Skaraborgs sjukhus har sänkt sitt beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge relaterat till minskningen av covid-19 i regionen. Detta är såklart väldigt glädjande då förstärkningsläget nu rått under väldigt lång tid. Det är dock en bit kvar tills en ökad beredskap inte behövs alls.