Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Hjälpmedel – den nya klassfrågan

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 19, 2021 01:14:05

Inte mindre än 30 förbund inom funktionshinderområdet har gått samman i en gemensam debattartikel för att lyfta det faktum att många regioner och kommuner börjat göra “besparingar” inom hjälpmedelsområdet. Detta leder till att personer i behov av hjälpmedel kan behöva avstå detta på grund av de kostnader som hjälpmedlet istället kommer innebära för den enskilde.

Personer i behov av hjälpmedel är redan en utsatt grupp och de har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv, inte för sitt nöjes skull. Genom denna förändring riskerar således hjälpmedel att bli en klassfråga som den med knappa ekonomiska omständigheter kan behöva avstå från medan de med god ekonomi inte kommer bli lika begränsade av ekonomi. Här kan du läsa artikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfragaÄntligen färdigt! …

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, May 17, 2021 20:52:20

Idag har det äntligen varit dagen för inlämning av det Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Det känns så skönt att vara framme här även om vi vet att vi om några veckor kommer få kommentarer på världsförloppet som vi får jobba med fram till dess att det är dags för det att skickas ut på remiss till alla berörda instanser i Sverige.

För stunden njuter jag av att det är färdigt så här långt.Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!Tillgänglighet som lärare

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:19:59

Inte sällan mailar studenter under det som inte är arbetstid och det ser jag som helt ok. Var och en måste vara fri att maila när den har tid eller känner behov av det. Det jag tycker är svårare är när studenter mailar med frågor de vill ha svar på innan det blivit kontorstid igen. Då blir det genast mer komplicerat fast det egentligen borde vara helt självklart att jag som lärare inte har skyldighet att bevaka min e-post under annat än kontorstid. Ibland kan man ju dock känna ett behov eller ansvar att svara genast men kan studenter verkligen förvänta sig det?

När studenter ringer till ens privata mobiltelefon under icke-kontorstid kan situationen bli ännu svårare. Har man svarat på ett samtal, trots att det är helg och man inte kände igen numret är det ju svårare att säga att du får återkomma under kontorstid. Särskilt svårt är det om det finns en deadline inlagd på söndagen så att det blir för sent att svara på frågan när det väl är måndag.

Jag försöker att bevara min lediga tid som min egen, eller i alla fall så försöker jag bara använda den på mitt eget initiativ, men ibland så misslyckas jag, till studenternas glädje misstänker jag.Citeringsvåg

Forskning Posted on Wed, May 12, 2021 10:23:30

Jag tycker att jag har överösts av meddelanden om nya citeringar av min forskning och den känslan bekräftades idag med ett meddelande från ResearchGate.AiL som alibi

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 07, 2021 11:29:33

Idag är det handledarkollegium, dvs möte för alla handledare för doktorander inom ämnet AiL. Där diskuterades just frågan om AiL som ämne och vad det egentligen är. Där var det någon som sa att AiL inte får vara ett alibi för avhandlingar inom andra ämnen.

Här tror jag att det finns många avhandlingsarbeten som gör just det, använder AiL som alibi. Inom min egen institution har jag jag en bestämd känsla av att om vårdvetenskap hade funnits som ämne möjligt att bli antagen inom så hade många valt det istället. Med det inte sagt att deras avhandlingsarbeten inte handlar om AiL. Det jag menar är att arbetet anpassats till det ämne som är tillgängligt men att man hade valt ett annat forskningsämne om det varit möjligt och att avhandlingsarbetet då haft en annan utformning.Disputation om samtal om döende och död

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 07, 2021 09:39:57

Idag är det disputation “Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede” skriven av Malin Eneslätt. Disputationen äger rum i Solna men man kan också delta digitalt. Det är verkligen en fin möjlighet och det är just nu 112 deltagare digitalt.

Avhandlingen har i största delen studerat användningen av Döbra-kortleken, ett verktyg för att kunna tala om döden.Att inte veta – omdömet

Hälso- och sjukvård, Vårdvetenskap Posted on Fri, April 30, 2021 11:31:10

I boken Horisonten finns alltid kvar av Jonna Bornemark finns ett kapitel om att inte veta. Dels handlar det om känslorna när vi inte vet, att våga vara i den känslan och att komma till rätta med att det är en helt ok känsla att ha. Att inte veta behöver inte vara dåligt. Ofta är det nog faktiskt så att ju mer vi vet desto mer inser vi att vi inte vet. Det var en insikt jag fick tidigt under min utbildningskarriär och som befästes under min doktorandtid.

Att se dessa ord på pränt, fångade av Jonnas penna (eller tangenter) ger en tröst i att ha förstått. Hon använder begreppet “veta för snabbt” och det tycker jag är välfunnet. Att inte veta betonar också vikten av omdömet. När man inte vet och heller inte kan veta säkert, så som det ofta är i vården, så måste det professionella omdömet ges plats.Katastrofen i Indien – covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, April 30, 2021 09:06:22

Situationen i Indien relaterat till covid-19 kan inte annat än beskrivas som en ren katastrof. Deras första våg var liten och strategier för att begränsa smittan verkade ha varit effektive men nu slår en andra våg till med en förfärande kraft. Antalet nya smittade per dygn slår nya dystra rekord varje dag med över 340 000 smittade på en daglig basis. Landet har 16,5 miljoner bekräftade smittade och antalet döda ökar med flera tusen varje dag (2624 24/4). Nära 200 000 personer har dött av covid-19 bara i Indien.

Syrgasen är slut både på sjukhus och för hemmabruk. Folk köar för att köpa syrgas och ge i hemmet till alla de som inte får plats på sjukhuset. Situationen är alltså mycket dyster. Till detta ska läggas en nu akut brist på ved vilken gör att de avlidna inte kan tas omhand utan staplas utanför sjukhusen. Man har massbränning av lik på stora bål i parker osv. Men nu är som sagt till och med veden för att bränna liken slut. Man uppmanar människor att använda kogödsel för att hålla liv i bålen.

Coronamardrömmen i Indien förvärras – nya rekordsiffror för både dödsfall och antal smittade rapporteras. De döda bränns på provisoriska bål i parker, på parkeringsplatser och alla andra ytor man desperat kan hitta.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAJMRj/expertens-svar-om-indiska-varianten-kommer-bli-fler-fall
Foto

Att situationen är katastrofal står alldeles klart. Vad som bidragit till detta är väl inte helt klarlagt men några faktorer som bidrar är en “egen” mutation av covid-19, mindre effektiv vaccin som använts men också brister i hur pandemin som helhet hanterats.Horisonten finns alltid kvar

Hälso- och sjukvård, Vårdvetenskap Posted on Fri, April 30, 2021 08:46:55

Jag läser just “Horisonten finns alltid kvar – det bortglömda omdömet” av Jonna Bornemark. Det är en sådan fröjd att läsa en bok som sätter ord på min egna tankar kring det som händer inom många områden idag som vården men också skolan. Jag talar om NPM, de alla mätningar av meningslösa saker som ska genomföras för att säkerställa “kvalitet” som vi som arbetar inom dessa verksamheter inte ser leder till något gott för kärnverksamheten utan bara göder den administrativa personalen.

Det är så befriande att någon talar om vikten av omdömet hos de som arbetar i kärnverksamheten och vad det gör med en verksamhet när man “manualiserar” den. Att lyssna på dem som arbetar i vården, som har mångårig erfarenhet och som ser vad som fungerar och vad som kan behöva förändras, det är en tydlig nyckel till framgång!

Det här är den bok som alla i ledningen på Skaraborgs sjukhus borde få som sommarläsning eller möjligen julklapp!Lycka

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, April 25, 2021 01:04:48

Att vara handledare och ta sig an studenternas texter innebär ofta en utmaning. Att skriva ett examensarbete är en uppgift som för de flesta är helt ny. Något liknande har de flesta inte gjort. Det är första gången som de ska ta sig an att skriva en så lång sammanhängande text där innehållet i princip helt styrs av dem och där frågeställningen också har valts av dem.

Ofta är det en kamp där flera delar som vetenskaplighet, stringens och innehåll ska samsas i en skön förening. Att ha ett bra språk från början är en klar fördel men innebär inte att detta är en självklar uppgift utan de flesta för en kamp att hitta det som behövs. Rollen som handledare blir central i att nå fram.

När man så tar sig an en text och den helt plötsligt har det där, allt det som krävs, innehållet finns liksom den röda tråden, när språket sitter, och läsningen flyter på, när man bara vill läsa vidare, ja då har studenterna knäckt koden. En känsla av lycka infinner sig. Ibland händer det, idag hände det.Oj så det läses – studie om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, April 24, 2021 00:08:28

Från ResearchGate fick jag idag meddelande om att en av mina artiklar just lästs mer än 900 gånger. Det är verkligen ett imponerande antal!

Jag är fortfarande förundrad över att detta är min mest uppmärksammade artikel på Researchgate. Jag tycker flera av mina andra artiklar har bättre kvaliteter än denna men jag är såklart att denna fått sådan spridning. Förutom att vara mycket läst så är det också en av mina i mest citerade artiklar med 15 citeringar.Att arbeta med sitt språk

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 22, 2021 09:08:53

Många studenter som skriver examensarbete på såväl grund- som avancerad nivå verkar kämpa med språket. Att det vetenskapliga språket innebär en stor utmaning det är nog alla medvetna om men det är inte enbart det som ställer till bekymmer.

Många har problem med det helt vanliga i språket också, att använda singular och plural på rätt sätt, att hålla sig till antingen bestämd eller obestämd form, att stava och få helt vanliga grammatiska regler på plats. Till detta räknar jag t.ex. att skriva fullständiga meningar. Andra saker som tycks svåra är att använda ord på korrekta sätt osv.

När svårigheter finns även i detta så blir det såklart en extra stor utmaning att skriva examensarbete där krav n är högre än på vanlig text. Högskolan Väst erbjuder språkligt stöd och det är så värdefullt för de studenter som tar chansen att vända sig till dem.Namnbytet för VGR inhiberas

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 19, 2021 11:28:09

Idag kom besked om att Västra Götalandsregionen inte kommer byta namn så som var tänkt i ett led att harmonisera med övriga regioner i Sverige. Här kan du läsa mer om detta.

Ett bra beslut enligt min mening. Namnet är väletablerat och inarbetat så att behålla det är smart av den anledningen. Att det dessutom gör att man inte behöver lägga 10 miljoner på att byta skyltar oss är såklart ytterligare en bonus.Hur många gånger kan man säga fel?

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 15, 2021 23:07:16

En del av dagen har jag ägnat åt att spela in en ppt-baserad film för en fristående kurs om samverkan i vårdens övergångar. Filmen är i två delar där den första handlar om grunderna i etik och den andra om etik i samverkan. Jätteroligt att få föreläsa om etik, även om det där med samverkan och vårdens övergångar inte precis var det jag brukade ha fokus på.

Trots att jag skrivit ett noggrant manus som jag skulle använda mig av, där det bara var att läsa innantill så fanns det bilder där jag bara inte kunde få till texten. Särskilt en bild var svår och där minns jag inte ens hur många gånger jag fick spela in och det blev ändå fel, hur sakta och noga jag än läste. Till sist gav jag upp och skrev om texten där jag hela tiden fastnade. I teorin såg den bra ut men det gick bara inte att läsa den högt. Så istället för att kämpa på med en formulering jag inte kunde få till så gick jag den enkla vägen och skrev om.Ett stim av citeringar

Forskning Posted on Wed, April 14, 2021 23:35:06

Under senaste veckorna har jag hittat inte mindre än tre vetenskapliga artiklar som citerar mina artiklar. Utöver det har jag också hittat en preprint dvs en submittad artikel som publicerats i väntan på att bli bli accepterad. Detta är en relativt ny företeelse som jag inte är helt säker på att jag tycker är bra, men det får bli ett ämne för ett annat inlägg.

Här nöjer jag mig med att konstatera att det är roligt när den egna forskningen citeras av andra forskare. Det betyder ju att den är läst och att den får ytterligare spridning.Stress hos studenter

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 14, 2021 23:30:22

Att studenter är stressade över seminarier, examinationer och att klara kurser är nog ofrånkomligt men ibland så lyckas vi bidra till att i onödan skapa en stress hos studenterna genom vårt sätt att planera kurser eller vårt sätt att utrycka oss.

Ett visst mått av stress kan vara bra då det skärper sinnet och får en att prestera bättre men detta är bara sant till en viss gräns. Efter att den har passerats tappar man fokus, har svårt att överhuvudtaget komma någonstans och slarvar genom det man ska göra för att försöka bli färdig.

Om vi vill att studenterna ska lyckas är det alltså viktigt att tänka på hur vi både lägger upp saker och vilka ord vi använder. De kurser där jag märker detta tydligast är de som på både grund- och avancerad nivå handlar om vetenskaplig teori och metod och om examensarbete. Att studenterna tycker att detta är bland det svåraste under deras utbildningen bidrar självklart också till detta.Folkhälsa – träna och få mer semester

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 14, 2021 08:22:48

Bostadsbolaget Mimer har testat ett nytt grepp för att minska sjuktalen. De anställda får 20 % av sin tränade tid per vecka som semester. Max beräkningsgrund är 3 timmar per vecka vilket gör att varje anställd kan samla ihop 31,2 timmar extra semester varje vecka.

https://chef.se/mimer-bostadsbolag-traning-semester/

Satsningen har burit frukt i form av en 30 % minskad sjukfrånvaro. Hurra för detta fina initiativ i folkhälsans tecken!Vården drabbas av grundkörningen i Suezkanalen

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 12, 2021 15:51:55

Att Suezkanalen är en viktig transportled det tror jag många haft koll på även innan det stora fartyget grundstötte där för någon vecka sedan. IKEA har rapporterat att deras varor suttit fast och liknande rapporter har kommit från flera andra stora industriföretag.

Idag kom dock nyhetsbrev från min avdelning där man konstaterar att vårt tvätteri för sjukhuset har stor brist på trikåkläder som en följd av grundstötningen. Det som det finns brist på i nuläget är alltså underkläder, joggingbyxor och koftor. Egentligen nästan alla de kläder som vi får från tvätteriet.Att skjuta upp – omexaminationer

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, April 09, 2021 00:22:25

Att skjuta på saker man ska göra, som t.ex. att bedöma omexaminationer är inte en bra idé, men nu var det just det jag hade gjort. Idag ska studenterna få besked så då går det inte att skjuta det framför sig längre. Bara att kavla upp ärmarna och sätta fart. Tur jag inte har så många att bedöma i alla fall. Det är snart gjort om man bara börjar.« PreviousNext »