Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

UHR körs över av regeringen

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, September 27, 2020 23:48:14

Principen om att regeringen lyssnar på expertmyndigheter har frångåtts på ett uppseendeväckande sätt avseende högskoleprovets genomförande hösten 2020. Universitets- och Högskolerådets rekommendation var att ställa in högskoleprovet beroende på de begränsningar som skulle bli effekten och kostnader som skulle krävas för ett säkert genomförande av provet relaterat till covid-19. Regeringen fattade beslut om att högskoleprovet ändå skulle bli av. All heder åt generaldirektör Karin Ryding som valde att avgå som protest mot detta.

Högskoleprovet kommer alltså att genomföras i höst men till stora kostnader och med ett reducerat antal deltagare. Effekterna av detta blir en stor orättvisa då “först till kvarn” samt lottning kommer att fungera som urvalsprincip. Detta kommer troligen inte att mötas med jubel från de deltagare som inte hinner föst eller har tur med lotten.

Bra uttalande av Högskolan Västs rektor Martin Hellström omkring detta som tydliggör vårt lärosätes syn på detta. Du läser den här:Digital disputation på HV idag

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, September 25, 2020 11:29:51

Jag deltar just i en digital disputation på Högskolan Väst. Det är Jennie Ryding, en kollega på HV som ja gick en kurs med i höstas som disputerar. Ämnet är reflektion som en del av det professionella lärandet. Mycket intressant att ta del av.

Hämta avhandlingen här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463674&dswid=6105


Jag åkte ut – ur mitt eget seminarium

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, September 22, 2020 23:02:39

Idag har jag haft examinerande seminarium via Zoom med studenter i mindre grupper. Förmiddagens seminarium förlöpte utan bekymmer men under eftermiddagen hade en student problem med att hen kastades ut ur seminariet upprepade gånger.

Mot slutet av seminariet, när jag hade släppt ut studenterna i Break-out rooms och var inne i ett av dessa rum så åkte jag själv ut ur seminariet! Inte kunde jag ta mig in igen utan fick skapa ett nytt möte där jag fick samla ihop studenterna. Det är kul med teknik …Expert på döden?

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, September 14, 2020 11:38:31

Jag har palliativ vård som mitt specialområde. Det är där delar av min expertis ligger. Jag ingår i den palliativa kursen på grundnivå och föreläser där och är kursansvarig för inriktningskurserna i specialistprogrammet för palliativ vård där jag också föreläser, har seminarier mm.

Att mitt i en föreläsning om palliativ vård få beskedet att någon nära en har gått bort, det är en annan sak. Då är jag inte expert längre, då är jag bara jag.Uppstartsmöte i nytt projekt på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, August 31, 2020 17:09:55

Idag hade vi ett första möte för ett projekt som ska vara högskoleövergripande och som handlar om digitalisering. Alla i gruppen var nya bekantskaper för mig och det är ju alltid spännande att träffa nya människor, även om det var ett digitalt möte. Många intressanta tankat framkom som vi får fundera vidare över.Terminens första föreläsning är färdig!

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, August 26, 2020 15:05:59

Jag har just lagt sista handen vid den första föreläsningen jag ska ha den här terminen. Visst finns det saker att slipa på men om jag inte hinner titta på den igen så är den helt ok. Det känns riktigt bra.Artikel om studenters närvaro mest läst

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, August 24, 2020 08:23:17

Min artikel om studenters närvaro vid frivilliga lärtillfällen i relation till att klara examinationer är en av mina mest lästa artiklar. Den fick också en del uppmärksamhet i media då den publicerades. Båda dessa saker är såklart roliga.Kick-off på distans

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, August 20, 2020 23:04:35

I den tid vi befinner oss i, pandemitider, så är få saker som vanligt. Att ha kick-off med Högskolan var som vanligt men ändå inte. Visst har vi kick-off men inte någonstans dit vi åker tillsammans för en tvådagars samvaro med övernattning, utan en kick-off antingen på högskolan eller med deltagande via digitalt hjälpmedel. Jag skulle säga att det var lite knappt hälften av oss som deltog digitalt. Det blir inte samma sak, men det blir i alla fall.Semesterns sista dag

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, August 16, 2020 23:32:32

Nu är min semester slut. Imorgon är det arbete som gäller igen. Det känns faktiskt helt ok att börja jobba igen även om det varit skönt att vara ledig. Semesterns sista dag har jag ägnat åt lite allt möjligt och jag avslutar den med att läsa ett artikelmanus som reviewer. En slags mjukstart av inför morgondagen.Lågtryck inte bara i vädret

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, July 15, 2020 10:58:56

Jag har inte fått ett enda mail sedan i fredags (och idag är det tisdag) på min mail på min kliniska arbetsplats och i min mail på högskolan ser det rätt lika ut. Det är en stor skillnad mot hur det vanligen brukar se ut med minst ett tjugotal mail varje dag.

Jag är såklart medveten om att det är semestertid för de allra flesta och det gör det fullt tydligt för mig att jag är rätt ensam om att arbeta så här “mitt i sommaren”.Alla examensarbeten färdiga!

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, July 08, 2020 23:43:45

Idag har jag godkänt det sista av de examensarbeten som jag examinerade i juni. Så härligt att de nu alla är färdiga och skönt att ha hunnit med bedömningen innan semestern!Fortfarande arbete att göra

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 03, 2020 12:45:12

Trots att det gått nästan en månad sedan terminen var slut har jag fortfarande arbete kvar att göra. Jag inväntar omexaminaitoner för tentor och ytterligare något examensarbete som är i slutfas. Vi arbetar med översyn av kurs-PM för den kurs jag är kursansvarig för med start i september och jag förberedera föreläsningar jag har i terminens inledning. Det sistnämnda skulle väl i och för sig kunna anstå tills efter semestern men det är ju också skönt att ha detta gjort.

Tillsammans med min kollega Malin förbereder jag också två föreläsningar vi ska ha i högskolans nya forskarutbildning. Vi ska föreläsa om forskningsetik och forskarens etik och det är också planerat till i bröjan av september så att i alla fall ha startat dessa tankar nu känns tppen. Då vet vi att vi kommer få till det även om höstens inledning skulle innebära mycket och oväntade arbetsuppgifter.Opraktiska rutiner i arbetet

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 26, 2020 15:27:05

Man upphör aldrig att förvånas över hur saker är organiserade. I systemet vi rapporterar betyg kan man t.ex. ange moment som måste vara utförda i en kurs men som inte är kopplade till någon poäng i kursen, dvs obligatoriska moment. Dessa kallas i systemet för “resultatnoteringar”. Till skillnad från de examinerande momenten som är kopplade till poäng och som ligger kvar från kurs till kurs så “försvinner” resultatnoteringarna när en ny kurs startar. Det innebär alltså att om jag fortsatt vill ha dem i kursen så måste jag anmäla det varje gång kursen ges. Av vilken anledning det är så kan man undra.

Om man vill ändra något i den provuppsättning som gäller för respektive kurs så finns det ett särskilt tidsfönster när man får göra det. Om jag alltså inser att den här provuppsättningen vi har är inte bra, den vill jag ändra till nästa gång kursen ges och kursen bara ges under höstterminen så är fönstret för att ändra provuppsättningen i januari. Om jag då inser detta redan i september så får jag vackert vänta tills januari innan jag kan skicka in dessa ändringar som ska gälla nästa gång kursen ges. Samma gäller om jag kommer på det under våren när jag planerar för höstens kursstart. Då har tåget gått för den höstens start och jag måste då invänta januari med risk för att jag missar detta mitt i allt annat som är att hantera då och så kan det då fortsätta i det oändliga. Alternativet hade ju varit att man kunde anmäla ändrade provkoder när man ville/kom på att det behövdes men att de såklart låg kvar obehandlade tills tidsfönstret för detta kom och då kunde en administratör ta hand om dessa.

I lärplattformen finns möjlighet att ha en utvärderingsenkät till studenterna som dyker upp i slutet av varje kurs. Alla kurser har en sådan utvärdering. Alla kursansvariga ska sedan sammanställa dessa svar och lägga ut en kommentar till studenterna i kursen om vad utvärderingen visat och vilka åtgärder man tänkt vidta eller förändringar man tänkt göra i kursen med anledning av det utvärderingen visar. Tro nu inte att utvärderingen skickas till respektive kursansvarig, nej till vårt akademistöd skickas den eller så får man själv maila personen som har hand om utvärderingarna och efterfråga den.

Varför i herrans namn skapar man sådana här tröga och kontraproduktiva system?! Det finns nog med illegitima arbetsuppgifter ändå!Terminen är slut …

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:43:48

Nu är vårterminen slut och då kan man ju tänka att lärarens arbete skulle avta dramatiskt. Så är inte alls fallet. Jag har hur mycket som helst att göra med alla examinationer som gjordes under terminens sista vecka och att förbereda höstterminen. Allt som inte hunnits med och fått skjutas på framtiden pockar också på uppmärksamhet.

Bästa sättet att hantera detta är att arbeta på allt man orkar inser jag, det är liksom enda lösningen. Tur att jag inte har semester än på några veckor.Skonummerutlysning – inte bara problem inom akademin

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 11, 2020 10:39:34

Skonummerutlysning är ett problem inom akademin som diskuterats mer flitigt under senare tid. Begreppet syftar på utlysning av tjänst som är så snävt skriven att endast en person egentligen kan komma ifråga. Detta är ett förfaringssätt som alltså inte är ok. SULF:s rapport Utlysningar – ett spel för galleriet? visar att 73 procent av anställningarna vid de undersökta fakulteterna har tillsatts med en intern sökande. Detta behöver i sig inte innebära att utlysningen varit riktad men kan peka på ett tydligt problem.

Universitetkanslerämbetet (UKÄ) har kommit med en skrift om rätt och fel vid rekrytering för att ge lärosätena stöd i hur tjänster ska utlysas på ett korrekt sätt. Nu är knappast lärosäten för högre utbildning ensamma om detta problem vilket väl illustreras av följande utsnitt ur försvarsmaktens annons om en ledig tjänst.

Ett skräckexempel på när saker gått fel i flera led dessutom! Jag gissar att vare sig den stackare som låtit annonsen gå ut i detta skick eller Henric som nämns i annonsen känner sig särskilt nöjda.Grattis alla studenter, särskilt ni som tagit examen!

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 09, 2020 07:54:39

I spåren av covid-19 var Högskolan Västs avslutningshögtid i år digitalt och med en särskild hälsning till alla studenter.Min mest lästa artikel

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 04, 2020 23:27:20

Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om sjuksköterskestudenters närvaro vid lärtillfällen i relation till om de klarar kursen examination.

Det är lite oväntat då det är en av mina mer nyligt publicerade artiklar men det är roligt att en artikel som denna intresserar en internationell läsekrets.Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosäten i Sverige

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 19:54:15

Idag kom beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sin rekommendation till lärosätena och tillåter campusförlagd undervisning från 15 juni! Det innebär alltså att vi kan starta våra utbildningar på så gott som vanligt sätt i höst. Personer i vuxenutbildning bedöms kunna jämställas med personer på en arbetsplats ur en smittskyddssynpunkt. Viss anpassning ska göras för att undvika stora grupper. Vi får väl se vad det innebär rent praktiskt.Examinationsseminarier av examensarbete via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 15:23:47

Idag har jag examinerat tre examensarbeten på kandidatnivå via Zoom. Jag tycker det gick bättre än förväntat även om det inte fullt ut är en ersättning för att träffas på campus. Som jag konstaterat tidigare får powerpoint som redskap en viktigare funktion att fylla och underlättar för deltagarna att följa med i samtalet kring ett arbete de troligen inte läst så väl att de kan förväntas ha full koll på det.

Alla examinationer idag förlöpte från mitt perspektiv väl och det var tre fina opponent- och respondentskap vi fick ta del av. Vid tillfällen som dessa är det både lätt och roligt att vara examinator.Digital disputation på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 29, 2020 15:37:42

Idag disputerar en av mina kollegor på institutionen och i dessa tider så är deltagande via Zoom möjligt. Det är ju en fantastisk möjlighet som möjliggör för mångas deltagande. Lite konstigt känns det ju såklart att delta på det här sättet.Next »