Rubrikens fråga ställdes under stroketeamdagen 2021 och svaren gavs i ett ordmoln i Mentimeter.

Många viktiga ord för ett fungerande team framkom där kommunikation och samarbete var de som flest angav men också kompetens, lyhördhet och engagemang viktades också högt.