I dagarna har det publicerats studier som visar på negativa resultat inom stroke-området. Negativa resultat är resultat som inte är de man förväntat sig vid prövning av läkemedel eller behandling.

I det här fallet är det långtidsbehandling med SSRI efter stroke där hypotesen var att det skulle främja återhämtningen efter stroke och alltså vara positivt för patienterna. Så var nu alltså inte fallet. Andelen som var deprimerade minskade visserligen men andelen som fick frakturer och lågt natrium i blodet ökade.

Att sådana negativa resultat publiceras är av största vikt. Dels är det såklart viktigt att resultatet kommer fram så man inte behandlar människor med ett läkemedel som ger mer skada än nytta men dels är det viktigt för att inte andra forskare ska göra fler studier med samma läkemedel då detta skulle vara slöseri med forskningsmedel.