdrag. Inte en patient jag skulle fundera över risk för tryck hos om jag fick fram den poängen.Uppdatering på kontoret

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, October 31, 2019 21:33:13

Jag har fått en ny dator vilket också innebar en ny dockningsstation, ny laddare, två nya skärmar och ett nytt tangentbord. Allt helt nytt och tjusigt.Senast publicerade artikel läst

Forskning Posted on Thu, October 31, 2019 21:28:43

Min senast publicerade artikel har redan lästs 20 gånger enligt ResearchGate. Roligt när det gått så kort tid sedan publiceringen, bara drygt två veckor.Review på “O”

Forskning Posted on Tue, October 29, 2019 15:51:58

Jag har blivit erbjuden att vara en del av stor review av vetenskapliga artiklar inom nursing-området. På min lott har initialt granskningen av tio artiklar av författare vars efternamn alla börjar på “o” fallit. Eller det var bara nästan sant, några av dem börjar faktiskt på “ö”.

Om jag förstår det rätt är jag granskare 39 vilket då borde innebära att det är 390 artiklar som ingår fram till och med “o” i alfabetet och att det skulle kunna vara ungefär lika många artiklar till som ingår i denna gallringsomgång. En ganska omfattande review alltså. Kul att vara en del av ett sådant projekt. Smart att engagera många forskare för att snabba på arbetsprocessen.I rättan tid

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, October 29, 2019 15:45:48

Ibland är man precis i rättan tid. Så var det för mig idag när jag ringde till chefen på min kliniska arbetsplats. Det hade kört ihop sig lite och en insats från mig var önskvärd. Det löser vi.Next »