Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Handleda läkararbete

Forskning, Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Sat, August 28, 2021 12:09:11

Jag ska handleda ett läkararbete för termin 10 i Göteborg. Projektet ska baseras på “min” strokeenhets data från Riksstroke och det är ju alltid roligt när forskningen bedrivs nära den egna verksamheten.

Jag har förut handlett två arbeten för läkare, ett ST-arbete och ett T8-arbete från Linköping. Det här verkar mer omfattande men deras guide för examensarbetet och hur det ska skrivas ger intrycket att arbetet är liknande det som sjuksköterskorna i specialistutbildningen skriver på Högskolan Väst. Det ska bli spännande att handleda detta.Vår doktorandutlysning är färdig!

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 14, 2020 09:01:11

Texten för vår doktorandutlysning är nu granskad och färdig och utlysning kommer ut vilken dag som helst. Det ska bli så spännande att se om vi får några ansökningar och också att se vilka som kan tänkas söka.Att uppdatera sin hemsida

Skaraborgsinstitutet, Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:49:30

Att ha en uppdaterad hemsida är a och o i dagens digitala värld. Idag har en kollega och jag ägnat förmiddagen åt att uppdatera Skaraborgsinstitutets hemsida. Det är väl inte säkert att vi lyckades göra den väldigt rolig men vi kom i alla fall en bit på vägen mot att få den lite mer aktuell. Det är ju en bra start.Förgubbningen är total – ESO WSO 2020

Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:45:11

Liksom vid de flesta tidigare konferenser inom stroke är förgubbningen total även vid dagens live session om “Large clinical trials”. Det är tråkigt att se att kvinnor fortfarande inte ges tillträde till talutrymme på lika villkor som män ges.

En förändring måste verkligen komma! Det kan inte bara vara överåriga män nära eller som passerat pensionsåldern som ges tillfälle att höras.Besked om accepterad artikel om självskattad hälsa

Uncategorised Posted on Mon, October 12, 2020 22:07:21

Vår forskargrupp fick just besked att vi fått vår artikel om självskattad hälsa efter stroke accepterad efter revideringen vi gjort. Så härligt! Här kommer den att publiceras.Inget är som väntans tider?

Uncategorised Posted on Thu, September 24, 2020 00:28:29

Att inget är som väntans tider sägs ofta om tiden för graviditet. Där kan det möjligen vara sant. Att vänta på saker i andra sammanhang är däremot inte självklart lika positivt. Just nu väntar jag på att de examensarbeten jag examinerat ska komma tillbaka efter revideringar. Det är alls inte en lika spännande och förväntansfull väntan som det var att vänta barn …

Tyvärr hade denna post fastnat i cyberrymden. Min väntan är för länge sedan över, men innehållet i övrigt är lika sant för det.Många nya PM och riktlinjer i kölvattnet av covid-19

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Tue, July 28, 2020 16:36:46

Skaraborgs sjukhus, ja eller kanske VGR som helhet, har haft bråda dagar under våren med flera olika saker som är relaterade till covid-19. Utöver att organisera om vården så har skrivande av PM och riktlinjer varit en sådan sak.

På intranätet hittade jag inte mindre än 55 nya sådana som adresserar saker som hör ihop med utbrottet av covid-19. De omfattar områdena: Triage och patientflöde (7 st), Diagnostik (6 st), Behandling, vård och uppföljning (28 st), Transporter (3 st) och Vårdhygien (6 st). Efter att ha ögnat igenom ett antal av dem ser jag att flera (eller kanske alla) i ett lugnare skede bör skrivas om för att omfatta alla utbrott av corona-virus, inte bara specifikt just covid-19. Några av dem är också bara en ny version av ett befintligt PM/riktlinje där covid-19 tagits med i texten och åter andra är sådana riktlinjer som aldrig har funnits och heller inte borde ha behövt finnas om man haft en bättre beredskap. Ett sådant exempel är riktlinjen om att engångsvisir får användas för flergångsbruk när situationen så kräver.

Jag hoppas man gör en samlad översyn av alla befintliga riktlinjer när läget är lugnare och man har erfarenheterna från den här pandemin att falla tillbaka på.Kommunikation anpassad efter sitt sammanhang

Övrigt, Uncategorised Posted on Thu, May 07, 2020 07:54:41

Jag har med visst intresse studerat SVTs teckenspråkstolkar vid de gemensamma pressträffar som hålls kl 14 med anledning av covid-19. De måste beskrivas som strama, avskalade, med håret i en enkel frisyr, ofta uppsatt i knut och oftast helt klädda i svart. Deras tecken är också det avskalat, distinkt och deras mimik understryker budskapet, helt utan att jag kan teckenspråk då.

Dessa tolkar står i tydlig kontrast till de teckenspråkstolkar vi fick stifta bekantskap med vid en melodifestival för några år sedan. Ni minns honom, mannen med den stora inlevelsen, han som verkligen gestaltade sångtexten med hela sitt jag. Finklädd för att matcha tillfället och så uttrycksfull.Rätt tänkt i corona-tider

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Wed, April 08, 2020 23:14:15

För någon dag sedan när jag var ute och sprang, ett spår som inte tillhör de helt vanliga löpspåren utan ett specialspår för en årlig terrängtävling med permanent skyltning,sprang jag en bit på en liten mindre grusväg. Det var ganska långt från själva stadionområdet och där är aldrig någon som går på det sätt som folk gör nu på de “vanliga” löpspåren.

När jag växlar mellan den mindre vägen och en lite större grusväg ser jag plötsligt en bil parkerad på den mindre vägen. Den stod fint parkerad vid sidan av vägen och utanför den satt ett äldre par, den ena av dem med rollator.De hade tagit campingstolar med sig och satt där och fikade.

Så rätt de tänkt! De tillhörde gruppen äldre och ska ju enligt rekommendationen ägna sig åt social avskärmning, å andra sidan så rekommenderas ju också utevistelse. Att då välja en avlägsen plats långt från ära och redlighet är ju smart. Inte hade de räknat med att jag skulle komma springande där. Av hänsyn så sprang jag på andra sidan av bilen mot där de satt.Gör utrustningen skillnad?

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Mon, April 06, 2020 09:08:36

Bristen på skyddsutrustning för covid-19 är stor. Man är kreativ på många sätt i detta och ett är att tillåta utrustning som saknar den korrekta märkningen sett från sjukvårdens sida men som ger ett fullgott skydd. Det innebär att det är ok att använda sig av militär skyddsutrustning och i det här fallet skyddsmask 90 med filter. Det är bra att inte byråkratiska hinder står i vägen för fullgott skydd för vårdpersonal. Det är dock bra att ha en medvetenhet omkring att hur utrustningen ser ut kan göra viss skillnad i mötet med patienten.


https://www.soldf.com/personlig-utrustning/skyddsmask90/
Bruksanvisning för andningsskydd
Region Gotland

Inte minst blir detta viktigt att tänka på i områden med många som flytt från krigsdrabbade områden.Två tankar i luften samtidigt – förvirrande om Corona-viruset

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Mon, March 16, 2020 23:14:53

Det tycks vara svårt för många att hålla både tanken om Corona-viruset som ett virus som är mer dödligt än vanlig influensa och tanken att de flesta får mildare symtom än av vanlig influensa i luften samtidigt. Jag förstår det när vi talar om ett tidigare okänt virus som på kort tid lett till insjuknanden i flera delar av världen och av ganska många, men vi måste alla försöka bete oss sansat.

Att köpa upp alla fiskbullar, pasta, ris och pulvermos i affärerna ifall man själv skulle bli satt i hemkarantän för att man skulle kunna vara smittad av Corona är att gå till överdrift. Det finns väl alltid någon som i så fall skulle kunna handla åt en och komma hem med en kasse och ställa på trappan. Samma gäller för munskydd och handsprit som nu är bristvara på många apotek. Folk tycks tro att munskydd skulle skydda dem från att få smittan men det ett munskydd eventuellt kan skydda mot är att en sjuk person sprider smitta. Detta är välkänt och det går enkelt att läsa sig till för den som kan sansa sig så pass att paniken inte tar överhanden.Min poster på palliativa konferensen

Uncategorised Posted on Thu, March 12, 2020 08:29:00

Tillsammans med min forskarkollega Tove har jag en poster på den palliativa konferensen i Östersund. För den visuella utformningen har vi haft stöd av Skaraborgs sjukhus Bild och Mediaenhets duktiga medarbetare Peter. Så här ser posterna och jag ut tillsammans.Nationella palliativa konferensen 2020

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 08:18:45

Invigning av den 6:e nationella palliativa konferensen är i full gång. Jag ser fram mot två inspirerande dagar i Östersund.Disputation i Norge

Uncategorised Posted on Fri, February 21, 2020 13:29:34

Idag disputerar en kollega i Tönnsberg i Norge. Vi är mitt i granskningen och frågandet med fokus på metod. Min kollega svarar bättre än frågorna.Inlämnad examinationsuppgift Praktisk kunskap

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, January 29, 2020 22:23:51

I förra veckan var det examination i kursen Praktisk kunskap som jag gått under hösten. Kursen har varit fantastiskt bra och jag är så glad att jag sökte den, och att jag fick en plats i kursen. Vid opponeringen på mitt arbete fick jag några intressanta frågor och även så skriftligt av kursledaren professor Ingela Josefsson.

Kursen blir Godkänd först efter inlämning av den justerade examinationsuppgiften och vi fick generöst nog breda ut oss ytterligare lite utöver den satta begränsningen på 15 sidor vid justeringen. Det gav möjlighet att ytterligare fördjupa och utveckla några tankegångar i texten utifrån frågorna vid opponeringen och från kursledaren. Nu har jag precis skickat in den slutliga versionen och kan bara invänta bedömningen.App, app, app – hot mot folkhälsan?

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Thu, January 23, 2020 23:29:39

Idag råkade jag genom en bekant på en app som utgav sig för att kunna mäta blodtryck och puls genom att skanna av fingeravtrycket. Spännande och intressant på alla sätt. Man undrar hur de tänker sig att detta skulle gå till? Vad skulle tekniken bakom detta vara? Nåja, vi var tre personer som alla provade och alla fick vi ganska lika mätvärden. Min puls angavs vara 78 och jag räknade den själv till 66. Inte så precist. Vi hade alla blodtryck på mellan 120-130 systoliskt och 65-78 diastoliskt och våra pulsar låg alla runt 75, enligt appen då alltså.

En av oss hade just fått sitt blodtryck uppmätt till 170/105 med en certifierad blodtrycksmätare. Inte så värst nära det appen mätte alltså. Jag undrar i mitt stilla sinne över värdet med en app som visar värden med så stora fel. Tänker man i ett större perspektiv så skulle en app som denna kunna vara ett reellt hot mot folkhälsan. De som använder den kan ju tro att värdena faktiskt är sanna och då gå runt och tänka att de har fina värden som inte signalerar någon anledning till oro. Det är ju faktiskt allvarligt! Obehandlade höga blodtryck är ur ett befolkningsperspektiv den farligaste riskfaktorn för stroke och den som det är mest viktigt att behandla.Skapa ett resultat – kvalitativa data

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 28, 2019 23:50:19

När man gör en analys av kvalitativa data är det viktigt att man inte för tidigt beslutar sig för vilka kategorier/teman som resultatet byggs upp av/består av och inte heller av rubriksättningen för dessa. Det är en del av det som är svårt i att göra en sådan analys. Det är lätt att man ganska snabbt tycker sig se en sak i resultatet och sedan har man svårt att se något annat som utmanar den första förståelsen.

Det här är något jag ofta ser både i uppsatser på kandidat- och magisternivå men även hos andra forskare och även mig själv. Jag är på intet sätt felfri i detta. Ett gott råd är att försöka hålla sig textnära ganska länge i sin analys innan man söker efter det latenta innehållet, om man ens tänkt att söka efter detta. Det är på inget sätt ett krav. En manifest analys dvs en som förhåller sig textnära rakt igenom är helt ok. . Att arbeta med att samla koder som pratar om samma sak i en grupp utan att egentligen ha satt annat än högst preliminära namn på dessa är andra tips som kan vara värdefulla. Då är det mentalt lättare att se att koderna kanske inte handlar om det man först tänkte.

Det gäller också att både våga och vilja se det oväntade i materialet, att vilja bli överraskad. Att vara öppen för att omgruppera sina koder är också viktigt. Allt material, alla koder, hamnar sällan i rätt grupp på en gång. Är man stressad av en deadline, som t.ex. inlämningsdatum för uppsatser, förstår jag att man inte gärna vill göra om den analys man gjort, men slutresultatet blir oftast bättre om man arbetar igenom materialet en gång till. Gott arbete lönar sig, det är en gammal sanning.Teater på schemat

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 11, 2019 19:53:36

I den kurs jag går nu i Praktisk kunskap, har vi varit på teater, på Antigone på stadsteatern i Göteborg. Vi ska använda detta grekiska drama för analys av de texter vi skriver för kursen.

Det känns kreativt och spännande att ha en teaterpjäs som utgångspunkt i en kursuppgift. Tänk om det hade funnits motsvarande möjligheter för kurser inom sjuksköterskeprogrammet.

För mikrobiologi, anatomi och fysiologi och palliativ vård kan jag tänka mig att det hade varit möjligt. det skulle nog kunna göras något spännande på de temana, men hur skulle den pjäs se ut som skulle kunna användas som underlag för en kurs i vetenskaplig teori och metod? Jag är ju inte regissör men jag har svårt att se att det vore möjligt att göra det till en intressant pjäs.Välläst poster

Forskning, Uncategorised Posted on Wed, October 09, 2019 22:23:55

Idag meddelade ResearchGate att en av mina postrar lästs 50 gånger.

Det känns som alltid roligt att ens egen forskning läses av någon.StrokeSverige främjar fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Thu, September 12, 2019 11:06:40

Vi har just haft “paus-dans” på den nationella Stroketeamdagen. I salen finns 350 personer som samtidigt dansar tillsammans. Kul initiativ och viktigt att lyfta vikten av fysisk aktivitet!Next »