Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Cirkulera mera

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 25, 2019 23:57:54

Jag hade några papper som skulle skickas med cirkulationsposten till sjukhuset och gick därför från bussen till Regionens hus. Jag fick ett cirkulationskuvert, skrev adressen och sedan … stoppade tjejen i receptionen postturen så mitt kuvert kom med. Perfekt tajming så här en fredag!Pilottestare eller testpiloter

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 25, 2019 23:55:11

De granskningsmallar vi haft för att granska vetenskapliga artiklar i sjuksköterskeutbildningen har rönt en hel del kritik. Nu har de omarbetats och prövas i skarpt läge den här terminen. Vilka är då bättre testpiloter än sjuksköterskestudenter som tills nu i utbildningen använt våra gamla mallar?

Idag var första gången jag träffade studenter som använt de nya mallarna och de verkade inte ledsna över bytet, “mycket bättre/enklare” var deras omdöme. Det känns ju bra att vi har genomfört en förändring som är en förbättring och inte en “verschlimmbessern”. Det är ju annars ett ganska vanligt resultat.Regional Riksstrokedag

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, October 23, 2019 21:18:00

Idag har det varit regional Riksstrokedag i Göteborg. Data från registret har gåtts igenom för varje sjukhus i regionen och jämfölrts dels med varandra och dels med regionen och med landet som helhet.

Det som står tydligt är att de förhållanden som råder lokalt för respektive strokeenhet till stor del styr vårdens kvalitet. Enheter som inte kunnat ha sina vårdplatser öppna och som därför inte kunnat ta hand om alla patienter med stroke i sjukhusets upptagningsområde når inte samma resultat som övriga sjukhus. När patienter inte läggs in på strokeenhet som första vårdenhet så missas många saker, som är viktiga delar av strokevården som att följa NIHSS, göra svalgbedömning osv. Tänk om politikerna hade varit med här och sett de tydliga konsekvenser som beslut lokalt får för vårdens kvalitet.Review av artikel för Läkartidningen

Forskning Posted on Wed, October 23, 2019 21:09:25

Jag har blivit tillfrågad om att göra en review av en artikel som skickats in till Läkartidningen. Manuset rörde ett ämne inom mitt område så jag tackade ja. Det kan antas att minst någon av författarna är läkare för en artikel som skickas till den här tidskriften. Det är ju inte jag så här fanns ett visst orosmoment för min del. Efter att ha läst manuset är jag glad som sjuksköterska att jag fick möjlighet att reviewa den.

Manuset hade som en av sina underrubriker en rubrik där omvårdnad ingick som en del. Själva texten innehöll dock inte någon som helst omvårdnad. Mitt perspektiv som sjuksköterska kom alltså väldigt väl till pass. Jag hoppas mina kommentarer bidrar till att lyfta in den omvårdnad som saknas.Fortsatt allvarligt läge

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 23:09:44

Den brist på sjukvårdsmateriel som rapporterades om i media under föregående vecka och som tvingat sjukhus i fem regioner och landsting att ställa in planerade operationer och till och med upp i stabsläge kvarstår. Företaget som tagit över leverans av upphandlat material har ingen riktig överblick över läget och vet inte när de kan leverera allt som saknas. Att situationen uppstått är ju en sak men en annan och allvarligare är kanske att de inte kan säga när det kan vara löst.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sagt att de ser mycket allvarligt på händelsen. De menar att regionernas beredskap för oväntade händelser är alldeles för låg och att verksamheten såklart måste fungera även vid leverantörsbyten. Att tillse detta ska vara en del av avtalet. De riktar också skarp kritik mot hälso- och sjukvården och menar att det måste finnas en plan om det oväntade händer. Att betrakta lager bara som en kostnad döms helt ut av MSB för en så samhällsviktig verksamhet som vården.

Bra att någon vågar ryta i lite och påpeka det olämpliga i att okritiskt ta efter tillverkningsindustrins tankar för denna typ av verksamhet. Ja och nu är det inte ens ett läge av kris. Inget har hänt. Vågar man ens fundera över vad som skulle hända om t.ex. Brexit gav en utifrån kommande svårighet att få leveranser av varor till Sverige för vårdens behov …Avslutning WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 22:56:55

Idag hade vi avslutning på vår pågående WebbSKU på min kliniska arbetsplats. Vi hade en givande eftermiddag med intressanta och engagerade diskussioner och nu har vi 8 personal med nyvunnen strokekompetens. Grattis alla duktiga medarbetare! Snart är såväl högskolepoäng, brosch och diplom era.

Brosch från STROKERiksförbundet


Blommogram till föreläsningen

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 21, 2019 00:09:11

Mina medförfattare i forskargruppen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola överraskade med att skicka blommogram till föreläsningssalen. Så omtänksamt av dem.Docentföreläsning

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 21, 2019 00:06:49

I torsdags hade jag min docentföreläsning. Fyrtiofem minuter för att sammanfatta all min genomförda och pågående forskning på och ett sätt som ska vara begripligt för en publik som kan bestå av en allmänhet. Det är en utmaning då man oftast pratat om sin forskning för andra forskare inom samma område som man själv. Det innebär inte bara att språket bör vara något av-akademiserat utan också att den egna forskningen kan behöva sättas in i ett sammanhang för att bli begripligt.

Jag hade lovat min släkt att de skulle förstå “typ allting” och det sätter såklart en del extra press att komma med utfästelser som detta. Fyrtiofem minuter går snabbt och det finns inte heller tid att gå in på detaljer om alla projekt utan det viktiga är att ge en översikt.Underlag för en presstext

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, October 15, 2019 22:22:20

Jag har blivit ombedd att ge ett underlag för en presstext om att jag ska hålla min docentföreläsning. Det är en kommunikatör som ska skriva texten, men inte en inom den akademiska världen.

Jag svarade på de frågor jag fått men inser när jag får tillbaka ett förslag på utkast att mitt underlag inte varit tillräckligt bra. Det är inte helt enkelt för den som befinner sig utanför akademin att förstå detta så jag är glad att jag getts möjlighet att läsa texten innan den publiceras.Snabba ryck – artikel publicerad

Forskning Posted on Mon, October 14, 2019 00:14:50

Vår artikel som alldeles nyss accepterades har redan handlagts av tidskriften, vi har tagit del av utkastet och gjort de justeringar som behövdes och nu finns den redan publicerad online. Från accepterad artikel till publicerad på mindre än två veckor. Snyggt jobbat Heliyon!Sanning och lögn …

Forskning Posted on Sat, October 12, 2019 21:21:02

Min artikel om att säga sanningen eller undanhålla den har enligt ResearchGate lästs 50 gånger. Som alltid blir jag lika glad när min forskning läses.Inställda operationer på grund av …

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 11, 2019 20:04:22

Vi sjukhuset i Uppsala har operationer fått ställas in på grund av … brist på sjukvårdsmaterial så som desinfektionsmedel. Eller brist förresten, sakerna finns, men inte på sjukhuset. En ny leverantör har tagit över leveranserna men inte fått till det ordentligt. Materialet verkar finnas på ett lager och inte på sjukhuset

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QoKwpQ/flera-regioner-i-stabslage–sjukhus-staller-in-operationer

Över 30 operationer har fått ställas in och sjukhuset har fått gå upp i stabsläge. Det här är ett tydligt exempel dels på en upphandling som inte blivit riktigt bra men också på vårdens sårbarhet. Hur länge klarar vi oss i en händelse av yttre hot mot vårt land? Vilka lager har vi av material och mediciner?Ratade symtom

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 11, 2019 19:58:52

Idag var det dags för dag två av strokeenhetens utbildningsdag. Samma upplägg som förra veckan eftersom det var andra hälften av medarbetarna idag. Även den här gången fick de arbeta med symtom på hjärnskador och följande symtom ratades.

Det finns en del likheter med det som ratades förra veckan. Dyskalkyli och dysgrafi var inte heller då favoriter.Teater på schemat

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 11, 2019 19:53:36

I den kurs jag går nu i Praktisk kunskap, har vi varit på teater, på Antigone på stadsteatern i Göteborg. Vi ska använda detta grekiska drama för analys av de texter vi skriver för kursen.

Det känns kreativt och spännande att ha en teaterpjäs som utgångspunkt i en kursuppgift. Tänk om det hade funnits motsvarande möjligheter för kurser inom sjuksköterskeprogrammet.

För mikrobiologi, anatomi och fysiologi och palliativ vård kan jag tänka mig att det hade varit möjligt. det skulle nog kunna göras något spännande på de temana, men hur skulle den pjäs se ut som skulle kunna användas som underlag för en kurs i vetenskaplig teori och metod? Jag är ju inte regissör men jag har svårt att se att det vore möjligt att göra det till en intressant pjäs.Välläst poster

Forskning, Uncategorised Posted on Wed, October 09, 2019 22:23:55

Idag meddelade ResearchGate att en av mina postrar lästs 50 gånger.

Det känns som alltid roligt att ens egen forskning läses av någon.Utbildning i Hjärt- och lungräddning

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 07, 2019 23:33:17

Idag var första dagen av tre med utbildning i HLR för kollegorna på Högskolan Väst. Alla anställda på Högskolan var inbjudna och vi har tre dagar med utbildning framför oss. Idag testade Karin och jag det upplägg vi planerat och det flöt på bra. Skönt det eftersom det är två dagar kvar.

Kompressioner till instruktionsfilmen


Utbildningsdag strokeenheten

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 07, 2019 23:30:02

i fredags hade vi den första av två utbildningsdagar för strokeenheten. Vi hade satt ihop en dag med grupparbete, snabba frågor, föreläsning mm.

Febril aktivitet

Vi avslutade dagen med ett ordmoln där deltagarna fick beskriva dagen.

Vårt syfte att vara en dag med stroke i fokus verkar ha gått hem. Att dagen ansågs som lärorik, inspirerande och intressant känns roligt.Firar med bubbel

Forskning Posted on Sun, October 06, 2019 23:37:18

Traditionsenligt firade jag att min artikel accepterats med bubbel i glaset jag fick av Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.Föreläsning i Mölnlycke

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, October 03, 2019 22:41:19

Idag har jag föreläst om palliativ vård vid stroke på en utbildningsdag anordnad av Betaniastiftelsen. Vi var i Råda Rum i nyrenoverade lokaler.

Jag använde mig av två olika röstningsverktyg för att skapa interaktivitet med deltagarna. Dels fick de svara på quizfrågor men jag hade också några wordl dvs ordmoln. Så skrev de om förmiddagen.

Det är såklart roligt att min föreläsning upplevdes som intressant, informativ, givande, lärorik och tankeväckande. Kul också att någon skrev “charmig”. Det har aldrig någon skrivit om en av mina föreläsningar förut tror jag.Artikel accepterad!

Forskning Posted on Wed, October 02, 2019 22:58:22

Efter en eon av väntan ( ca 10 veckor) kom ikväll besked om att den artikel vi gjorde major revision på i somras accepterats! Så härligt besked så här en regnig oktoberdag.« PreviousNext »