Jag hade fått meddelande från Google citations att en av mina artiklar citerats i en amerikansk avhandling. Då vi inte har tillgång till ProQuest som har dessa avhandlingar i fulltext har en vän i Umeå bistått mig med denna .

När jag söker i dokumentet inser jag att där finns en referens till min forskning men att den inte inte används i texten. Antingen har författaren missat att använda den där det var tänkt eller så ska referensen inte vara med.

Snopet. Folk borde verkligen bli bättre på referenshantering!