Igår hade vi för-kick-off med en dag om dramapedagogik. Vi var en grupp inbjudna som träffades för att se på hur dramapedagogik kan användas i utbildningen av sjuksköterskestudenter och andra studenter på vår institution.

Här är en bild från vår kvälssession där vi under mer informella former ägnar oss åt analys av en film med ett normkritiskt perspektiv.