Idag hade Google scholar hittat inte mindre än tre citeringar av mina artiklar. För det mesta hittas endast en ny citering i taget och jag kan inte ens minnas att jag fått besked om tre nya samma dag. Alla tre citerade också olika artiklar. Kul!