Idag presenterar jag WebbStrokekompetensutbildningen på den digitala konferensen NU2020. Jag ser fram mot intressanta diskussioner och hoppas kunna inspirera andra att skapa kurser för professioner på motsvarande sätt där arbetsintegrerat lärande är en genomsyrande princip.