Idag hittade jag den 100:e citeringen av någon av mina artiklar! Det känns stort. Då är självciteringar undantagna liksom citeringar på lägre nivå än doktorsavhandlingar.