Den brist på sjukvårdsmateriel som rapporterades om i media under föregående vecka och som tvingat sjukhus i fem regioner och landsting att ställa in planerade operationer och till och med upp i stabsläge kvarstår. Företaget som tagit över leverans av upphandlat material har ingen riktig överblick över läget och vet inte när de kan leverera allt som saknas. Att situationen uppstått är ju en sak men en annan och allvarligare är kanske att de inte kan säga när det kan vara löst.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sagt att de ser mycket allvarligt på händelsen. De menar att regionernas beredskap för oväntade händelser är alldeles för låg och att verksamheten såklart måste fungera även vid leverantörsbyten. Att tillse detta ska vara en del av avtalet. De riktar också skarp kritik mot hälso- och sjukvården och menar att det måste finnas en plan om det oväntade händer. Att betrakta lager bara som en kostnad döms helt ut av MSB för en så samhällsviktig verksamhet som vården.

Bra att någon vågar ryta i lite och påpeka det olämpliga i att okritiskt ta efter tillverkningsindustrins tankar för denna typ av verksamhet. Ja och nu är det inte ens ett läge av kris. Inget har hänt. Vågar man ens fundera över vad som skulle hända om t.ex. Brexit gav en utifrån kommande svårighet att få leveranser av varor till Sverige för vårdens behov …