Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Sommarhälsning från HVs rektor

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:37:46

Här kan du se Högskolan Västs rektor Martin Hellströms sommarhälsning till alla studenter och medarbetare tillsammans med studentkåren. Jag har länkat till den syn- och texttolkade versionen av filmen för att visa hur man kan arbeta med tillgänglighetsdirektivet.

Snyggt jobbat, med ett fint exempel på hur man arbetar inkluderande.Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


Högskolan Väst ifrågasätter lärarundantaget

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:55:29

Jag blir kanske inte helt förvånad men bekymrad då jag ser att mitt eget lärosäte ifrågasätter lärarundantaget dvs det faktum att varje lärare själv äger sitt eget undervisningsmaterial. Särskilt är det digitalt material (immateriella rättigheter) man anser ska undantas från lärarundantaget då det tagits fram för distansundervisning. Detta tycks märkligt då vi lärare ju i dessa tider knappast har “valt2 att bedriva undervisningen på distans.

Nej, gör om och gör rätt! Särskilt upprörande ser jag det här förslaget vara i ljuset av att få har fått ersättning för allt det merarbete som vi haft som en följd av pandemin. Att då se det material som de flesta av oss skapat på icke-betald arbetstid, dvs det som de flesta andra skulle benämna fritid, är direkt stötande. Tack facket för att ni driver denna mycket viktiga fråga!SULF rapporterar – ingen ersättning trots ökad arbetsbelastning

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:37:23

Idag rapporterar SULF resultatet av en enkätundersökning till landets lärosäten (högre utbildning) om det som vi som arbetar i akademin redan blivit plågsamt varse under senaste året, att lärare på högre lärosäten fått en ökad arbetsbörda som en följd av pandemin men att nästan ingen fått någon ersättning för detta. Många uppges arbeta mer än 20 timmar övertid varje vecka.

En slutsats som också dras är att detta inte är en helt ny situation utan är ett systemfel hos lärosätena. Allt fler och fler arbetsuppgifter läggs på utan att detta påverkar tjänstgöringsplanerna och årsarbetstiden sköts inte. Genom detta blir det svårt att visa på vad som är övertid och ingen ersättning betalas då ut.

Jag hoppas att det enkäten visat tas seriöst och på allvar av ledningen för lärosätena i Sverige. En förändring är nödvändig om människor ska orka arbeta kvar inom akademin. Det är bråttom att ta tag i detta.Att bevara det poetiska vid översättning

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 09, 2021 10:37:04

Det är en sak att översätta något skrivet, det är en annan att också bevara karaktären av det skrivna, det poetiska i texten och det författaren vill förmedla. Detta har blivit extra tydligt för mig under de senaste veckorna då jag slitit inte bara med att rätta till ett manus för en vetenskaplig artikel efter att en språkgranskare misshandlat det, utan också i arbetet med studenters examensarbeten.

Det är en verklig tillfredsställelse då man hittar just “den där” formuleringen som är så på pricken, även om andra ord används på det språk man översatt till. Just en sådan känsla infann sig igår då vi lyckades översätta en rubrik på ett examensarbete på ett mycket bra sätt.Halvklart – ett av två examensarbeten är färdiga

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:03:30

Jag har varit handledare för två examensarbeten på magisternivå nu under våren och ett av dem är nu helt färdigt. Det känns verkligen bra, även för mig som handledare.10 citeringar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:00:39

Idag har en av mina artiklar om sjuksköterskestudenter nått inte mindre än 10 citeringar! Det är en milstolpe! och det känns verkligen roligt att ha skrivit en artikel som så många refererar till. Artikeln är följande: Berndtsson I, Karlsson M, Rejnö Å. Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon. 2019;5(10):E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578 Det är roligt att artikeln uppmärksammas då den tydligt visar att sjuksköterskestudenter som får gå en kurs i palliativ vård får en mer positiv attityd till vård av patienter som är döende. Du kan hitta artikeln med länken nedan.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Att examinera

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 04, 2021 00:38:18

Att arbeta som lärare innebär inte bara att föreläsa och ha seminarier utan i det ingår också att examinera, både vanliga tentor, hemtentor och examensarbeten. Just nu ägnar jag mig åt just detta, att examinera. Jag har både inlämnade hemtentor och examensarbete att examinera så det är bara att kavla upp ärmarna, eller vad man nu gör, och hugga i.Det kom ett bud

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, May 25, 2021 09:56:14

Igår fick jag ett blomsterbud levererat. Mycket överraskande och roligt. Det var studenter som skickat budet. Så väldigt rart av dem. Det innebär väl att de tycker att jag gjort något rätt tänker jag.Bråda dagar för både studenter och handledare

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:44:42

Det märks att det är slutspurt inför inlämningen av examensarbete nu. Studenterna arbetar för högtryck med att blir färdiga och det innebär att också handledare får mycket att göra. Jag vet inte vilka som mest ser fram mot datumet för inlämning, studenterna eller handledare.

För den som också är examinator av examensarbeten så är dagen för inlämningen dock inte en dag för vila och utandning, det är då det verkliga arbetet tar vid, nämligen att examinera de arbeten som lämnats in.Citering pågår

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:40:53

Idag menar ResearchGate att en av mina artiklar citerats 10 gånger. Jag har vetskap om fler citeringar än så men gläds ändå åt deras gratulation.Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!Tillgänglighet som lärare

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:19:59

Inte sällan mailar studenter under det som inte är arbetstid och det ser jag som helt ok. Var och en måste vara fri att maila när den har tid eller känner behov av det. Det jag tycker är svårare är när studenter mailar med frågor de vill ha svar på innan det blivit kontorstid igen. Då blir det genast mer komplicerat fast det egentligen borde vara helt självklart att jag som lärare inte har skyldighet att bevaka min e-post under annat än kontorstid. Ibland kan man ju dock känna ett behov eller ansvar att svara genast men kan studenter verkligen förvänta sig det?

När studenter ringer till ens privata mobiltelefon under icke-kontorstid kan situationen bli ännu svårare. Har man svarat på ett samtal, trots att det är helg och man inte kände igen numret är det ju svårare att säga att du får återkomma under kontorstid. Särskilt svårt är det om det finns en deadline inlagd på söndagen så att det blir för sent att svara på frågan när det väl är måndag.

Jag försöker att bevara min lediga tid som min egen, eller i alla fall så försöker jag bara använda den på mitt eget initiativ, men ibland så misslyckas jag, till studenternas glädje misstänker jag.AiL som alibi

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 07, 2021 11:29:33

Idag är det handledarkollegium, dvs möte för alla handledare för doktorander inom ämnet AiL. Där diskuterades just frågan om AiL som ämne och vad det egentligen är. Där var det någon som sa att AiL inte får vara ett alibi för avhandlingar inom andra ämnen.

Här tror jag att det finns många avhandlingsarbeten som gör just det, använder AiL som alibi. Inom min egen institution har jag jag en bestämd känsla av att om vårdvetenskap hade funnits som ämne möjligt att bli antagen inom så hade många valt det istället. Med det inte sagt att deras avhandlingsarbeten inte handlar om AiL. Det jag menar är att arbetet anpassats till det ämne som är tillgängligt men att man hade valt ett annat forskningsämne om det varit möjligt och att avhandlingsarbetet då haft en annan utformning.Lycka

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, April 25, 2021 01:04:48

Att vara handledare och ta sig an studenternas texter innebär ofta en utmaning. Att skriva ett examensarbete är en uppgift som för de flesta är helt ny. Något liknande har de flesta inte gjort. Det är första gången som de ska ta sig an att skriva en så lång sammanhängande text där innehållet i princip helt styrs av dem och där frågeställningen också har valts av dem.

Ofta är det en kamp där flera delar som vetenskaplighet, stringens och innehåll ska samsas i en skön förening. Att ha ett bra språk från början är en klar fördel men innebär inte att detta är en självklar uppgift utan de flesta för en kamp att hitta det som behövs. Rollen som handledare blir central i att nå fram.

När man så tar sig an en text och den helt plötsligt har det där, allt det som krävs, innehållet finns liksom den röda tråden, när språket sitter, och läsningen flyter på, när man bara vill läsa vidare, ja då har studenterna knäckt koden. En känsla av lycka infinner sig. Ibland händer det, idag hände det.Oj så det läses – studie om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, April 24, 2021 00:08:28

Från ResearchGate fick jag idag meddelande om att en av mina artiklar just lästs mer än 900 gånger. Det är verkligen ett imponerande antal!

Jag är fortfarande förundrad över att detta är min mest uppmärksammade artikel på Researchgate. Jag tycker flera av mina andra artiklar har bättre kvaliteter än denna men jag är såklart att denna fått sådan spridning. Förutom att vara mycket läst så är det också en av mina i mest citerade artiklar med 15 citeringar.Att arbeta med sitt språk

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 22, 2021 09:08:53

Många studenter som skriver examensarbete på såväl grund- som avancerad nivå verkar kämpa med språket. Att det vetenskapliga språket innebär en stor utmaning det är nog alla medvetna om men det är inte enbart det som ställer till bekymmer.

Många har problem med det helt vanliga i språket också, att använda singular och plural på rätt sätt, att hålla sig till antingen bestämd eller obestämd form, att stava och få helt vanliga grammatiska regler på plats. Till detta räknar jag t.ex. att skriva fullständiga meningar. Andra saker som tycks svåra är att använda ord på korrekta sätt osv.

När svårigheter finns även i detta så blir det såklart en extra stor utmaning att skriva examensarbete där krav n är högre än på vanlig text. Högskolan Väst erbjuder språkligt stöd och det är så värdefullt för de studenter som tar chansen att vända sig till dem.Hur många gånger kan man säga fel?

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 15, 2021 23:07:16

En del av dagen har jag ägnat åt att spela in en ppt-baserad film för en fristående kurs om samverkan i vårdens övergångar. Filmen är i två delar där den första handlar om grunderna i etik och den andra om etik i samverkan. Jätteroligt att få föreläsa om etik, även om det där med samverkan och vårdens övergångar inte precis var det jag brukade ha fokus på.

Trots att jag skrivit ett noggrant manus som jag skulle använda mig av, där det bara var att läsa innantill så fanns det bilder där jag bara inte kunde få till texten. Särskilt en bild var svår och där minns jag inte ens hur många gånger jag fick spela in och det blev ändå fel, hur sakta och noga jag än läste. Till sist gav jag upp och skrev om texten där jag hela tiden fastnade. I teorin såg den bra ut men det gick bara inte att läsa den högt. Så istället för att kämpa på med en formulering jag inte kunde få till så gick jag den enkla vägen och skrev om.Stress hos studenter

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, April 14, 2021 23:30:22

Att studenter är stressade över seminarier, examinationer och att klara kurser är nog ofrånkomligt men ibland så lyckas vi bidra till att i onödan skapa en stress hos studenterna genom vårt sätt att planera kurser eller vårt sätt att utrycka oss.

Ett visst mått av stress kan vara bra då det skärper sinnet och får en att prestera bättre men detta är bara sant till en viss gräns. Efter att den har passerats tappar man fokus, har svårt att överhuvudtaget komma någonstans och slarvar genom det man ska göra för att försöka bli färdig.

Om vi vill att studenterna ska lyckas är det alltså viktigt att tänka på hur vi både lägger upp saker och vilka ord vi använder. De kurser där jag märker detta tydligast är de som på både grund- och avancerad nivå handlar om vetenskaplig teori och metod och om examensarbete. Att studenterna tycker att detta är bland det svåraste under deras utbildningen bidrar självklart också till detta.Att skjuta upp – omexaminationer

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, April 09, 2021 00:22:25

Att skjuta på saker man ska göra, som t.ex. att bedöma omexaminationer är inte en bra idé, men nu var det just det jag hade gjort. Idag ska studenterna få besked så då går det inte att skjuta det framför sig längre. Bara att kavla upp ärmarna och sätta fart. Tur jag inte har så många att bedöma i alla fall. Det är snart gjort om man bara börjar.Next »