Idag har det i media tagits upp att personer som kom från Finland som arbetskraftsinvandring under 1960-70-talet pensionerats tidigare än personer födda i Sverige. Orsaken anges vara att dessa personer arbetat med tyngre jobb både i tillverkningsindustri och i vården. Därigenom har de alltså slitits ut mer än jämnåriga personer med svenskt ursprung.

Jag funderar över om vi kommer dra lärdom av detta för dagens situation i Sverige?