Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Bråda dagar för både studenter och handledare

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:44:42

Det märks att det är slutspurt inför inlämningen av examensarbete nu. Studenterna arbetar för högtryck med att blir färdiga och det innebär att också handledare får mycket att göra. Jag vet inte vilka som mest ser fram mot datumet för inlämning, studenterna eller handledare.

För den som också är examinator av examensarbeten så är dagen för inlämningen dock inte en dag för vila och utandning, det är då det verkliga arbetet tar vid, nämligen att examinera de arbeten som lämnats in.Citering pågår

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:40:53

Idag menar ResearchGate att en av mina artiklar citerats 10 gånger. Jag har vetskap om fler citeringar än så men gläds ändå åt deras gratulation.Hjälpmedel – den nya klassfrågan

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 19, 2021 01:14:05

Inte mindre än 30 förbund inom funktionshinderområdet har gått samman i en gemensam debattartikel för att lyfta det faktum att många regioner och kommuner börjat göra “besparingar” inom hjälpmedelsområdet. Detta leder till att personer i behov av hjälpmedel kan behöva avstå detta på grund av de kostnader som hjälpmedlet istället kommer innebära för den enskilde.

Personer i behov av hjälpmedel är redan en utsatt grupp och de har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv, inte för sitt nöjes skull. Genom denna förändring riskerar således hjälpmedel att bli en klassfråga som den med knappa ekonomiska omständigheter kan behöva avstå från medan de med god ekonomi inte kommer bli lika begränsade av ekonomi. Här kan du läsa artikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga