Efter en vår där utbildningen mestadels skett via digitala möten i applikationen Zoom så har en del insikter nåtts. Det är inte bara jag personligen som anser att den digitala mötes-erfarenheten skulle kunna vara bättre. Visst har det gått bra att bedriva utbildningen online, men det är just det, det har “gått bra”. De flesta anser nog att det visst finns fördelar med att träffas digitalt som att man slipper resa för att delta i ett möte, man kan vara med även om man inte känner sig helt frisk osv men de flestas erfarenhet är nog att vissa delar går förlorade. Det är svårt att känna att man har kontakt med alla studenter när man föreläser för stora grupper. Det är svårt att läsa av deltagarnas reaktioner, det är inte så interaktivt som man skull önska osv.

Nu har Teams, som jag själv inte alls använt under våren, kommit med en rad nya funktioner som ska vara tillgängliga åtminstone från och med augusti. Flera av dem tycker jag verkar värda att testa. De handlar alla om att ge en större känsla av att vara i samma möte. Kolla in nedan för att se vad som är på gång.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/07/08/reimagining-virtual-collaboration-future-work-learning/