Jag kämpar med en review av en artikel. Det är en teoretisk filosofisk artikel om sanningssägande i China. Ämnet ligger helt inom mitt expertområde så jag är glad att ha fått frågan. Det bekymmersamma är att det är ett manus med stora brister. Mycket i texten är förgivettaganden, det är oklara syftningar och språket är dåligt.

Det är tråkigt för jag anser ämnet viktigt och deras bidrag värt att publicera, men då behöver det en rejäl översyn först. Att skriva detta på engelska och på ett bra sätt, ja det är där jag kämpar på.