Vår artikel om integritet vid livets slut inom intensivvård har just publicerats i tidskriften Annals of Intensive Care, en tidskrift med hög impact som mestadels publicerar kvantitativ forskning. Det känns verkligen roligt! Med nedanstående länk kommer du direkt till artikeln.

https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-021-00802-y#Abs1