Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Internationella handtvättsdagen!

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, October 15, 2020 22:26:34

Idag är det handtvättens dag. Vad passar då bättre än den här sången?När planen håller

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, October 15, 2020 11:42:19

Jag hade som ambition och plan att vara färdig med min läsning av de examensarbeten jag ska examinera imorgon vid lunch idag. Klockan är nu bara strax efter 11 och jag är färdig. Så skönt när planen håller och man når mål som man tänkt sig!Tillsammans är vi starkare, även i pandemin

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, October 15, 2020 08:59:50

När pandemin med covid-19 var ett faktum var det många länder som togs på sängen i fler än ett avseende. En av de saker många upptäckte var avsaknaden av beredskap och därmed lager av relevant utrustning och läkemedel. Dagens Nyheter har skrivit artiklar som beskriver både vilken stöd och hjälp som Sverige tagit emot och vilken hjälp vi själva bidragit med. Det är fint att läsa om den solidaritet som vistas sett ur ett globalt perspektiv. Du kan läsa artikeln om det stöd vi gett med länken nedan.

https://www.dn.se/sverige/sa-hjalper-sverige-omvarlden-under-pandemin/

Särskilt roligt är det att den svenska vården av seende ECMO-behandling ligger i framkant och kunnat komma andra länder till del när vi inte själva har haft behov av alla platser samt att Karolinskas skicklighet på IVA-transporter håller så hög kvalitet att den efterfrågas av andra länder. Länderna får stå för kostnaden, vilket är rimligt, men vi kan dela med oss av vår kunskap.