Idag har jag läst uppsatser inför kandidatuppsatskursens andra metodseminarium. En av uppsatserna använder både kvantitativa och kvalitativa artiklar. I resultatredovisningen använder de korrelationskoefficienter och där anges ett av resultaten ha ett värde på 0.2. Här insåg jag att det behövs lite mer metodkunskap och hittade då ett bra Yoytubeklipp som beskriver korrelationer.


Ett mycket bra klipp som väl illustrerar korrelationskoefficienter och vad de står för.