I princip varje gång jag är nere på Regionens hus och arbetar så dyker det upp någon som har ett bekymmer med EndNote de behöver ha hjälp med. Kul att kunna hjälpa till med något som är så enkelt för mig men helt olösligt för den andre.