Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

IVO beställer granskning av sig själv

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, July 09, 2021 14:23:11

Under året, men även innan dess, har kritik riktats mot IVO – Inspektionen för vård och omsorg, för att de som tillsynsmyndighet inte gjort mer vid de (många) tillfällen då missförhållanden upptäckts. Ofta har myndigheten konstaterat att missförhållanden finns men att verksamheterna typ lovat bot och bättring, och däremd har de låtit nöja sig. Detta trots alltmer missnöjda röster, granskningar av public service mm.

I och med ett litet barn som var omhändertaget på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) tragiska drunkning har fokus satts på detta. Hemmet hade ett flertal gånger anmälts för missförhållanden och utretts av IVO, utan några egentliga åtgärder eller konsekvenser. Nu verkar missnöjet ha blivit för stort och IVO ska utredas.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-kritiken-ivo-bestaller-granskning-av-sina-egna-beslut

Det är verkligen på tiden enligt min mening! Om en tillsynsmyndighet ska ha någon relevans måste dess tillsyner leda till mer än konstaterande att missförhållanden finns och att åtgärder (enligt verksamheten själv) har vidtagits. Jag ser fram mot vad den oberoende granskningen kommer att visa.Fotografering på Regionens Hus

Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, July 08, 2021 20:05:41

Idag har jag varit på Regionens hus för att fotograferas tillsammans med annan personal på Skaraborgsinstitutet. Vi fick fin hjälp med själva fotandet av personal i receptionen. Efter viss beskärning blev det ett riktigt bra foto som vi kunde skicka till en verksamhet där vi ska berätta om vår verksamhet fram i höst.

För min del är det tydligt att vi behöver ha foton på all personal på Skaraborgsinstitutet både enskilt och i olika konstellationer. Vi får väl se om jag får gehör för detta av övriga.Fler citeringar av mina artiklar

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, July 07, 2021 23:42:27

ResearchGate hade idag hittat ännu en artikel som citerar min forskning. Återigen en av mina artiklar inom det pedagogiska området. Kul som alltid.

Google citations har också hittat nya citeringar åt mig. Två av dem är för artiklar som har publicerats i väntan på review så dem väntar jag med att notera tills de är accepterade på riktigt. De har också hittat ett antal examensarbeten som citerar mina artiklar. Även det är roligt. Det säger ju i alla fall att mina artiklar läses och förhoppningsvis kommer resultatet till nytta på något sätt för såväl patienter som studenter.Ändrade spelregler, under pågående spel

Hälso- och sjukvård, Övrigt Posted on Wed, July 07, 2021 09:17:57

Vi arbetar för fullt med att få andra delen av det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet färdigt för att kunna skickas ut på remiss. Vid vårt senaste möte presenterades tidslinjen för detta. Det är rätt många moment och hålltider vilket ger ett pressat tidschema.

Idag fick jag vet att spelreglerna plötsligt ändrats och att det som redan nu verkade tajt blivit än snävare. När spelregler ändras under spelets gång är det svårt att få till det och ingen gillar heller riktigt en med- eller motspelare som gör så. I det här fallet får vi bara acceptera att reglerna är ändrade och spela med. Den goda minen, den kan vi dock inte krävas att hålla.Sondvälling intravenöst – en riktig fasa

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, July 06, 2021 00:13:23

Jag läser med fasa om en man som i efterförloppet av vård för covid-19 på en intensivvårdsenhet, på den vanliga avdelningen fått sondvälling i sin centrala venkateter dvs rakt in i blodet! Mannen blev självklart väldigt dålig och fick vårdas ytterligare tre veckor på IVA och sedan ännu en tid på sjukhus, ett annat än där det gått fel.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eK2XvQ/jonny-79-fick-mat-ratt-in-i-blodet–var-nara-doden

Det måste verkligen vara en riktig skräck för vårdpersonalen, både den som gjort felet och den som upptäckte det. Det jag har lite svårt att förstå är hur det alls lyckats. System för intravenös behandling och för sondmatning är (ska) inte vara kompatibla med varandra. Det ska helt enkelt inte gå att koppla fel på det här sättet. Allt material för sondmatning är också färgkodad med lila färg för att signalera att de ska användas tillsammans med andra produkter som också är lila till skillnad från intravenösa produkter som är helt transparenta.

Lathund – Förbrukningsmaterial vid enteral nutrition
Sondmatsspruta – https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/nutrition/nutritionsparm/nordost/enteral-nutrition/lathund-forbrukningsmaterial-enteral-nutrition-sept.-2020.pdf
Köp Omnifix Spruta luer lock 20 ml - 100 st hos Med24.se
Spruta för intravenös användning – https://www.med24.se/sjukskoeterskeartiklar/sprutor/omnifix-spruta-luer-lock-20-ml-100-st

Nu är detta inte första gången det blir fel avseende sondmat eller andra infarter. Jag brukar alltid säga till sjuksköterskestudenter jag handleder eller nya kollegor att om de inte får ihop det system med slangar, sprutor osv med infarten så ska de fråga om råd. Upphandlade produkter i svenska sjukvård följer satta standarder och ska självklart passa ihop. Att ta fram sax och tejp för att kunna koppla ihop något, det är inte rätt!Från ogjort till gjort

Hälso- och sjukvård, Skaraborgsinstitutet, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 02, 2021 16:51:34

Jag arbetar mig genom min lista med saker som behöver tas itu med innan jag går på semester. När jag gjorde listan såg den oöverstigligt lång ut men nu när terminen varit slut i någon vecka så börjar jag se att listan kanske ändå har en ände.

Olika saker på listan kräver dock väldigt olika insats. Det är snabbt och lätt att bocka av något som bara innebär att skicka ett mail till någon medan det kräver betydligt mer arbetsinsats att lägga upp en kurs i Canvas. Det gäller alltså att vara lite taktisk i val av punkter för att se en progress, samtidigt som jag inte vill spara alla de omfattande punkterna till sist.Undersköterska – ny som skyddad yrkestitel

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, July 02, 2021 16:46:52

I mitten av juni beslutade Socialstyrelsen, i enlighet med en gjord utredning, att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel.

Mycket bra enligt min mening då det i nuläget saknas en enhetlig utbildning till undersköterska där det kan vara en kompletterande utbildning på bara några veckor eller ett program på gymnasiet med en mängd olika inriktningar. Heja undersköterskan!

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/1000 läsningar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, July 01, 2021 23:58:23

ResearchGate meddelade mig idag att en av mina artiklar lästs 1000 gånger på eras plattform. En lite svindlande siffra, och lite förvånande för min del. Det är en artikel som jag upplever som lite smalare än flera av mina andra artiklar, men de som läser har väl just sitt intresse inom det området.

Rejnö Å, Nordin P, Forsgren S, Sundell Y, Rudolfsson G. Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study. Nurse Educ Today. 2017;50:36-41. doi:10.1016/j.nedt.2016.11.025Pausit väntar otåligt

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, July 01, 2021 23:47:13

Då jag varit på resande fot har jag använt min vGR-laptop de senaste dagarna. Det var första gången jag gjorde det under lite längre tid sedan senaste ominstallationen. Döm om min förvåningen då en bestämd liten da dök upp på min datorskärm och pockade på uppmärksamhet.

Eftersom jag inte tyckte att det passade med ett avbrott just då så tryckte jag på alternativet “Senare” och tänkte att hon då skulle ge sig av men inte då.

Det som hände var att texten försvann men hon höll sig svar. otåligt stod hon där och vaggade från sida till sida, strök sig över håret och såg allmänt besvärad ut. Jag fick falla till föga för att bli av med henne.CrocodAIL- sommarpresent från högskolan

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, July 01, 2021 23:42:16

I år har vi fått en sommarpresent från högskolan. Då jag hade vägarna förbi hämtade jag den på ett för övrigt inte så befolkat campus.Semesterstart =lågtryck i mailkorgen

Övrigt, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 30, 2021 23:45:34

Det märks tydligt att många har gått på semester. Inflödet i mailkorgen har minskat påtagligt. Inte mig emot, det blir mer gjort då när man inte behöver svara på en massa mail också.Ny möjlig artikel

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 22, 2021 23:33:51

Idag har vi haft ett första möte angående en möjlig artikelidé. Den bygger på magisterstudenters examensarbeten så all data finns och likaså både bakgrund, metod och diskussion. Helt utan arbetsinsats kommer detta inte att vara men insatsen är mindre än att göra en studie helt från noll. Examensarbetena är bra och har värdefulla insikter till vården så det är för bra att bara lämna som magisterarbete.

Vi ska alla fundera över sommaren på detta så får vi se hur vi tänker i början av hösten.Inför semestern-lista

Övrigt Posted on Tue, June 22, 2021 23:29:00

Jag har gjort en inför semestern-lista med saker som dels måste vara gjorda innan semestern stundar men också med saker som vore bra om de vore gjorda innan dess. Jag har så sakteliga börjat bocka av saker på den men tyvärr skriver jag dit saker i en högre takt. Jag förväntar mig att detta förhållande ska ändras över tid och ju närmare semestern vi kommer.

Tur för mig att min semester ännu ligger några veckor bort.Artikel om integritet på IVA läst 50 gånger

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 16, 2021 23:35:48

Vår artikel om integritet inom intensivvård har enligt ResearchGate lästs 50 gånger av medlemmar där. Jag tycker artikeln drar till sig oväntat lite uppmärksamhet med tanke på dess ämne men det kanske vänder.Sommarhälsning från HVs rektor

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:37:46

Här kan du se Högskolan Västs rektor Martin Hellströms sommarhälsning till alla studenter och medarbetare tillsammans med studentkåren. Jag har länkat till den syn- och texttolkade versionen av filmen för att visa hur man kan arbeta med tillgänglighetsdirektivet.

Snyggt jobbat, med ett fint exempel på hur man arbetar inkluderande.Ansvariga för “vårdläcka” döms

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, June 15, 2021 13:26:48

Våren 2019 kunde Computer Sweden avslöja att delar av samtal till Vårdguiden 1177 i Sverige, där outsourcing gjorts via ett bolag och sedan vidare till ett annat bolag i Thailand, hade legat öppna för vem som helst att ta del av på internet. Det rörde sig om inte mindre än 2,7 miljoner samtal potentiellt av mycket känslig karaktär som vem som helst kunnat ta del av.

Nu är integritetsskyddsmyndighetens (fd Dataskyddsinspektionen) granskning färdig och de dömer både det outsourcande bolaget och bolaget i Thailand till böter på totalt 12 miljoner kronor. Även de tre regioner som varit berörda får sanktionsavgifter. Läs mer här:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.752106/1177-lackan-fardiggranskad–medhelp-ska-bota-12-miljoner

Beloppet kan tyckas både högt och lågt beroende på hur man ser det. Jag är mest glad att man kunnat döma någon för detta uppenbart dåliga och bristfälliga hanterande. Det är ju lätt att räkna ut att outsourcingen till Thailand beräknades spara pengar och jag hoppas att denna beräknade “vinst” nu visat sig bli kostsam!Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


500 har läst min avhandling!

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 14, 2021 23:57:32

ResearchGate menar att det är 500 av deras medlemmar som läst min avhandling.

Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.Högskolan Väst ifrågasätter lärarundantaget

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:55:29

Jag blir kanske inte helt förvånad men bekymrad då jag ser att mitt eget lärosäte ifrågasätter lärarundantaget dvs det faktum att varje lärare själv äger sitt eget undervisningsmaterial. Särskilt är det digitalt material (immateriella rättigheter) man anser ska undantas från lärarundantaget då det tagits fram för distansundervisning. Detta tycks märkligt då vi lärare ju i dessa tider knappast har “valt2 att bedriva undervisningen på distans.

Nej, gör om och gör rätt! Särskilt upprörande ser jag det här förslaget vara i ljuset av att få har fått ersättning för allt det merarbete som vi haft som en följd av pandemin. Att då se det material som de flesta av oss skapat på icke-betald arbetstid, dvs det som de flesta andra skulle benämna fritid, är direkt stötande. Tack facket för att ni driver denna mycket viktiga fråga!SULF rapporterar – ingen ersättning trots ökad arbetsbelastning

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:37:23

Idag rapporterar SULF resultatet av en enkätundersökning till landets lärosäten (högre utbildning) om det som vi som arbetar i akademin redan blivit plågsamt varse under senaste året, att lärare på högre lärosäten fått en ökad arbetsbörda som en följd av pandemin men att nästan ingen fått någon ersättning för detta. Många uppges arbeta mer än 20 timmar övertid varje vecka.

En slutsats som också dras är att detta inte är en helt ny situation utan är ett systemfel hos lärosätena. Allt fler och fler arbetsuppgifter läggs på utan att detta påverkar tjänstgöringsplanerna och årsarbetstiden sköts inte. Genom detta blir det svårt att visa på vad som är övertid och ingen ersättning betalas då ut.

Jag hoppas att det enkäten visat tas seriöst och på allvar av ledningen för lärosätena i Sverige. En förändring är nödvändig om människor ska orka arbeta kvar inom akademin. Det är bråttom att ta tag i detta.« PreviousNext »