Inför hösten har jag föresatt mig att få ett mer hållbart arbetsliv och därmed en mer hållbar vardag. Som ett led i detta har jag försökt att planera in tid i almanackan för alla de saker jag ska göra, men som görs på egen hand. Detta är inte saker jag tidigare satt upp dedikerad tid för och min förhoppning är att det ska göra att mitt arbete bättre ryms.

Det är lätt att titta i almanackan och se att jo men här finns ju e lucka på tre timmar mellan mina två möten så här kan jag klämma in ett möte till och då glömma bort att man har en föreläsning att skapa, ett abstrakt att skriva eller inläsning av studentinlämningar att göra.

Hittills har detta gått lite över förväntan och jag ligger just nu lite före min planering. Den avsatta tiden har räckt till för det jag planerat att göra och jag har kunnat ta mig an uppgifter som ligger lite längre fram i tiden. Detta ser jag inte som någon nackdel då man vet att oförutsedda saker alltid händer. En viss buffert känns bra att ha.