Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Fotografering på Regionens Hus

Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, July 08, 2021 20:05:41

Idag har jag varit på Regionens hus för att fotograferas tillsammans med annan personal på Skaraborgsinstitutet. Vi fick fin hjälp med själva fotandet av personal i receptionen. Efter viss beskärning blev det ett riktigt bra foto som vi kunde skicka till en verksamhet där vi ska berätta om vår verksamhet fram i höst.

För min del är det tydligt att vi behöver ha foton på all personal på Skaraborgsinstitutet både enskilt och i olika konstellationer. Vi får väl se om jag får gehör för detta av övriga.Från ogjort till gjort

Hälso- och sjukvård, Skaraborgsinstitutet, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 02, 2021 16:51:34

Jag arbetar mig genom min lista med saker som behöver tas itu med innan jag går på semester. När jag gjorde listan såg den oöverstigligt lång ut men nu när terminen varit slut i någon vecka så börjar jag se att listan kanske ändå har en ände.

Olika saker på listan kräver dock väldigt olika insats. Det är snabbt och lätt att bocka av något som bara innebär att skicka ett mail till någon medan det kräver betydligt mer arbetsinsats att lägga upp en kurs i Canvas. Det gäller alltså att vara lite taktisk i val av punkter för att se en progress, samtidigt som jag inte vill spara alla de omfattande punkterna till sist.Att göra om eller göra från början?

Forskning, Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, March 11, 2021 00:16:15

Efter att ha tillbringat åtskilliga timmar med att göra om ett ansökningsformulär för en typ av bidrag för forskning till en annan form undrar jag i mitt stilla sinne om det inte hade varit enklast att börja om helt från början. Att ha en text som utgångspunkt som inte passar för det man gör och som man måste göra om är ingen enkel sak. Det kräver mycket tankemöda och börjar man ändra i en ända så måste man hela tiden tänka på att det kan innebära att följdjusteringar krävs. Nu är vi i alla fall framme vid ett första utkast som vi ska låta cirkulera för synpunkter.Skaraborgsinstitutets Forskningsfestival 2020

Forskning, Skaraborgsinstitutet Posted on Tue, February 02, 2021 22:52:17

Idag gick den av stapeln, Skaraborgsinstitutets årliga Forskningsfestival, men i 2020 års upplaga trots att det hunnit bli 2021. Först sköt vi fram den på grund av covid-19 och sedan fick vi skjuta fram den igen och då var liksom år 2020 slut. Tur att vi kunde låna år 2021 för detta.

I år blev formatet digitalt för att möta upp för pandemins villkor och resultatet blev över förväntan. Runt 50 deltagare som var med hela eller delar av dagen, muntliga presentationer varvat med postrar och i parallella sessioner också. Väl genomförda presentationer som engagerade åhörarna skapade många intressanta frågor. Inte var det något krångel att tala om heller utan dagen förlöpte väl. På det hela taget mycket lyckat!Workshop online

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, November 25, 2020 00:49:54

Idag hade jag EndNote workshop som på grund av den rådande situationen med ökad smitt spridning i Skaraborg blev helt online. Det fungerade fint och de som var med fick hjälp med sina problem. Mer kan man inte gärna begära.

Jag kan också av tidigare erfarenheter konstatera att allt som beskrivs som “problem med EndNote” inte är det utan ganska ofta handlar om problem relaterade till att hantera sin dator, hitta nedladdningar och orientera sig. Detta handlar då inte om EndNote men påverkar ju såklart möjligheten att arbeta med det. Fint när saker kan redas ut så människor ges bättre möjlighet att få god funktion ut av att använda EndNote.Pre-licentiat i Skaraborgsinstitutets regi

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, November 16, 2020 23:39:38

Idag hade vi ett pre-licentiat seminarium i Skaraborgsinstitutets regi. En licentiand prov-presenterade det hon kommer presentera vid sitt licentiatseminarium om några veckor.

I enlighet med riktlinjerna i samhället hade vi deltagare med såväl digitalt som på plats. Efter en helt del initialt strul så kom seminariet igång och förlöpte helt ok. den blivande licentianden var nöjd efter och tyckte hon fått med sig värdefulla synpunkter och det var ju det viktigaste. Några användbara kommentarer framkom vilka kan användas för att förbättra presentationen. Nu ska det bli spännande att ta del va licentiatseminariet när det ges på riktigt.Att uppdatera sin hemsida

Skaraborgsinstitutet, Uncategorised Posted on Thu, November 12, 2020 14:49:30

Att ha en uppdaterad hemsida är a och o i dagens digitala värld. Idag har en kollega och jag ägnat förmiddagen åt att uppdatera Skaraborgsinstitutets hemsida. Det är väl inte säkert att vi lyckades göra den väldigt rolig men vi kom i alla fall en bit på vägen mot att få den lite mer aktuell. Det är ju en bra start.Att vara fyrkantig – IT-support

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, November 04, 2020 20:11:52

Idag var jag på min nya tjänst som forskningsledare. Jag försökte få igång den dator jag fått och som skulle vara installerad. Det är inte första gången jag testat detta för det har varit ganska mycket att ordna med, många omstarter och annat sånt. Nu hade jag dock hittat två bekymmer och ringde IT-supporten för att ordna detta. Hur det gick? Gissa. Inte så bra …

Du har bara en grundtjänst inlagd som användare så det du säger att du ska ha det kan du inte få, då krävs en tjänst som avancerad användare. Här lämnade jag luren till “vår” IT-ansvarige som berättade att det var just det man beställt. Nä, fick han som svar, det är inte så och det måste er chef ordna. Det gör han i system “X”. Ja fast det har vi inte tillgång svarade vår IT-ansvarige. Nähä, fast det är så man måste göra svarade IT-supporten. Ja fast när vi inte har tillgång så måste det väl finnas ett annat sätt? Jag kan inte ändra på reglerna för din skull var svaret han fick.

Nä det kan tänkas men det kan knappast vara så att ett byråkratiskt hinder gör att anställda inte ska få användbara arbetsverktyg, för hur långt tror ni att jag kom med bara “se-behörighet” i Word?! Att inte ha möjlighet att skriva i dokument, ja det är onekligen ett hinder för att utföra sitt arbete när man har den tjänst jag har. Vi arbetar oss runt hindret …Inte en dag utan en supportinsats för EndNote

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, September 30, 2020 23:10:50

I princip varje gång jag är nere på Regionens hus och arbetar så dyker det upp någon som har ett bekymmer med EndNote de behöver ha hjälp med. Kul att kunna hjälpa till med något som är så enkelt för mig men helt olösligt för den andre.Utvärdering av ABK – väntat resultat

Skaraborgsinstitutet Posted on Sun, September 27, 2020 23:57:01

Det nya Regionens hus i Skövde är byggt som ett ABK dvs ett Aktivitets Baserat Kontor. Detta innebär bland annat att (typ) ingen har ett eget kontor utan man förväntas välja en plats när man kommer på morgonen och man förväntas också välja olika platser. Man ska också flytta runt på kontoret under dagen beroende på vilken typ av aktivitet man håller på med.

Skaraborgsinstitutet som varande inte bara ett kontor med samma människor som arbetar där varje dag hade en del invändningar mot att tvingas in i en sådan miljö men detta beaktades inte. Verksamheterna skulle samlas ihop så det var bara att flytta in.

Nu har verksamheten varit igång ett drygt år och har utvärderats. Utvärderingen visar på 38 upplevda nackdelar där 13 av dem graderats som allvarliga problem dvs upplevs av många och måste åtgärdas för att det inet ska leda till risk för skador/ohälsa/ineffektivitet mm.

Jag kan inte direkt påstå att jag är förvånad över resultat. Det var absolut som man kunde förvänta. De arbetsytor som har den minsta användningen är de som vi bara genom att titta in i lokalerna kunde inse inte skulle användas. Upplevelse av osmidighet, distraktion, buller och dålig ergonomi kom inte heller som en överraskning. Lösningen anges vara att sätta in åtgärder. Ja eller så hade man kunnat undvika detta genom att lyssna på människors synpunkter redan innan bygget startade.Fördelning av forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, September 07, 2020 23:47:36

Idag har jag för första gången varit med och tagit fram förslag för fördelning av forskningsmedel för Skaraborgsinstitutet. Det var en lärorik dag men med en förvånansvärt stor samstämmighet, vilket i och för sig känns bra. Som grund för besluten fanns vetenskapliga rådens bedömningar vilket är en stor tillgång. Här kan vi alltså få stöd för beslut vilket känns särskilt bra när besluten kanske inte är så som den sökande önskat.

Förutom att handla om de enskilda ansökningarna så diskuterade vi också ett antal policyfrågor vilket också är nog så viktigt. Frågor om hur vi ska tänka kring olika aspekter är såklart viktigt att rett ut innan man börjar fördela de medel som finns.

Nu gäller bara att se om de förslag till beslut vi tagit fram ges bifall av styrelsen.En ny värld har öppnat sig!

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, September 02, 2020 16:32:55

Vad är det som fått detta entusiastiska utrop? Jo det var referenshanteringssystemet EndNote som jag igår hade första delen av en tvådelade seminarieserie om i Skaraborgsinstitutets regi. Det var inte mindre än 16 deltagare, några på plats på Regionens Hus i Skövde och resten med på länk.

Att ha möten eller seminarium med en del på plats och en del på länk är inte alltid helt enkelt men jag tror det fungerade ok.

Roligare var då deltagarna entusiasm över att ha fått bra information om EndNote och över att upptäcka flera fördelar och bra saker med det som de antingen inte vetat om eller fått itutat sig att det inte var så det fungerade. Nu ser jag fram mot del 2 i mitten av oktober.Det räckte att dyka upp …

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, August 17, 2020 22:52:39

Jag hann inte mer än dyka upp på min nya arbetsplats så möttes jag av två personer med problem relaterade till EndNote. Den ena personen hade förlorat alla sina referenser i samband med en uppdatering av sin dator, en uppdatering som inte hade med EndNote att göra alls. Det är ett problem vi ska ta tag i under morgondagen. Jag kan såklart inte trolla tillbaka det som gått förlorat men jag kan importera referenser från dokument där de används. Det är ju i alla fall något. Kanske kan vi på det sättet få tillbaka kanske hälften av de referenser som fanns i biblioteket.

Den andra personen hade frikopplat sitt dokument från EndNote inför submission och ville nu ta tillbaka EndNote-formateringarna vilket så vitt jag förstår inte är möjligt. Som tur är finns ju versionen innan frikopplingen gjordes kvar. Problem två alltså typ löst.Back in business – på nytt jobb

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, August 17, 2020 22:47:43

Idag var det dags att börja arbeta igen och med ett nytt arbete var det en del saker att ordna med, sådant som behörigheter kopplade till mitt passerkort, postfack och skåp är nu löst liksom att mitt passerkort nu är uppdaterat med förlängd giltighet för in- och utpassering. Sim-kort till telefonen har jag också fått men dator har jag ännu ingen. Det senare gör att jag får arbete från hemmaplan ett tag innan dator anländer. Min första riktiga arbetsinsats är också genomförd i form av en inbjudan till seminarier om EndNote. En helt ok tillbaka-till-arbetet dag alltså.

Förutom ovan nämnda har jag gjort en del saker för mitt arbete på Högskolan också, men där är jag ju van så detta var liksom ingen utmaning, i alla fall inte denna första dag.