Jag har varit handledare för två examensarbeten på magisternivå nu under våren och ett av dem är nu helt färdigt. Det känns verkligen bra, även för mig som handledare.