Under året, men även innan dess, har kritik riktats mot IVO – Inspektionen för vård och omsorg, för att de som tillsynsmyndighet inte gjort mer vid de (många) tillfällen då missförhållanden upptäckts. Ofta har myndigheten konstaterat att missförhållanden finns men att verksamheterna typ lovat bot och bättring, och däremd har de låtit nöja sig. Detta trots alltmer missnöjda röster, granskningar av public service mm.

I och med ett litet barn som var omhändertaget på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) tragiska drunkning har fokus satts på detta. Hemmet hade ett flertal gånger anmälts för missförhållanden och utretts av IVO, utan några egentliga åtgärder eller konsekvenser. Nu verkar missnöjet ha blivit för stort och IVO ska utredas.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-kritiken-ivo-bestaller-granskning-av-sina-egna-beslut

Det är verkligen på tiden enligt min mening! Om en tillsynsmyndighet ska ha någon relevans måste dess tillsyner leda till mer än konstaterande att missförhållanden finns och att åtgärder (enligt verksamheten själv) har vidtagits. Jag ser fram mot vad den oberoende granskningen kommer att visa.