Det första blocket med sessioner vid ESOC 2019 är just slut. Det har varit bra föredrag. Speciellt det första av dem som handlade om dysfagi. Det är det bästa föredraget om dysfagi som jag hört på någon strokekonferens och jag har varit på dessa konferenser minst fem år förut.

Här fanns en hel del matnyttigt att ta med hem. Min kollega Max får i uppdrag att prata om detta vid ett kommande APT.