ResearchGate menar att min forskning fått 5 nya citeringar. Det är ju väldigt roligt, och inte minst att det gör mig till den mest citerade på min enhet under den här tidsperioden.