Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Kick-off på distans

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, August 20, 2020 23:04:35

I den tid vi befinner oss i, pandemitider, så är få saker som vanligt. Att ha kick-off med Högskolan var som vanligt men ändå inte. Visst har vi kick-off men inte någonstans dit vi åker tillsammans för en tvådagars samvaro med övernattning, utan en kick-off antingen på högskolan eller med deltagande via digitalt hjälpmedel. Jag skulle säga att det var lite knappt hälften av oss som deltog digitalt. Det blir inte samma sak, men det blir i alla fall.Ännu en review av ett manus

Forskning Posted on Thu, August 20, 2020 00:00:14

Jag har just skickat in mina synpunkter som reviewer på ett manus för tidskriften Nursing Open. Varje gång jag läser ett manus som reviewer så tänker jag -Vad man lär sig mycket på detta!