Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Vetenskapens gräns

Forskning Posted on Tue, January 21, 2020 09:14:48

Den gräns till vilken vetenskapen nått fram är aldrig den yttersta“. Det här skrev Hans Larsson i sitt verk Intuition: några ord om diktning och vetenskap redan 1892. Det är verkligen sant även om det finns människor idag som verkar tro att det vi vet idag är sant och alltid kommer bestå som sanning.Snabba puckar inte bara i hockey

Forskning Posted on Mon, January 20, 2020 22:51:40

Idag fick vi besked att den artikel jag submittade förra veckan inte har accepterats till tidskriften. Ingen annan orsak angavs än att de har stort inflöde av artiklar. Trist såklart men ändå bra med snabbt besked. Ska artikeln ändå få avslag är det ju lika bra att få det snabbt så man kan submitta till annan tidskrift. Frågan är bara till vilken då.Välformulerat om vårdens problem

Debatt Posted on Sun, January 19, 2020 23:14:27

Jag fick följande länk skickad till mig med en debattartikel om problemen i dagens hälso- och sjukvård.

https://www.dn.se/debatt/sjukvardens-kris-ar-skapad-av-organisation-och-ledning/

Jag tycker den är mycket välformulerad med en god beskrivning av problemen och en analys av problemen. En vän påpekade att den mest tar upp sjukhusperspektiv och att det ser annorlunda ut ur ett primärvårdsperspektiv. Det instämmer jag i men det är nog heller inte det debattörerna i första hand vill belysa.När det löser sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 16, 2020 23:10:43

Vi håller just på att pussla ihop det sista i två kurser på avancerad nivå. En del föreläsningar kan fler än en inriktning ha nytta av och då är samföreläsning mellan två olika kurser en lösning istället för en föreläsning i vardera kursen. Att få till detta när man kommer på tanken i ett lite senare skede i planeringen är inte helt lätt. Man knåpar och ändrar och försöker hitta en lösning och så … hittar man ett sätt att få till det som fungerar. Det känns riktigt bra.NNT – vad är det?

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, January 16, 2020 22:32:58

NNT står för Number needed to treat och kan översättas till »antal patienter som måste behandlas«. Det betyder uttryckt lite annorlunda det antal patienter som behöver behandlas för att något definierat, en händelse som t.ex. död, skall undvikas. NNT är ett mått som ofta används inom medicinsk forskning för att beskriva effekten av en behandling eller ett arbetssätt.

Ett NNT på 6 betyder att man behöver behandla 6 patienter för att undvika att utgången för en av dem blir dålig. NNT som är under 10 anses ofta ge en god kostnadsnytta. NNT för trombolys är 4-5 om behandling ges inom en timma medan NNT ökar till 8-10 om den ges efter 3 timmar dvs en fördubbling i tidsfördröjning till behandling dubblar antalet patienter som behöver behandlas för ett gott utfall. För den relativt nya behandlingen trombektomi är NNT 2 vilket är mycket lågt värde. Det innebär att bara två patienter behöver behandlas för att ge ett gott utfall.Ljusglimtar x 3

Övrigt Posted on Thu, January 16, 2020 22:12:41

Dagen idag har bjudit på flera ljusglimtar, dels rent bokstavligen då solen behagade visa sitt ansikte i samband med lunchen men också i form av två glädjande besked. Det ena innebär ett möte och det andra en möjlighet. Mer om detta i senare blogginlägg. Idag gläds vi mest åt solenFler trombektomier! – uppdaterade riktlinjer vid stroke

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, January 16, 2020 22:08:53

Idag kom de uppdaterade riktlinjerna för stroke från Socialstyrelsen. Det som innebär den största förändringen är att fler ska ges trombektomi dvs kirurgiskt avlägsnande av propp i hjärnans kärl och för att möjliggöra detta krävs också att fler patienter undersöks med perfusionsdatortomografi. Här kan du läsa om de nya riktlinjerna i Dagens medicin:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/15/fler-ska-fa-trombektomi-vid-stroke/Submission x 2

Forskning Posted on Tue, January 14, 2020 22:50:51

Jag har just submittat ett manus till en tidskrift och ett abstrakt till en konferens. Det är inte precis så att man submittar manus varje dag och detsamma gäller för abstrakt så att göra det på samma dag är mer ovanligt.

Nu är det enda att göra att luta sig tillbaka och invänta besked. För artikeln vet man aldrig när det kommer men för abstraktet lämnas besked “Early March”. Konferensen det gäller är ESO och WSO gemensamma konferens i Wien i maj.

European Stroke Organisation Conference (ESOC)


Inget bråttom … inför remissrunda

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, January 13, 2020 23:02:50

I arbetet med den personcentrerade och sammanhållna vårdkedjan är det dags för inlämning inför första remissrundan med deadline i natt. – Kan du ordna med x och y … fick jag ett mail sent igår kväll. Eftersom jag tydligen också hade min mail öppen, en sen söndagskväll, så nåddes jag av frågan och insåg att det bästa var att ta tag i det direkt.

Idag har mailkorgen gått varm med alla mail som har bollats fram och tillbaka. – Har någon använt x? – Ja, det har jag gjort! – Ska den vara med eller tas bort? den kan vara med svarar någon. Aktiviteten är febril in i det sista.Läsa examensarbeten

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, January 13, 2020 22:57:26

Den här veckan examinerar vi examensarbeten. Att göra det är en ganska krävande uppgift som tar en hel del tid i anspråk. Man måste vara skärpt hela tiden när man läser arbetena för det är många saker som ska granskas. Det är lätt att låta sig distraheras när man kommer till de lite mer tunga bitarna i arbetet eller sådana som ofta brukar kunna vara mer problematiska. Ett mail-pling fångar lätt uppmärksamheten för att ge lite respit i sitt läsande.

Examensarbetet består ju av flera olika delar och det är också ett sätt att fortsätta arbetet med examinationen men ändå kunna skjuta på att ta sig an de lite mer tunga bitarna. – Nej men då läser jag en tabell i bilagorna nu, eller så kan man ju alltid ge sig i kast med referenserna. Ja för jag tycker ju att referenser är roligt!Irrationellt arbetssätt

Övrigt Posted on Fri, January 10, 2020 08:03:04

Jag har ganska många saker som jag behöver göra så här efter jul och många av dem är det bråttom med. Vissa av dem behöver också göras för att andra ska kunna göra sina delar av arbetet. Igår insåg jag någon gång efter lunch att min strategi för dagen knappast kan ha varit den bästa. Jag hade nämligen börjat arbete med flera saker parallellt istället för att göra färdigt en sak och sedan ta nästa.

När arbetsuppgifterna hopas är dt lätt att inte alltid arbete rationellt och det är ju egentligen då man behöver det som allra mest. Att ha börjat arbetet med det och det och det känns helt enkelt bättre än att bara arbete med en sak, även om man innerst inne vet att inget är färdigt förrän det är färdigt på riktigt. Idag är det alltså skärpning som gäller.Namnbyte som ger merjobb

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, January 08, 2020 23:35:39

Sveriges Kommuner och Landsting har bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner, förkortat SKR då allt fler landsting går samman till regioner. Namnbyte genererar dock både kostnader och merjobb. På SKRs kontor hade de hunnit byta namn på entrén men inne i huset var det gamla namnet kvar på många ställen.SVF blir …PoSV?

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, January 08, 2020 23:32:32

Igår var jag på det första mötet om SVF eller som man beslutat att kalla alla standardiserade vårdförlopp som rör “icke-cancer” nämligen personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Inte var sig kort eller lätt och ska det förkortas PoSV? Ingen visste. Klumpigt att släpa på är det i alla fall och enbart “vårdförlopp” ska användas där det är möjligt.Sedvanligt firande

Forskning Posted on Wed, January 08, 2020 23:24:27

Som min egen tradition bjuder firade jag att min artikel accepterats med ett glas bubbel. Dagen till ära äkta champagne.Möte på tisdag?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, January 03, 2020 16:26:10

Kan du vara med på mötet om SVF på tisdag (idag är det fredag)? Den här frågan damp ner i min inkorg idag efter lunch. Ren tur att jag inte hade något bokat där, så det går bra. Sån tur har man inte ofta skulle jag vilja påstå. Det blir alltså en tur till huvudstaden på tisdag.Ditt manus är …

Forskning Posted on Fri, January 03, 2020 16:22:49

accepterat efter utförda revideringar. Tack för det beskedet! Kul att böja året på det sättet.

https://www.tandfonline.com


Nyttan med att låta sin text vila

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 02, 2020 14:20:23

Idag tog jag fram texten för examinationen i kursen Praktisk kunskap som jag går. Inlämningen närmar sig och min text har nu vilat sedan före julhelgerna. Jag kan inte nog trycka på fördelarna med och värdet i att ha tid att låta sin text vila. När jag nu läste min text såg jag flera saker som upprepningar, oklara resonemang och oavslutade reflektioner som behövde åtgärdas.

Att vara ifrån sin text, om så bara för någon enstaka dag ger möjligheten till en viss distans och att se saker i texten som man lätt missar när man arbetar intensivt med sin text. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ha den framförhållningen att man kan ge sig själv den här möjligheten.Tack men nej tack – submittat manus

Forskning Posted on Mon, December 30, 2019 09:20:26

Idag fanns besked från en tidskrift vi skickat vårt manus till att de inte var intresserade av det. Det har inte ens gått ut på review. Det är både bra och dåligt. Bra för att det inte innebär att de inte vill publicera det för att det var för dåligt. Dåligt för att det alltid är bra att få sitt manus reviewat så man får lite synpunkter på det och kan förbättra det till nästa submission i en ny tidskrift. Om det varit på review men fått nej efter det hade det däremot varit sämre, för då innebär ju det att manuset inte bedöms hålla måttet.

Nu är det bara att leta efter en ny passande tidskrift att submitta till, läsa författarinstruktionerna och anpassa manuset efter dessa så det kan submittas igen.Inlämning av examensarbeten närmar sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 30, 2019 09:16:05

Snart är det sista dag för inlämning av examensarbeten på kandidatnivå. Som examinator är det alltid lika spännande att se vilka som kommer vara klara med sina arbeten och kommer att lämna in och därefter att läsa arbetena. Mycket har hänt sedan man sists såg dem, vid metodseminarium 2 och man hoppas alltid att alla arbeten som lämnas in ska vara sådär intressanta och välskrivna som man tänkt att de ska bli. Det är bara att invänta 5 januari för att få veta hur det gått.Tid att grotta ner sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 30, 2019 09:11:25

Alla de många röda dagarna ger få arbetsdagar mellan helgerna. Det är antagligen många som tagit även dessa få dagar ledigt då e-posten bara innehåller några få meddelanden och man får arbeta ostört den mesta tiden.

Detta har gett mig gott om tid att arbeta med de nya föreläsningar jag ska hålla under våren. Att ha gott om tid när man gör en föreläsning är härligt! Det ger tid att läsa på, google runt och grotta ner sig i olika källor och hitta intressanta saker att ta med i föreläsningen. Jag önskar att jag oftare hade så här gott om tid när nya föreläsningar ska skapas.« PreviousNext »