Grattis till Linda Berg som just utnämnts till docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet! Linda var min bihandledare under min doktorandtid och vi fortsätter att skriva artiklar tillsammans. Ett mycket fruktbart samarbete enligt min mening. Vi arbetar bra tillsammans och tänker lika kring mycket vilket underlättar då man ska få till ett bra manus. Linda har också skrivit en mycket fin avhandling som är flitigt nedladdad. Jag är verkligen glad för hennes utnämning och jag ser fram mot fortsatt samarbete med min medförfattare som numera kan tituleras docent Berg!