Ja eller kanske snarare är det väl så att 100 personer har läst vår artikel om sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende. Kul!