Skonummerutlysning är ett problem inom akademin som diskuterats mer flitigt under senare tid. Begreppet syftar på utlysning av tjänst som är så snävt skriven att endast en person egentligen kan komma ifråga. Detta är ett förfaringssätt som alltså inte är ok. SULF:s rapport Utlysningar – ett spel för galleriet? visar att 73 procent av anställningarna vid de undersökta fakulteterna har tillsatts med en intern sökande. Detta behöver i sig inte innebära att utlysningen varit riktad men kan peka på ett tydligt problem.

Universitetkanslerämbetet (UKÄ) har kommit med en skrift om rätt och fel vid rekrytering för att ge lärosätena stöd i hur tjänster ska utlysas på ett korrekt sätt. Nu är knappast lärosäten för högre utbildning ensamma om detta problem vilket väl illustreras av följande utsnitt ur försvarsmaktens annons om en ledig tjänst.

Ett skräckexempel på när saker gått fel i flera led dessutom! Jag gissar att vare sig den stackare som låtit annonsen gå ut i detta skick eller Henric som nämns i annonsen känner sig särskilt nöjda.