Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Att skjuta upp – omexaminationer

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, April 09, 2021 00:22:25

Att skjuta på saker man ska göra, som t.ex. att bedöma omexaminationer är inte en bra idé, men nu var det just det jag hade gjort. Idag ska studenterna få besked så då går det inte att skjuta det framför sig längre. Bara att kavla upp ärmarna och sätta fart. Tur jag inte har så många att bedöma i alla fall. Det är snart gjort om man bara börjar.Högskolan Väst byter namn

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, April 01, 2021 14:47:44

Idag har rektor haft pressträff och meddelat att Högskolan Väst byter namn. Se filmen nedan där namnet offentliggörsKollegialt seminarium – så lyxigt

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, March 19, 2021 07:57:13

I veckan var det manus jag skriver med två magisterstudenter på deras magisterarbete föremål för diskussion på ett seminarium på HV. Det var inte jättemånga där men seminariet blev så bra. Vi fick verkligen många värdefulla synpunkter och diskussionerna kunde uppehålla sig kring verkligt intressanta vetenskapliga frågor som också rörde sig utanför manuset.

“Det känns så lyxigt att ha fått synpunkter från så många kloka människor” sa en av magisterstudenterna och jag kan bara instämma. Hur ofta är det två professorer, två docenter och tre disputerade personer som alla vill bidra till ett manus förbättring som man får synpunkter från. Det tråkigaste var att inte fler kollegor som tog tillfället i akt att vara med för det var ett av de bästa seminarier jag varit med på på länge!Kapitel om digitalisering läses

Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, March 06, 2021 19:44:57

ResearchGate meddelar att mitt kapitel om digitalisering av utbildning har lästs 50 gånger. Kul!

Kapitlet finn i boken Digitalisering av högre utbildning med Stefan Hrastinski som redaktör. Berghammer M, Rejnö Å. Vetenskaplig teori och metod i ett omvänt klassrum. I: Hrastinski S, red. Digitalisering av högre utbildning. Lund: Studentlitteratur; 2018. s. 147-52.Anvisningar – varför finns de?

Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, March 04, 2021 22:35:25

För mig är anvisningar det vi ska förhålla oss till och som föreskriver vad som gäller. Under senaste veckan har jag dock från olika håll förstått att andra kan se på detta på annat sätt. Det gör det lite svårt eftersom anvisningarna inte är en del av det som är ett fritt valt arbete utan säger något om hur saker ska vara eller göras. Om vi inte ska förhålla oss till det som anvisningarna säger så behöver de ju inte finnas.

Anvisningarna har en viktig funktion i att ge stöd för hur saker ska göras, om det nu handlar om anvisningar för att blanda antibiotika eller anvisningar för examinationer är ointressant. Anvisningar har alltid det som syfte. På samma sätt så blir det också bekymmersamt när anvisningarna inte betraktas på det sättet för då får vi personer som agerar på olika sätt vilket kan skapa både osäkerhet och orättvisor.Rätta hemtentor – få eller många?

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, March 04, 2021 07:46:09

Den här gången hade jag bara ett fåtal hemtentor att rätta i en av de kurser jag är med i. Det är en väldig skillnad på att rätta bara några få eller att rätta ett större antal. Inte bara det att det är skillnad på den tid det tar i anspråk utan också i att det inte hinner bli repetitivt eller utvecklas till otålighet eller tristess. Jag måste säga att det kan vara svårt att känna entusiasm och nyfikenhet när det är den tjugotredje hemtentamen som man rättar.

Samtidigt finns det en klar poäng med att få rätta ett antal hemtentor istället för ett fåtal. Det tar ju samma tid att läsa in sig på hemtentamen i sig och på de rätta svaren oavsett hur många tentor som ska rättas. Efter några stycken rättade så börjar man också få upp en rutin och ser snabbare vad som saknas i svaren. Att rätta flera ger alltså en större effektivitet. Detta får då vägas mot upplevelsen av det repetitiva. Kanske är det även här så att “lagom” många är det optimala?Disputation på Högskolan Väst om digitalt arbete i vården

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, February 26, 2021 14:17:43

Idag är det disputation på Högskolan Väst i ett ämne som ligger nära mina egna intressen. Avhandlingen skriven av Helena Vallo Hult handlar om hur läkare använder digitala “medel” i sitt eget arbete och hur patienters användning av detta påverkar dem i deras arbete. Väldigt spännande som ämne och område!

Opponenten har tagit ett grepp på sin uppgift som jag aldrig förut stött på och som jag både gillar och samtidigt inte riktigt är med på. Hon har under en mycket lång stund nu pratat om hur hon ser på doktorandens avhandlingsarbete och gett mycket förslag på vad doktoranden ska tänka på framåt.Brant inlärningskurva

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, February 25, 2021 00:39:39

Det är roligt när återkoppling som ges leder till att studenter tar stora kliv framåt i sitt lärande på kort tid. etta är just det jag just erfarit vad gäller handledning. Detta pekar på vikten av att få formativ återkoppling så studenterna får stöd i att komma vidare och inte bara en summativ återkoppling.

Att läsa och ge återkoppling kräver såklart en viss arbetsinsats men min erfarenhet säger att detta är väl investerad tid för framtiden.Jag är rik! eller inte …

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, February 21, 2021 01:33:46

Idag fick jag mitt royalty-besked från Studentlitteratur. Jag har ju skrivit ett kapitel i en bok de gett ut. I år inbringade detta inte mindre än … 189 svenska riksdaler! Det är inte precis så att jag blir rik på det, och det är väl heller inte därför jag skrivit kapitlet.Samföreläsning mellan utbildningar

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, February 21, 2021 01:24:38

I veckan hade jag en föreläsnings i tre delar för två kurser som delvis samföreläste. Ämnet var palliativ vård med tre lite olika teman. Båda kurserna deltog vid två av de tre föreläsningarna men var välkomna att delta även vid den del som inte låg inom ramen för den egna kursen. Glädjande nog var det drygt halva kursen som valde att göra det. Roligt när ämnet i sig kan locka så mycket att studenter frivilligt väljer att delta även när det inte behövs för att de ska kunna klara sin kurs.

Det finns också en annan aspekt på samföreläsning som jag tycker är viktig och det är att använda resurserna väl. När kurser innehåller mål som är samma mellan som i det här fallet olika specialistutbildningar så är det direkt dumt att inte försöka få till samföreläsningar för att spara på våra resurser. Jag ser det som ett viktigt led i hållbarhet i arbetet.Första genomgången färdig – doktorandutlysning

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, February 15, 2021 14:17:51

Nu är den första genomgången för den utlysta tjänsten som doktorand i Arbetsintegrerat lärande färdig. Av 11 sökande är det några som inte når kraven på behörighet till forskarutbildningen och som därmed genast kan tas bort. Det innebär att det finns ett antal ansökningar som vi har att ta ställning till. Det ska bli roligt att ta sig an detta.Seminarium med förvirring som resultat

Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, February 13, 2021 00:03:28

Ibland leder seminarium som är tänkt att ge studenter stöd till att de känner sig förvirrade. Då är det viktigt att finnas där för studenterna och försöka övertyga dem om att förvirring är ett steg på vägen mot en ny förståelse. Om man aldrig utmanar sitt tänkande kommer man heller aldrig att tänka på något annat sätt än man gör och aldrig se saker på nya eller andra sätt. Det blir då heller ingen utveckling utan allt är som det alltid varit. Kaos är kreativitetens moder är ett ordspråk i samma anda.

I min tolkning betyder detta att om man vågar vara i förvirringen och försöker förstå det som känns rörigt så kommer man, kanske med lite hjälp, att slutligen hamna i en situation där man förstått lite mer och på ett nytt sätt.

Just detta hände i veckan när vi hade seminarium. Förvirring uppstod men efter lite stöd och distans så tror jag att studenterna kände precis så, det ledde dem vidare. En student sa att hen fått ett nytt mantra “Förvirring leder till ny förståelse!”. Jag tänker att det inte alls är dumt att ha det som mantra. Det gäller bara att våga vara i förvirringen och kaoset.84 mail!

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, February 09, 2021 00:30:27

Idag har jag fått en massa mail där de flesta också har krävt antingen svar eller åtgärder. Så här i slutet av dagen kändes det helt plötsligt som om jag fått väääldigt många mail och därför räknade jag dem. Jag har fått inte mindre än 84 mail idag! Ett helt hysterisk antal. Så mycket tid som jag lagt att svara på dessa. Inte undra på att dagen känns både uppstyckad och som att jag fått väldigt lite gjort. Och då är det bara mail till min adress på Högskolan jag räknat. På min adress till sjukhuset och Skaraborgsinstitutet så har jag såklart också fått mail, men långt från så många tack och lov.Metodseminarium närmar sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, February 09, 2021 00:22:30

Terminens första metodseminarium för magisterstudenterna närmar sig. I år är första gången jag ska vara examinator för arbeten på den här nivån. Då känns det skönt att få ha en erfaren kollega som Pia som stöd i detta. Vi har bildat en gemensam examinatorsgrupp vid seminarierna där vi träffar studenterna tillsammans, hon med de hon ska examinera och jag med de jag ska examinera. Det känns väldigt priviligierat!Varför data måste analyseras

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, February 01, 2021 12:57:14

Jag hittade en bild på LinkedIn som på ett talande sätt beskriver varför man måste analysera sin data. Att bara “titta” på sin data kan ge vissa insikter men inte fånga det som verkligen finns däri.

Från LikedIn

Jag blev väldigt förtjust i bilden som väl beskriver vad de olika stegen i en analys ger för insikter och varför de behövs. Jag ser också att den har stora likheter med den föreläsning jag har gjort som handlar om hur man rent konkret kan arbeta med analysen. Jag ser att jag skulle kunna inkludera tankarna som syns i bilden ovan för att ytterligare vässa föreläsningen och tydliggöra varför analys ska göras och vad de olika stegen ger.Ökning av disciplinärenden – i spåren av pandemin

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, January 26, 2021 00:18:00

Vår institutionsträff hade fokus på vilseledande; vad det är, hur de handläggs samt hur de kan förebyggas. I detta ingår flera saker som t.ex. plagiat, otillåtet samarbete mm. Utöver detta kan disciplinärenden också handla om störande av undervisning. Bra att detta viktiga område tas upp (igen) då det är ett ständigt pågående arbete att handlägga fall av misstänkt vilseledande.

I presentationen framgick det att antalet anmälningar om misstänkt vilseledande har ökat ganska dramatiskt under 2020, något som ansågs vara relaterat till den pågående pandemin. Jag ser detta som svårt problematiskt och det är bra att sätta fokus på det för att säkerställa att varje student faktiskt har de kunskaper som erfordras.

I arbetet med detta ser jag förebyggande arbete som synnerligen centralt, men samtidigt är det ju väldigt svårt att helt bygga bort. För den som vill vilseleda är det ingen hejd på uppfinningsrikedomen.På hugget – handledning

Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, January 23, 2021 18:37:39

Den nya terminen startade i veckan och jag har redan fått mail från båda de par jag ska handleda i deras magisterexamensarbete om att de vill boka tid för handledning. Det är roligt när studenterna är på hugget och vill komma igång!Headhuntad

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, January 22, 2021 07:51:36

Jag har fått ett mail med förfrågan om jag är intresserad av en tjänst på ett annat lärosäte än där jag är anställd. Det kändes lite märkligt och till viss del smickrande även om jag inser att de hittat mig via LinkedIn.

Inte för att jag var intresserad av tjänsten, utan bara för att se vad den innebar kunde jag konstatera att det inte var något särskilt med den tjänsten. De arbetsuppgifter man skulle göra var hel vanliga och inte särskilt spännande. Driva läraruppdraget, ingå i lärarteam, driva profilområden och delaktighet. Även deras krav var strikt grundläggande och tjänsten var som lektor, en tjänst som jag redan har på mitt lärosäte Det enda som kunde anses vara “det” var i så fall att det är ett lärosäte med gott anseende som ligger i huvudstaden. Det senare inget som jag ser som särskilt meriterande. Men lite kul var det i alla fall att bli tillfrågad.Skärpta restriktioner för högre utbildning – statliga verksamheter

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, January 15, 2021 13:12:02

Regeringen har kommit med nya riktlinjer för restriktioner för statliga verksamheter. Dessa rör givetvis också statliga lärosäten som bedriver högre utbildning. För högskolan Västs del innebär det att nu också undervisningen ska bedrivas på distans. Sedan förut gällde detta för examinationer. Skillnaden här kommer nog inte att bli särskilt stor då vi i princip redan ger all undervisning digitalt redan nu.

Det som är nytt är att all personal inom statliga verksamheter ska arbeta hemifrån om de inte måste vara på sin arbetsplats för att bedriva sitt arbete. Möten osv ska ske digitalt i största möjliga utsträckning.

Allt detta ter sig rimligt med tanke på den situation vi befinner oss i avseende pandemin.Tjuvkik på ansökningar

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 14, 2021 09:50:59

Jag har idag varit inne och gjort en tjuvkik på ansökningarna till vår doktorandtjänst, eller tjuvkik förresten, jag har ju mandat att titta in i systemet och förväntas också göra det så, jag har väl egentligen bara kollat in där lite innan ansökningstiden gått ut. Det är ju spännande att se om någon sökt och visst fanns det ansökningar där. Det ska bli spännande att ta sig an dessa då ansökningstiden gått ut.Next »