Medan människor inte agerar helt i enighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och rådande riktlinjer pressas vården allt hårdare. Antalet personer som vårdas med covid-19 är fortsatt högt och på sina ställen ökande. Flera regioner, varav Region Skåne är den senaste, har utlöst krislägesavtalet för vårdens medarbetare. Det innebär att vanliga arbetstidsregler sätts åt sidan. Normalarbetstiden förlängs till 48 timmar per vecka, arbetspassen görs längre, på många håll 12,5 timmars arbetspass och vilotidsregler åsidosätts. Som ersättning får medarbetarna 220 % lön för arbetade timmar och 250 % om de måste arbeta krislägesövertid. Detta är dock en klen tröst för medarbetarna som är mycket trötta och utarbetade och som inte får behövlig tid för återhämtning mellan passen.

På Skaraborgs sjukhus är det fler personer än någonsin inlagda med diagnosen covid-19, det har just slagits ett dystert rekord med flest antal döda i covid-19 under en vecka och man har satt sin eskaleringsplan i verket. Det senare innebär att man utökar antalet vårdplatser på medicinavdelningarna för att skapa lika många nya vårdplatser som en helt ny avdelning skulle ge. Detta görs inom ramen för befintlig bemanning såklart för det finns inget direkt överflöd av sjukvårdspersonal som inte redan arbetar i vården att ösa från.

Nu måste vi verkligen skärpa till oss och hålla i, hålla ut och följa rekommendationerna!