Det märks att det är slutspurt inför inlämningen av examensarbete nu. Studenterna arbetar för högtryck med att blir färdiga och det innebär att också handledare får mycket att göra. Jag vet inte vilka som mest ser fram mot datumet för inlämning, studenterna eller handledare.

För den som också är examinator av examensarbeten så är dagen för inlämningen dock inte en dag för vila och utandning, det är då det verkliga arbetet tar vid, nämligen att examinera de arbeten som lämnats in.