Idag har jag gjort enkla översikter över casen för WebbSKU. Jag tänker att de ska vara en guide för de lokalt ansvariga att lättare kunna välja case som passar den verksamhet man själv har och som är olika.

Det var också bra för mig att se att vi verkligen fått den variation i case som vi hade strävat efter. Jag kan se vissa luckor men på det stora hela är jag ganska nöjd. Det finns ett smörgåsbord att välja mellan där det mesta man kan tänka sig finns representerat.