Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Fortfarande arbete att göra

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 03, 2020 12:45:12

Trots att det gått nästan en månad sedan terminen var slut har jag fortfarande arbete kvar att göra. Jag inväntar omexaminaitoner för tentor och ytterligare något examensarbete som är i slutfas. Vi arbetar med översyn av kurs-PM för den kurs jag är kursansvarig för med start i september och jag förberedera föreläsningar jag har i terminens inledning. Det sistnämnda skulle väl i och för sig kunna anstå tills efter semestern men det är ju också skönt att ha detta gjort.

Tillsammans med min kollega Malin förbereder jag också två föreläsningar vi ska ha i högskolans nya forskarutbildning. Vi ska föreläsa om forskningsetik och forskarens etik och det är också planerat till i bröjan av september så att i alla fall ha startat dessa tankar nu känns tppen. Då vet vi att vi kommer få till det även om höstens inledning skulle innebära mycket och oväntade arbetsuppgifter.Opraktiska rutiner i arbetet

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 26, 2020 15:27:05

Man upphör aldrig att förvånas över hur saker är organiserade. I systemet vi rapporterar betyg kan man t.ex. ange moment som måste vara utförda i en kurs men som inte är kopplade till någon poäng i kursen, dvs obligatoriska moment. Dessa kallas i systemet för “resultatnoteringar”. Till skillnad från de examinerande momenten som är kopplade till poäng och som ligger kvar från kurs till kurs så “försvinner” resultatnoteringarna när en ny kurs startar. Det innebär alltså att om jag fortsatt vill ha dem i kursen så måste jag anmäla det varje gång kursen ges. Av vilken anledning det är så kan man undra.

Om man vill ändra något i den provuppsättning som gäller för respektive kurs så finns det ett särskilt tidsfönster när man får göra det. Om jag alltså inser att den här provuppsättningen vi har är inte bra, den vill jag ändra till nästa gång kursen ges och kursen bara ges under höstterminen så är fönstret för att ändra provuppsättningen i januari. Om jag då inser detta redan i september så får jag vackert vänta tills januari innan jag kan skicka in dessa ändringar som ska gälla nästa gång kursen ges. Samma gäller om jag kommer på det under våren när jag planerar för höstens kursstart. Då har tåget gått för den höstens start och jag måste då invänta januari med risk för att jag missar detta mitt i allt annat som är att hantera då och så kan det då fortsätta i det oändliga. Alternativet hade ju varit att man kunde anmäla ändrade provkoder när man ville/kom på att det behövdes men att de såklart låg kvar obehandlade tills tidsfönstret för detta kom och då kunde en administratör ta hand om dessa.

I lärplattformen finns möjlighet att ha en utvärderingsenkät till studenterna som dyker upp i slutet av varje kurs. Alla kurser har en sådan utvärdering. Alla kursansvariga ska sedan sammanställa dessa svar och lägga ut en kommentar till studenterna i kursen om vad utvärderingen visat och vilka åtgärder man tänkt vidta eller förändringar man tänkt göra i kursen med anledning av det utvärderingen visar. Tro nu inte att utvärderingen skickas till respektive kursansvarig, nej till vårt akademistöd skickas den eller så får man själv maila personen som har hand om utvärderingarna och efterfråga den.

Varför i herrans namn skapar man sådana här tröga och kontraproduktiva system?! Det finns nog med illegitima arbetsuppgifter ändå!Terminen är slut …

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:43:48

Nu är vårterminen slut och då kan man ju tänka att lärarens arbete skulle avta dramatiskt. Så är inte alls fallet. Jag har hur mycket som helst att göra med alla examinationer som gjordes under terminens sista vecka och att förbereda höstterminen. Allt som inte hunnits med och fått skjutas på framtiden pockar också på uppmärksamhet.

Bästa sättet att hantera detta är att arbeta på allt man orkar inser jag, det är liksom enda lösningen. Tur att jag inte har semester än på några veckor.Skonummerutlysning – inte bara problem inom akademin

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:39:34

Skonummerutlysning är ett problem inom akademin som diskuterats mer flitigt under senare tid. Begreppet syftar på utlysning av tjänst som är så snävt skriven att endast en person egentligen kan komma ifråga. Detta är ett förfaringssätt som alltså inte är ok. SULF:s rapport Utlysningar – ett spel för galleriet? visar att 73 procent av anställningarna vid de undersökta fakulteterna har tillsatts med en intern sökande. Detta behöver i sig inte innebära att utlysningen varit riktad men kan peka på ett tydligt problem.

Universitetkanslerämbetet (UKÄ) har kommit med en skrift om rätt och fel vid rekrytering för att ge lärosätena stöd i hur tjänster ska utlysas på ett korrekt sätt. Nu är knappast lärosäten för högre utbildning ensamma om detta problem vilket väl illustreras av följande utsnitt ur försvarsmaktens annons om en ledig tjänst.

Ett skräckexempel på när saker gått fel i flera led dessutom! Jag gissar att vare sig den stackare som låtit annonsen gå ut i detta skick eller Henric som nämns i annonsen känner sig särskilt nöjda.Grattis alla studenter, särskilt ni som tagit examen!

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 09, 2020 07:54:39

I spåren av covid-19 var Högskolan Västs avslutningshögtid i år digitalt och med en särskild hälsning till alla studenter.Min mest lästa artikel

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 04, 2020 23:27:20

Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om sjuksköterskestudenters närvaro vid lärtillfällen i relation till om de klarar kursen examination.

Det är lite oväntat då det är en av mina mer nyligt publicerade artiklar men det är roligt att en artikel som denna intresserar en internationell läsekrets.Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosäten i Sverige

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 19:54:15

Idag kom beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosätena och tillåter campusförlagd undervisning från 15 juni! Det innebär alltså att vi kan starta våra utbildningar på så gott som vanligt sätt i höst. Personer i vuxenutbildning bedöms kunna jämställas med personer på en arbetsplats ur en smittskyddssynpunkt. Viss anpassning ska göras för att undvika stora grupper. Vi får väl se vad det innebär rent praktiskt.Examinationsseminarier av examensarbete via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 15:23:47

Idag har jag examinerat tre examensarbeten på kandidatnivå via Zoom. Jag tycker det gick bättre än förväntat även om det inte fullt ut är en ersättning för att träffas på campus. Som jag konstaterat tidigare får powerpoint som redskap en viktigare funktion att fylla och underlättar för deltagarna att följa med i samtalet kring ett arbete de troligen inte läst så väl att de kan förväntas ha full koll på det.

Alla examinationer idag förlöpte från mitt perspektiv väl och det var tre fina opponent- och respondentskap vi fick ta del av. Vid tillfällen som dessa är det både lätt och roligt att vara examinator.Digital disputation på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 29, 2020 15:37:42

Idag disputerar en av mina kollegor på institutionen och i dessa tider så är deltagande via Zoom möjligt. Det är ju en fantastisk möjlighet som möjliggör för mångas deltagande. Lite konstigt känns det ju såklart att delta på det här sättet.Från en känsla av ganska god koll på läget till lite mer stress …

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 27, 2020 23:48:11

Idag har jag haft en ganska god känsla under stora delar av dagen. Jag har tyckt mig ha koll på läget och ligga väl till avseende läsningen av examensarbetena som examineras nästa vecka. Under stora delar av dagen …

Under kvällen infann sig insikten om att morgondagen inte alls kan användas för att läsa examensarbeten, den är ju i princip helt fullbokad med först ett seminarium på förmiddagen och sedan Zoom-möte under eftermiddagen. Ja seminariet är för övrigt även det via Zoom. Poängen är i alla fall att jag helt plötsligt saknar en hel dag att arbeta på …Plötsligt känns det lättare

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, May 26, 2020 21:36:40

Jag sitter och ska examinera examensarbeten. Jag har fem arbeten jag ska läsa och bedöma. Det är en ganska dryg uppgift och känns ännu drygare innan man börjat. Då har man ju också allt arbete framför sig. Som alltid är det roligare när arbetena är välskrivna och bra men det vet man ju heller inte förrän man börjat läsa dem.

En bit in läsningen av det andra av de fem arbetena så känner jag – Nämen så bra det här arbetet är! och genast känns det lättare.Det märks att inlämningen närmar sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 20, 2020 07:51:19

På söndag är det dags att lämna in examensarbetet för att det ska kunna examineras i terminens sista vecka. Febril aktivitet pågår både för mig med att ordna allt inför inlämningarna och skicka ut information till alla berörda. Men aktiviteten är hög också bland studenterna och det märks att de inlämningen närmar sig genom alla de mail med frågor jag börjat få. Ja det är ju när det drar ihop sig som frågor blir aktuella.Vald till forskningsledarprogrammet

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 20, 2020 07:44:04

I fredags fick jag besked om att jag valts ut att ingå i forskningsledarprogrammet som startar på Högskolan Väst i oktober. Det drivs tillsammans med Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Varje lärosäte har fyra platser så det är 12 deltagare totalt. Programmet pågår från oktober till juni 20221 med fem träffar. Det är verkligen jätteroligt att ha blivit utvald och jag ser fram mot starten, ja och mot avslutningen också såklart.STINT ger Högskolan Väst två stjärnor

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, May 11, 2020 13:43:47

STINT – stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning rankar alla Sveriges lärosäten inom högre utbildning avseende hur internationella lärosätena i Sverige är. Det är bara tre lärosäten som når högsta nivån med fem stjärnor och det är Chalmers, KTH och Handelshögskolan Stockholm. Högskolan Väst placerar sig i bottenligan med endast två stjärnor, samma nivå som förra rankningen.

Jag hoppas att det arbete som vi på vår institution lägger ned på detta område ska slå igenom till nästa ranking så vi stiger, och helst då betydligt. Att det finns möjligheter att avancera är Högskolan i Skövde ett bevis på som för några år sedan låg på gränsen till en stjärna och i årets rankning nu når imponerande fyra stjärnor.Seminarium via Zoom – reflektioner

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 08, 2020 10:19:49

Vi ger ju numera all undervisning per distans och det innefattar ju därmed även seminarier. Min lilla och högst ovetenskapliga inventering av studenternas upplevelser är att de flesta tycker att det fungerar bra med seminarium via Zoom. De är positiva till att ses i mindre grupper, tekniken fungerar bra och det digitala formatet ses som en bra ersättning när det nu är som det är med covid-19.

Mina egna reflektioner är att gruppstorleken är viktig där det digitala formatet fungerar bäst för grupper upp till ca 15 deltagare, så att man kan se alla. Att det är viktigt att i alla fall initialt alla kan ha på sin kamera så man får en bild av personerna som deltar vilket ställer krav på god infrastruktur (internettillgång och bandbredd) även i studenternas ända av mötet. Slutligen krävs också en ganska god kunskap hos läraren att hantera tekniken.Ny dag, nya möten via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 07, 2020 08:00:24

Idag är det en ny dag med nya möten via Zoom. Det är mest så dagarna ser ut nuförtiden. Minst halva arbetsdagarna tillbringas numera sittande vid datorn med headset på huvudet. Tidseffektivt, javisst, men också lite enahanda.Högskolan Väst utbildar för vårdens behov vid covid-19

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 22, 2020 14:48:58

Högskolan Väst har i samarbete med sjukvården tagit fram en tvådagars utbildning som ska förbereda sjuksköterskor och undersköterskor som kan behöva stötta upp på intensivvårdsavdelningar när trycket där blir högt till följd av covid-19. Utbildningen innehåller både teori och praktiska moment på vårt kliniska lärcentrum. Framförallt är det personal på NÄL och NU-sjukvården som utbildas men även personer från Skaraborgs sjukhus kommer att utbildas i vår regi. Detta har uppmärksammats i media, både lokala och nationella tidningar men även av TV. Här kan du se ett inslag från SVT om utbildningen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/snabbutbildas-i-intensivvard-for-coronakrisenMSB varnar för Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 15, 2020 07:46:08

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) går idag ut och varnar för webbmötestjänsten Zoom. Det gör man efter att FBI gjort samma sak. Framförallt gäller varningen risken för intrång relaterat till en osäker kryptering. Framförallt varnar man för användning när man delar känslig, sekretessbelagd eller säkerhetsklassad information. Risk finns att någon kan hacka mötet och då komma över information som delas i mötet som man trodde var “säkert” från ett avlyssningsperspektiv.

Att inte bjuda in till möten via öppen inbjudan i sociala medier utan maila direkt till berörda är ett tips som ges eller att släppa in deltagarna manuellt i mötet istället för att låta dem ansluta innan värden. Att bara ha en värd och inte göra andra deltagare till presentatörer är också tips som gas.

Det ska bli intressant att se hur högskolor och universitet förhåller sig till denna varning. Zoom är ju det mötesverktyg som framförallt rekommenderas inom vår organisation.Ny arbetsskada?

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 08, 2020 09:16:55

Som en följd av beslutet att all undervisning inom högre utbildning ska ges digitalt använder jag nu headset större delen av min arbetsdag. Det headset jag tidigare varit så nöjd med har jag numera lite synpunkter på. Framförallt upplever jag att det trycker för hårt mot mina öron. Kommer tryckskador på öronen att bli den nya arbetsskadan?Att skapa en enkät – två svårigheter i en

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 08, 2020 09:13:53

Jag har just deltagit i en students enkät om lärare i högre utbildnings roll och arbete som examinator och bedömare av studenter . Jag reflekterar över de svårigheter som finns med att skapa en enkät och tänker att den här studenten borde nog fått lite mer stöd. Det är ju alltid bra om man kan använda svaren för frågorna på ett bra sätt och en av de saker som är viktigt då är att alla frågor är tydligt ställda. Det här kan låta självklart men är svårare än man tror. Ett vanligt fel är att ställa två frågor i en och det var just det studenten gjort.

Hur många gånger under senaste året har du: Höjt rösten eller skrikit åt en student?

Om jag svarar en, har jag då höjt rösten ELLER har jag skrikit? Om jag svarar två, har jag då en gång höjt rösten och en gång skrikit, eller har jag bara höjt rösten? Här finns också en annan svårighet i fråga. Vad innebär egentligen “höjt rösten”? Ska jag som fyller i enkäten tänka – Det är när jag talar högt för att visa mig mer myndig, eller kan jag tänka att det också handlar om tillfällen när jag talat i en ton högre än normal samtalston? Det senare skulle kunna vara fallet när jag föreläser i en sal med dålig akustik och studenterna inte hör och jag får tala onaturligt högt och då särskilt vid tillfällen när AV-utrustningen fallerar. Jag här finns nog en del att fundera över för studenten. Att ställa detta som två separata frågor hade löst åtminstone det ena av dessa problem. Ville hen sedan så kunde hen själv lagt ihop dessa två frågors svar till ett. Nu finns inte möjligheten att få dem uppdelade så mindre information finns alltså tillgänglig.Next »