Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Headhuntad

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, January 22, 2021 07:51:36

Jag har fått ett mail med förfrågan om jag är intresserad av en tjänst på ett annat lärosäte än där jag är anställd. Det kändes lite märkligt och till viss del smickrande även om jag inser att de hittat mig via LinkedIn.

Inte för att jag var intresserad av tjänsten, utan bara för att se vad den innebar kunde jag konstatera att det inte var något särskilt med den tjänsten. De arbetsuppgifter man skulle göra var hel vanliga och inte särskilt spännande. Driva läraruppdraget, ingå i lärarteam, driva profilområden och delaktighet. Även deras krav var strikt grundläggande och tjänsten var som lektor, en tjänst som jag redan har på mitt lärosäte Det enda som kunde anses vara “det” var i så fall att det är ett lärosäte med gott anseende som ligger i huvudstaden. Det senare inget som jag ser som särskilt meriterande. Men lite kul var det i alla fall att bli tillfrågad.Skärpta restriktioner för högre utbildning – statliga verksamheter

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, January 15, 2021 13:12:02

Regeringen har kommit med nya riktlinjer för restriktioner för statliga verksamheter. Dessa rör givetvis också statliga lärosäten som bedriver högre utbildning. För högskolan Västs del innebär det att nu också undervisningen ska bedrivas på distans. Sedan förut gällde detta för examinationer. Skillnaden här kommer nog inte att bli särskilt stor då vi i princip redan ger all undervisning digitalt redan nu.

Det som är nytt är att all personal inom statliga verksamheter ska arbeta hemifrån om de inte måste vara på sin arbetsplats för att bedriva sitt arbete. Möten osv ska ske digitalt i största möjliga utsträckning.

Allt detta ter sig rimligt med tanke på den situation vi befinner oss i avseende pandemin.Tjuvkik på ansökningar

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 14, 2021 09:50:59

Jag har idag varit inne och gjort en tjuvkik på ansökningarna till vår doktorandtjänst, eller tjuvkik förresten, jag har ju mandat att titta in i systemet och förväntas också göra det så, jag har väl egentligen bara kollat in där lite innan ansökningstiden gått ut. Det är ju spännande att se om någon sökt och visst fanns det ansökningar där. Det ska bli spännande att ta sig an dessa då ansökningstiden gått ut.Min mest lästa artikel enligt ResearchGate – om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 07, 2021 09:23:24

Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om om hur sjuksköterskestudenters närvaro påverkar deras resultat på examinationen för kursen. Det är lite spännande då jag inte själv ser det som min mest intressanta artikel, men det är ju inte jag, utan läsarna som bedömer det.Ny citering av artikel om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 29, 2020 13:46:35

Vår artikel om hur sjuksköterskestudenter påverkas av en kurs i palliativ vård har just citerats igen. Det är alltid roligt när ens forskning citeras! Här nedan är den artikel som citeras. Med länken kan man hämta den i fulltext.

Berndtsson, I., Karlsson, M., & Rejnö, Å. (2019). Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon, 5(10), E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Ansökan om omprövning av betygsbeslut

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 28, 2020 16:58:13

Som examinator får man ibland in ansökningar från studenter om att ompröva betygsbeslut. Det är en viktig del i rättssäkerheten för studenten att denna möjlighet finns. I blanketten där ansökan görs finns också en instruktion för vad som krävs för att omprövning ska kunna ske samt vad att ofullständigt ifylld blankett inte behandlas.

Så här står det: Styrk dina skäl med hänvisning till relevant kurslitteratur eller annan litteratur samt ange sida. Bifoga artikel, i förekommande fall medstudents tentamen som åberopas eller dylikt. Bifoga kopia på
tentamen/tentamensfråga.

Det kan tyckas som en ganska entydig och enkel information om vad som krävs men studenterna har inte alltid så lätt att läsa ut den. Det kan man förstå inte minst baserat på att man i blanketten ger exempel på vad som inte är giltiga skäl för omprövning så som följande motivering “Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx” och där såldes både motivering och litteratur som stöder detta saknas.

När dokument saknas ges ett direkt avslag på omprövningen vilket går snabbt att göra, då icke-kompletta ansökningar inte behandlas, men å andra sidan nås ju heller inte syftet som är en omprövning av något som studenten upplever orättvist.Ännu en docentföreläsning på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, December 17, 2020 10:46:58

Idag var det dags för Margareta Karlsson på Högskolan Väst att hålla sin docentföreläsning. Fint att institutionens kompetens höjs ytterligare.Är du vår nya doktorand?

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, December 16, 2020 16:19:02

Idag kom annonsen för vår doktorandtjänst inom AIL på Högskolan Väst ut. Har du funderat på att börja forska? Är du intresserad av digitalisering inom hemvård? Då är kanske du rätt person för den här tjänsten. Spana in utlysningen https://hv.varbi.com/se/what:job/jobID:370876/Hektisk akademisk dag, både docent- och licentitatföreläsning

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 15, 2020 10:06:01

Idag är det hektiskt för mig, det är både en licentiatföreläsning vid Göteborgs universitet och en docentföreläsning på Högskolan Väst som jag vill vara med på. De pågår delvis parallellt men det finns alltså delar där de inte överlappar varandra så det digitala läget och Zoom möjliggör detta.Vår doktorandutlysning är färdig!

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 14, 2020 09:01:11

Texten för vår doktorandutlysning är nu granskad och färdig och utlysning kommer ut vilken dag som helst. Det ska bli så spännande att se om vi får några ansökningar och också att se vilka som kan tänkas söka.Alla klara! – en skön känsla

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 07, 2020 14:13:27

Alla som rättat hemtentor, handlett eller examinerat examensarbeten känner igen känslan när “alla” i den gruppen det handlar om är klara. När alla som behövde omexamineras på sin hemtentamen har gjort det, när de man handlett äntligen är godkända av examinatorn eller när man själv är examinator och kan sätta punkt för den omgången och kan räkan in alla som “klara”.

Känslan är inte enkel att beskriva men ju fler som behövt omexamineras eller ju fler vändor man behöver skicka ett arbete för att nå hela vägen fram desto mer betungande blir det på en rent psykiskt. – Det handlar ju inte om dig, kan ju någon invända och det gör det ju på ett sätt inte men på ett sätt gör det ju tydligt det. Så länge inte “alla är klara” så har jag ett ansvar och också i delar utestående arbete som jag när som helst kan bli ansvarig för att göra.

Att planera in tid för att rätta hemtentor eller handleda eller examinera examensarbeten när det görs på tid som ursprungligen var tänkt för det är en sak men det här andra är mer oberäkneligt. Det går inte att säga att “den här dagen” så kan jag säkert sätta mig med detta och sedan är det färdigt. Här är det ju den som är i andra änden av arbetet, dvs studenterna som jag samspelar med och de kan ju bli färdiga lite olika med det som behövs göras.

Idag är i alla fall en sådan dag då jag kan säga “alla klara” … och pusta ut tills nästa omgång.Värdet av goda kollegor

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 13, 2020 22:52:48

Idag hamnade jag i en lite svår situation i min roll som lärare, en situation där jag inte tyckte att något av de två alternativ som stod till buds var bra. Att då ha en kollega att vända sig till för att få diskutera med och få stöd av är ovärderligt.

Efter en stunds samtal hade vi vänt ut och in på problemet och funnit den lösning som vi såg som bäst. Tack bästa Pia för att du finns! eller fanns ska jag kanske säga, idag var nämligen hennes sista dag innan hon går i pension. Som jag kommer sakna dig och dina goda råd!Finesser i Canvas – tydlighet krävs

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 12, 2020 15:00:35

I Högskolan Västs “nya” lärplattform Canvas som vi nu haft ett antal terminer finns en hel del finesser. Man behöver inte kunna dem alla men om vi som lärare använder oss av möjligheten att ha ett bedömningsformulär för tentamen direkt i lärplattformen så är det ju också bra om vi ser till att studenterna vet att vi gör det och hur de ska kunna se bedömningen.

När vi rättade hemtentamen i den palliativa kursen nu senast blev det tydligt att vi nått ut dåligt med detta till studenterna då en student gjort många fina justeringar i sin hemtentamen men inte just de som kommenterats i bedömningen som ett krav för att nå Godkänt. Bra att det uppdagades att vi varit otydliga så vi kan bättra oss till nästa gång kursen ges. Lägger vi ner arbete på att skriva bedömningar som studenterna ska kunna ha som stöd bör de givetvis också veta att dessa finns och hur de ska hitta dem.Institutionsdag på HV

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 26, 2020 22:51:17

Idag har det varit institutionsdag för min institution på Högskolan Väst. Förmiddagen ägnades åt civilkurage och eftermiddagen åt presentation av kollegors forskningsprojekt i syfte att möjliggöra forskningsanknytning i våra utbildningar. En på det hela taget bra dag.Bibsam har utökats!

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 23, 2020 16:14:51

Bibsamkosortiet som är ett svenskt samarbete mellan universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser, genom Kungliga biblioteket. Detta är en del av satsningen på öppen tillgång. Genom dessa avtal så täcks forskare vid de deltagande organisationernas kostnader för publicering helt eller delvis. Idag har jag fått två meddelanden om att nya avtal tecknats inom Bibsam. Detta är verkligen glädjande!Deltar de? Om Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, October 22, 2020 08:57:01

Vi har ställt om mycket av vår undervisning till Zoom, däribland föreläsningar för hela kurser då vi inte har så stora salar att vi kan ha hela kursen på plats i särskilt många salar på campus. Många av oss har rapporterat att det är fler studenter med vid föreläsningarna som ges så än när de är på campus. Detta är ju förståeligt då även den som är lite småsjuk eller har sjuka barn hemma kan delta. Vi har glatt oss åt detta.

Efter att ha haft en föreläsning via Zoom nyligen inser jag att vårt antagande kan vara felaktigt. Att studenterna har tagit sig in i mötet behöver Inet vara samma sak som att de faktiskt deltar i föreläsningen. Detta blev tydligt för mig då jag delade upp dem i breakout rooms och jag fick en rest kvar med studenter som inte anslöt till sina tilldelade rum. Inte heller svarade de när jag försökte få kontakt med dem vare sig muntligt eller via chatten. När detta upprepades med samma studenter även vid breakout room omgång två och de heller inte avslutade när föreläsningen var slut så insåg jag att de bara just anslutit till mötet.

Att vara ansluten till ett möte utan vare sig ljud eller bild på ger ju möjlighet att skapa en vision eller kanske snarare en chimär av att man är där medan man faktiskt gör något helt annat.När planen håller

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, October 15, 2020 11:42:19

Jag hade som ambition och plan att vara färdig med min läsning av de examensarbeten jag ska examinera imorgon vid lunch idag. Klockan är nu bara strax efter 11 och jag är färdig. Så skönt när planen håller och man når mål som man tänkt sig!NU2020

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 09, 2020 00:03:33

Konferensen NU2020 (Nätverk och Utveckling) har nu pågått i två dagar. Konferensen, som handlar om pedagogik, har blivit digital till följd av covid-19 och det är ett intressant sätt att konferera på. En uppenbar fördel är att man momentant kan ta sig mellan två olika föreläsningar istället för att springa runt i stora konferenskomplex. Trots detta är det så mycket intressanta föredrag som man hela tiden missar eftersom inte ens det digitala formatet gör att jag kan vara på två ställen samtidigt. Eller jo, det skulle kanske gå om jag använde två olika apparater för att ansluta till Zoom, dels min dator och min mobiltelefon.

Imorgon är det konferensens sista dag och dags för vår presentation. Det vi fått oss tilldelat är en 2 minuters pitch som bygger på vår digitala poster som är på drygt dubbla den tiden, dvs fem minuter.Dags för disputation igen!

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 02, 2020 14:55:02

Idag är det disputation för en av institutionens medarbetare i Halmstad där hon är antagen som doktorand. Det är Sofie Lundström som disputerar och vi är mitt i opponentens granskning av avhandlingen.

Hittills tycker jag att opponentens granskning löper på väl och med relevanta frågor som disputanden svarar på på bra sätt.UHR körs över av regeringen

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, September 27, 2020 23:48:14

Principen om att regeringen lyssnar på expertmyndigheter har frångåtts på ett uppseendeväckande sätt avseende högskoleprovets genomförande hösten 2020. Universitets- och Högskolerådets rekommendation var att ställa in högskoleprovet beroende på de begränsningar som skulle bli effekten och kostnader som skulle krävas för ett säkert genomförande av provet relaterat till covid-19. Regeringen fattade beslut om att högskoleprovet ändå skulle bli av. All heder åt generaldirektör Karin Ryding som valde att avgå som protest mot detta.

Högskoleprovet kommer alltså att genomföras i höst men till stora kostnader och med ett reducerat antal deltagare. Effekterna av detta blir en stor orättvisa då “först till kvarn” samt lottning kommer att fungera som urvalsprincip. Detta kommer troligen inte att mötas med jubel från de deltagare som inte hinner föst eller har tur med lotten.

Bra uttalande av Högskolan Västs rektor Martin Hellström omkring detta som tydliggör vårt lärosätes syn på detta. Du läser den här:Next »