På stroketeamdagen förra veckan presenterades erfarenheter från ett år med WebbSKU. Sedan starten har vi registrerat nära 1000 deltagare på inte mindre än 74 orter i Sverige.

Tack vare våra pilotenheter har vi också 58 deltagare som redan examinerats och flera följer den närmaste tiden.