I bedömningen av bihandledaren för min avhandlings ansökan till docent läser jag sakkunniggranskarens ord om mitt avhandlingsarbete.

Granskaren skriver “Att studera etiska problem i vårdande sammanhang kräver en mycket god ämneskompetens samt forskningsförmåga. Svårighetsgraden i denna forskning får därför anses vara hög”

Det är ju roligt att läsa de orden om sitt eget forskningsprojekt smiley även om jag inte tänkt på det på det sättet.