Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Brist på syrgas, hot i pandemin

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:14:48

Idag rapporteras det att brist på syrgas är ett stort hot mot patienters liv underpandemin i 19 länder i världen, Indien, Argentina inräknat.

För oss i den här delen av världen ter det sig helt orimligt att ett land kan ha brist på syrgas men så är naturligtvis fallet. Eller rättare sagt på medicinsk syrgas, för syre finns ju i luften vi andas och i vattnet vi dricker, men i den formen är syret inte tillgängligt som läkemedel och syrgas för industriprocesser har inte en tillräcklig renhet för att kunna användas i vården.

Oavsett hur det är med bristen så visar det på vikten av att solidariskt hjälpa varandra över länders och kontinenters gränser. Hur ska vi annars kunna rättfärdiga för oss att vi inte bistod med en så här basal sak i det här läget för världen?Diskriminering av ambulanspersonal

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:08:38

Läs rubriken igen, den handlar om ambulanspersonal om diskriminerat en person som insjuknade med hjärnblödning. Det är ordet jag aldrig vill läsa igen. Fallet gäller en muslimsk mörkhyad man med Afrikanskt ursprung som insjuknade i hemmet varvid hustrun ringde efter ambulans. Mannen var 32 år och var när ambulansen kom, till synes medvetslös. Ambulanssjuksköterskan menade att mannen, som för övrigt själv var läkare, spelade medvetslös och journalförde detta med orden “kulturell svimning”. Vid ankomst till sjukhuset och efter röntgen visade det sig att mannen hade en allvarlig hjärnblödning.

Fallet är nu avgjort i tingsrätten som enigt dömer för diskriminering. Det här är ett lika viktigt som tragiskt fall som visar på vikten av att ha en intakt etisk kompass för att inte gå vilse i sitt yrkes utförande.

Jag undrar också i mitt stilla sinne över ambulanssjuksköterskans kompetens. Att inte kunna skilja en medvetslös person från en som spelar avsvimmad, det ter sig inte särskilt kompetent.

Här kan du läsa om domen

https://www.dn.se/sverige/dom-kulturell-svimning-var-diskriminering/