Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Jag vill visa …

Forskning Posted on Wed, November 06, 2019 22:49:03

Ibland vill studenterna i sina examensarbeten visa något särskilt och låter denna önskan styra val av artiklar för sina litteraturbaserade studier, där artiklar, med från studentens perspektiv icke-önskvärt resultat, exkluderas utan vetenskapligt hållbar orsak. Så kan man givetvis inte göra och detta tar vi upp i både kursen om vetenskaplig teori och metod och i själva examensarbetskursen.

Idag har jag själv suttit i en motsvarande situation där jag “ser saker” i mitt datamaterial som jag vill visa med deskriptiva statistik men efter att ha arbetet med data halva dagen idag, tillsammans med min statistiske vän, så får jag lov att erkänna för mig själv att jag vill göra just det jag säger att man inte får i forskning. Jag vill visa det jag vill att data ska visa och inte det de visar i verkligheten. Så hur djupt det än smärtar mig får jag nu konstatera att delar av det jag tycker mig se i data inte är verkligt utan bara mina egna önskningar. Åhh så tristAtt göra “för mycket” gott

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, November 06, 2019 22:41:56

Kan man vara så ivrig att göra gott att man gör för mycket? Kan ivern att skapa en vård som är konfliktfri göra att man målar in sig i ett hörn där situationen blivit ohållbar? Kan man vara för mån om att skapa kontinuitet att det blir svårt för personalen att orka?

Svaret på alla dessa frågor är alla JA, så kan det faktiskt vara. Det som fungerar under en kortare och avgränsad tid kan bli alltför svårt att leva upp till i längden och kan faktiskt till och med skapa ohälsa för vårdarna. Man vill så gärna göra gott och lovar att försöka tillmötesgå men löftet om att försöka blir till ett löfte där man lovat att lyckas och så har man skapat en vård som inte är hållbar utifrån ett personalperspektiv.

Om vårdens främsta resurs, dess personal inte orkar, då finns inte förutsättningar för att bedriva verksamheten. Det gäller alltså att tänka lite längre än bara i nuet för att skapa hållbarhet.