Att saker har ett samband, oftast i form av att de existerar samtidigt är nästan aldrig samma sak som att det finns ett orsakssamband. Detta konstaterar professorn i psykiatri Mikael Landen. Så sant som det är sagt! Det finns många orsaker till att saker kan samexistera men oftast har det inte med att göra att det ena orsakar det andra.

Ett sådant exempel är när min mamma drog upp en rullgardin och det började spöregna ute. Trots att hon var väl medveten om att detta såklart inte hade något med vartannat att göra så ville hon instinktivt dra ned rullgardinen igen för att se om det skulle sluta regna.

Varför har vi så lätta att inse att dessa saker inte beror av varandra medan vi gärna kopplar ihop allehanda andra saker som bara råkar existera samtidigt när vi ser dem i den egna forskningen?