Lucia som är vår kontaktperson på UNAM i Oshakati berättade för oss att det är obligatorisk närvaro vid den teoretiska undervisningen för sjuksköterskestudenterna i Namibia. Dagen börjar kl 07:30 och håller på till 17:35.

Studenterna i läsår 2-4 läser två veckor och har praktik två veckor. Studenterna i år 1 läser månda-onsdag och har praktik torsdag och fredag från och med första terminens andra månad.

Alla studenter måste fylla i och lämna in närvarorapport både under de teoretiska veckorna och under sina praktikveckor. Sedan är det en administratör på UNAM som summerar och håller ordning på alla timmar.

För att kunna ta examen måste studenterna ha ett visst antal närvarade timmar av båda sorterna annars får de komplettera. Den som har varit sjuk eller om någon nära anhörig dött kan få dispens att under en tidsperiod vara med mindre än heltidsmåttet men inte mindre än 80 %.

Lite annorlunda mot hur vi har det i Sverige. Jag gillar idén att det ändå krävs någon slags minsta närvaro för att kunna ta examen som sjuksköterska.

Detta innebär då om vi förstått det hela rättt att vi borde ha fulla klasser när vi ska undervisa vilket är ca 100 studenter.

Jag frågade om drop-out rate och Lucia sa att jo de har alltid några som inte tar sig genom hela utbildningen, den här omgången studenter var det ovanligt många, kanske en tre eller fyra stycken. Ja just det och vi har i alla fall runt 25 %.

Hänger dessa båda saker ihop, närvaro och drop-out?