Tänk dig en webbaserad utbildning om stroke som riktar sig till patienter och närstående. Den består av filmade föreläsningar om ämnen angelägna för såväl den som drabbats av stroke som deras närstående. Utbildningen finns fritt tillgänglig på nätet och experterna inom stroke-området i Sverige har gjort filmerna.

Visst låter det som en lillebror som WebbSKU skulle kunna ha och dessutom vara stolt över. Visst får man drömma ibland …