I veckan hade jag en föreläsnings i tre delar för två kurser som delvis samföreläste. Ämnet var palliativ vård med tre lite olika teman. Båda kurserna deltog vid två av de tre föreläsningarna men var välkomna att delta även vid den del som inte låg inom ramen för den egna kursen. Glädjande nog var det drygt halva kursen som valde att göra det. Roligt när ämnet i sig kan locka så mycket att studenter frivilligt väljer att delta även när det inte behövs för att de ska kunna klara sin kurs.

Det finns också en annan aspekt på samföreläsning som jag tycker är viktig och det är att använda resurserna väl. När kurser innehåller mål som är samma mellan som i det här fallet olika specialistutbildningar så är det direkt dumt att inte försöka få till samföreläsningar för att spara på våra resurser. Jag ser det som ett viktigt led i hållbarhet i arbetet.