Nu är den första genomgången för den utlysta tjänsten som doktorand i Arbetsintegrerat lärande färdig. Av 11 sökande är det några som inte når kraven på behörighet till forskarutbildningen och som därmed genast kan tas bort. Det innebär att det finns ett antal ansökningar som vi har att ta ställning till. Det ska bli roligt att ta sig an detta.