Sveriges Kommuner och Landsting har bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner, förkortat SKR då allt fler landsting går samman till regioner. Namnbyte genererar dock både kostnader och merjobb. På SKRs kontor hade de hunnit byta namn på entrén men inne i huset var det gamla namnet kvar på många ställen.