Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Positiva bieffekter av pandemin – mindre kräks

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:49:56

VGR rapporterar om positiva bieffekter av pandemin, eller kanske inte av pandemin i sig utan av vårt förändrade beteende relaterat till pandemin. Både antal sjuka i vinterkräksjuka och användningen av antibiotika har minskat, mest troligt som en konsekvens av att vi tvättat händerna mer frekvent.

Detta är något vi kan ta med oss till en tid som förhoppningsvis kommer, den efter pandemin. Om vi kan minska på vinterkräksjuka bara genom att tvätta händerna mer frekvent så är ju det verkligt positivt! Att användningen av antibiotika också minskat är ju även det mycket bra, inte minst med tanke på utvecklingen av resistens i antibiotikaanvändningens kölvatten.

Något som inte tar upp i det här diagrammet eller i artikeln men som också minskat är antalet sjuka i vanlig säsongsinfluensa och även här anses handtvätt och att hålla avstånd vara nyckeln.Avslutning på WebbSKU på min enhet

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:41:43

I veckan har vi haft examination och därmed avslutning på WebbStrokekompetensutbildningen som vi gett på min strokeenhet. Den har pågått längre tid än den brukar på grund av pandemin, men nu har vi tagit oss igenom den. Hurra för all duktig personal som genomfört den! i har nu inte mindre än 9 ytterligare personal med denna kompetenshöjande utbildning.Att examinera

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 04, 2021 00:38:18

Att arbeta som lärare innebär inte bara att föreläsa och ha seminarier utan i det ingår också att examinera, både vanliga tentor, hemtentor och examensarbeten. Just nu ägnar jag mig åt just detta, att examinera. Jag har både inlämnade hemtentor och examensarbete att examinera så det är bara att kavla upp ärmarna, eller vad man nu gör, och hugga i.