Vi sjukhuset i Uppsala har operationer fått ställas in på grund av … brist på sjukvårdsmaterial så som desinfektionsmedel. Eller brist förresten, sakerna finns, men inte på sjukhuset. En ny leverantör har tagit över leveranserna men inte fått till det ordentligt. Materialet verkar finnas på ett lager och inte på sjukhuset

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QoKwpQ/flera-regioner-i-stabslage–sjukhus-staller-in-operationer

Över 30 operationer har fått ställas in och sjukhuset har fått gå upp i stabsläge. Det här är ett tydligt exempel dels på en upphandling som inte blivit riktigt bra men också på vårdens sårbarhet. Hur länge klarar vi oss i en händelse av yttre hot mot vårt land? Vilka lager har vi av material och mediciner?