I spåren av covid-19 var Högskolan Västs avslutningshögtid i år digitalt och med en särskild hälsning till alla studenter.