Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Inte en dag utan en supportinsats för EndNote

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, September 30, 2020 23:10:50

I princip varje gång jag är nere på Regionens hus och arbetar så dyker det upp någon som har ett bekymmer med EndNote de behöver ha hjälp med. Kul att kunna hjälpa till med något som är så enkelt för mig men helt olösligt för den andre.Utvärdering av ABK – väntat resultat

Skaraborgsinstitutet Posted on Sun, September 27, 2020 23:57:01

Det nya Regionens hus i Skövde är byggt som ett ABK dvs ett Aktivitets Baserat Kontor. Detta innebär bland annat att (typ) ingen har ett eget kontor utan man förväntas välja en plats när man kommer på morgonen och man förväntas också välja olika platser. Man ska också flytta runt på kontoret under dagen beroende på vilken typ av aktivitet man håller på med.

Skaraborgsinstitutet som varande inte bara ett kontor med samma människor som arbetar där varje dag hade en del invändningar mot att tvingas in i en sådan miljö men detta beaktades inte. Verksamheterna skulle samlas ihop så det var bara att flytta in.

Nu har verksamheten varit igång ett drygt år och har utvärderats. Utvärderingen visar på 38 upplevda nackdelar där 13 av dem graderats som allvarliga problem dvs upplevs av många och måste åtgärdas för att det inet ska leda till risk för skador/ohälsa/ineffektivitet mm.

Jag kan inte direkt påstå att jag är förvånad över resultat. Det var absolut som man kunde förvänta. De arbetsytor som har den minsta användningen är de som vi bara genom att titta in i lokalerna kunde inse inte skulle användas. Upplevelse av osmidighet, distraktion, buller och dålig ergonomi kom inte heller som en överraskning. Lösningen anges vara att sätta in åtgärder. Ja eller så hade man kunnat undvika detta genom att lyssna på människors synpunkter redan innan bygget startade.Fördelning av forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, September 07, 2020 23:47:36

Idag har jag för första gången varit med och tagit fram förslag för fördelning av forskningsmedel för Skaraborgsinstitutet. Det var en lärorik dag men med en förvånansvärt stor samstämmighet, vilket i och för sig känns bra. Som grund för besluten fanns vetenskapliga rådens bedömningar vilket är en stor tillgång. Här kan vi alltså få stöd för beslut vilket känns särskilt bra när besluten kanske inte är så som den sökande önskat.

Förutom att handla om de enskilda ansökningarna så diskuterade vi också ett antal policyfrågor vilket också är nog så viktigt. Frågor om hur vi ska tänka kring olika aspekter är såklart viktigt att rett ut innan man börjar fördela de medel som finns.

Nu gäller bara att se om de förslag till beslut vi tagit fram ges bifall av styrelsen.En ny värld har öppnat sig!

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, September 02, 2020 16:32:55

Vad är det som fått detta entusiastiska utrop? Jo det var referenshanteringssystemet EndNote som jag igår hade första delen av en tvådelade seminarieserie om i Skaraborgsinstitutets regi. Det var inte mindre än 16 deltagare, några på plats på Regionens Hus i Skövde och resten med på länk.

Att ha möten eller seminarium med en del på plats och en del på länk är inte alltid helt enkelt men jag tror det fungerade ok.

Roligare var då deltagarna entusiasm över att ha fått bra information om EndNote och över att upptäcka flera fördelar och bra saker med det som de antingen inte vetat om eller fått itutat sig att det inte var så det fungerade. Nu ser jag fram mot del 2 i mitten av oktober.Det räckte att dyka upp …

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, August 17, 2020 22:52:39

Jag hann inte mer än dyka upp på min nya arbetsplats så möttes jag av två personer med problem relaterade till EndNote. Den ena personen hade förlorat alla sina referenser i samband med en uppdatering av sin dator, en uppdatering som inte hade med EndNote att göra alls. Det är ett problem vi ska ta tag i under morgondagen. Jag kan såklart inte trolla tillbaka det som gått förlorat men jag kan importera referenser från dokument där de används. Det är ju i alla fall något. Kanske kan vi på det sättet få tillbaka kanske hälften av de referenser som fanns i biblioteket.

Den andra personen hade frikopplat sitt dokument från EndNote inför submission och ville nu ta tillbaka EndNote-formateringarna vilket så vitt jag förstår inte är möjligt. Som tur är finns ju versionen innan frikopplingen gjordes kvar. Problem två alltså typ löst.Back in business – på nytt jobb

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, August 17, 2020 22:47:43

Idag var det dags att börja arbeta igen och med ett nytt arbete var det en del saker att ordna med, sådant som behörigheter kopplade till mitt passerkort, postfack och skåp är nu löst liksom att mitt passerkort nu är uppdaterat med förlängd giltighet för in- och utpassering. Sim-kort till telefonen har jag också fått men dator har jag ännu ingen. Det senare gör att jag får arbete från hemmaplan ett tag innan dator anländer. Min första riktiga arbetsinsats är också genomförd i form av en inbjudan till seminarier om EndNote. En helt ok tillbaka-till-arbetet dag alltså.

Förutom ovan nämnda har jag gjort en del saker för mitt arbete på Högskolan också, men där är jag ju van så detta var liksom ingen utmaning, i alla fall inte denna första dag.