Idag var det dags för dag två av strokeenhetens utbildningsdag. Samma upplägg som förra veckan eftersom det var andra hälften av medarbetarna idag. Även den här gången fick de arbeta med symtom på hjärnskador och följande symtom ratades.

Det finns en del likheter med det som ratades förra veckan. Dyskalkyli och dysgrafi var inte heller då favoriter.