Vi har fått besked om vårt submittade manus. Så här mitt i sommaren så tycker jag det är rätt så imponerande. Manuset hade reviewats av två personer samt en medlem av editorial board. Några av kommentarerna var bra och kan bidra till att förbättra manuset medan andra tyder på bristande kunskap om kvalitativ metod.

De flesta kommentarerna krävde inte så mycket arbete medan några kräver lite mer arbetsinsats men sammantaget ter det sig helt överkomligt.