Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

När det löser sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 16, 2020 23:10:43

Vi håller just på att pussla ihop det sista i två kurser på avancerad nivå. En del föreläsningar kan fler än en inriktning ha nytta av och då är samföreläsning mellan två olika kurser en lösning istället för en föreläsning i vardera kursen. Att få till detta när man kommer på tanken i ett lite senare skede i planeringen är inte helt lätt. Man knåpar och ändrar och försöker hitta en lösning och så … hittar man ett sätt att få till det som fungerar. Det känns riktigt bra.Läsa examensarbeten

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, January 13, 2020 22:57:26

Den här veckan examinerar vi examensarbeten. Att göra det är en ganska krävande uppgift som tar en hel del tid i anspråk. Man måste vara skärpt hela tiden när man läser arbetena för det är många saker som ska granskas. Det är lätt att låta sig distraheras när man kommer till de lite mer tunga bitarna i arbetet eller sådana som ofta brukar kunna vara mer problematiska. Ett mail-pling fångar lätt uppmärksamheten för att ge lite respit i sitt läsande.

Examensarbetet består ju av flera olika delar och det är också ett sätt att fortsätta arbetet med examinationen men ändå kunna skjuta på att ta sig an de lite mer tunga bitarna. – Nej men då läser jag en tabell i bilagorna nu, eller så kan man ju alltid ge sig i kast med referenserna. Ja för jag tycker ju att referenser är roligt!Nyttan med att låta sin text vila

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 02, 2020 14:20:23

Idag tog jag fram texten för examinationen i kursen Praktisk kunskap som jag går. Inlämningen närmar sig och min text har nu vilat sedan före julhelgerna. Jag kan inte nog trycka på fördelarna med och värdet i att ha tid att låta sin text vila. När jag nu läste min text såg jag flera saker som upprepningar, oklara resonemang och oavslutade reflektioner som behövde åtgärdas.

Att vara ifrån sin text, om så bara för någon enstaka dag ger möjligheten till en viss distans och att se saker i texten som man lätt missar när man arbetar intensivt med sin text. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ha den framförhållningen att man kan ge sig själv den här möjligheten.Inlämning av examensarbeten närmar sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 30, 2019 09:16:05

Snart är det sista dag för inlämning av examensarbeten på kandidatnivå. Som examinator är det alltid lika spännande att se vilka som kommer vara klara med sina arbeten och kommer att lämna in och därefter att läsa arbetena. Mycket har hänt sedan man sists såg dem, vid metodseminarium 2 och man hoppas alltid att alla arbeten som lämnas in ska vara sådär intressanta och välskrivna som man tänkt att de ska bli. Det är bara att invänta 5 januari för att få veta hur det gått.Tid att grotta ner sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 30, 2019 09:11:25

Alla de många röda dagarna ger få arbetsdagar mellan helgerna. Det är antagligen många som tagit även dessa få dagar ledigt då e-posten bara innehåller några få meddelanden och man får arbeta ostört den mesta tiden.

Detta har gett mig gott om tid att arbeta med de nya föreläsningar jag ska hålla under våren. Att ha gott om tid när man gör en föreläsning är härligt! Det ger tid att läsa på, google runt och grotta ner sig i olika källor och hitta intressanta saker att ta med i föreläsningen. Jag önskar att jag oftare hade så här gott om tid när nya föreläsningar ska skapas.Att skriva och skriva om

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 17, 2019 23:47:46

Jag arbetar med min examensuppgift för kursen Praktisk kunskap som jag går. Examinationen är i januari och vi har arbetet med underlaget för den under hela hösten. Vi har fått skriva en berättelse där vi sedan reflekterat över berättelsen utifrån litteraturen.

Examinationen ska omfatta 15 sidor och vara skriven med 1,5 radavstånd. Min utmaning nu är att både använda ytterligare några av kursens referenser samtidigt som texten inte får svälla mer då den redan breder ut sig på lite drygt 15 sidor. Ibland är mindre mer, så nu gäller det att kondensera och ta bort upprepningar så jag håller mig inom ramen. Där blir att skriva och skriva om nyckeln.

Jag vill vara ute i god tid för att hinna läsa min text med lite nya ögon och då behöver den få vila lite för att det ska vara möjligt. Ofta är det just tidsbrist som ställer till det för en så man inte hinner gå tillbaka till sin text och förhålla sig kritisk till den. Att ha text, om än i överflöd, är ändå en bättre situation än att sakna text. Finns det text har man något att arbeta med, då finns saker att ta bort och redigera. Saknas text är denna väg stängd.För många röda dagar?

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 17, 2019 00:11:45

Det här året bjuder på många röda dagar i almanackan i december. Genom att ta 5 dagar semester kan man få ihop 17 dagars ledighet. Härligt för en uttröttad arbetstagare!

För de studenter som just nu skriver sina examensarbeten tror jag situationen upplevs som mer kluven. Ledighet är ju aldrig fel men samtidigt så vill säkert många studenter bli färdiga med sina examensarbeten så de kan gå upp med dem vid ordinarie tillfälle i januari vilket innebär att de har behov av handledning de röda dagarna till trots.

För handledarna är säkert situationen också kluven. Att få en lång sammanhängande ledighet så här mitt i årets mörkaste tid är såklart lockande men är man ledig får studenterna ingen handledning och har då svårt att bli färdiga med sina examensarbeten. Det kan ju kännas skönt för stunden men skjuter ju faktiskt bara handledningen framåt i tiden.

Det här är ett problem som inte finns för de studenter som skriver sina examensarbeten under vårterminen och jag ser ingen riktig lösning på problemet, mer än att göra om programmet så examensarbeten inte ligger som terminens sista kurs men det är inte enkelt att få till. Jag ser också tydligt de båda parternas olika behov i detta och sympatiserar med båda sidor. Som examinator har jag ingen del i just detta utan får invänta inlämningsdatumet och har sedan min trettonhelg räddad med läsning av examensarbetena inför examinationerna i terminens sista vecka. Då kan både studenter och handledare pusta ut, i alla fall någon dag, innan studenterna behöver förbereda sitt opponentskap. De bråda dagarna är alltså långtifrån över i och med julens ankomst.Fråga Lund – i Trollhättan

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 10, 2019 23:27:16

Nobeldagen till ära hölls aktiviteten “Fråga Lund” på Högskolan Väst i samarbete med NU-sjukvården. Tre av mina kollegor och jag var inbjudna till panelen. Intresset för arrangemanget var tyvärr inte så stort men vi hade ett trevligt samtal med en duktig kommunikatör från NU-sjukvården.Digital återkoppling på HLR

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, December 08, 2019 23:05:18

I HLR-utbildningen för sjuksköterskestudenter använder vi dockor som ger återkoppling via en app. Där ges studenterna visuell återkoppling på sitt genomförande och de får också en sammanfattning av hur de presterade.

Studenterna brukar tycka att det ger mycket att få den här tydliga återkopplingen på det de gör. När studenterna presterat så här bra som visas ovan är det inte svårt att förstå glädjen i det.Skapa ett resultat – kvalitativa data

Uncategorised, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, November 28, 2019 23:50:19

När man gör en analys av kvalitativa data är det viktigt att man inte för tidigt beslutar sig för vilka kategorier/teman som resultatet byggs upp av/består av och inte heller av rubriksättningen för dessa. Det är en del av det som är svårt i att göra en sådan analys. Det är lätt att man ganska snabbt tycker sig se en sak i resultatet och sedan har man svårt att se något annat som utmanar den första förståelsen.

Det här är något jag ofta ser både i uppsatser på kandidat- och magisternivå men även hos andra forskare och även mig själv. Jag är på intet sätt felfri i detta. Ett gott råd är att försöka hålla sig textnära ganska länge i sin analys innan man söker efter det latenta innehållet, om man ens tänkt att söka efter detta. Det är på inget sätt ett krav. En manifest analys dvs en som förhåller sig textnära rakt igenom är helt ok. . Att arbeta med att samla koder som pratar om samma sak i en grupp utan att egentligen ha satt annat än högst preliminära namn på dessa är andra tips som kan vara värdefulla. Då är det mentalt lättare att se att koderna kanske inte handlar om det man först tänkte.

Det gäller också att både våga och vilja se det oväntade i materialet, att vilja bli överraskad. Att vara öppen för att omgruppera sina koder är också viktigt. Allt material, alla koder, hamnar sällan i rätt grupp på en gång. Är man stressad av en deadline, som t.ex. inlämningsdatum för uppsatser, förstår jag att man inte gärna vill göra om den analys man gjort, men slutresultatet blir oftast bättre om man arbetar igenom materialet en gång till. Gott arbete lönar sig, det är en gammal sanning.IPL på Nya varvet

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 22, 2019 00:36:25

Idag var min kollega Sanna och jag på Nya varvet i Göteborg och pratade om IPL, interprofessionellt lärande, för personer som är huvudhandledare eller handledare inom NU-sjukvården. Syftet är att se om vi kan testa att ha övningar tillsammans på vårt Kliniska lärandecentrum.

Nya varvet var tidigare Nordiska hälsohögskolan men är numera VGRs. Det ligger vackert vid vattnet och byggnaderna är anrika även om det inte syns på skylten på bilden.

Först hade vi några korta föreläsningar och sedan gjorde vi några korta dramapedagogiska övningar för att visa på vad man kan arbeta med med drama, med ganska enkla medel. Dagen gav en positiv känsla där vi tror vi väckt nyfikenhet kring arbetssättet. Resterande deltagare fortsätter arbeta imorgon med detta tema medan Sanna och jag åkte hem i sällskap av en “god” present.Lärare åt lärare, vårdare åt vårdare

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:24:08

Hur är det att vara lärare åt lärare, och då menar jag lärare på universitet och högskolor? Hur gör vi lärare när vi går kurser i högre utbildning? Gör vi så som vi själva anser att studenter bör göra dvs följer instruktioner, gör inlämningar i tid och betraktar obligatoriska lärtillfällen som just obligatoriska? Eller gör vi lite som vi själva vill?

Att vårda sjukvårdspersonal är ju ofta sådant som känns lite extra tungt som vårdpersonal och jag undrar om det är samma för lärare på akademiska kurser som riktar sig till kollegor?

Att vara vårdpersonal och vårdas är också lite knepigt. Samtidigt som man är patient och har en massa tankar och rädslor som man vill ha stöd med så är man ju också vårdare och känner en lojalitet med de som vårdare en. Inte kan man ringa och be om hjälp just runt lunchtid när man vet att det är så körigt på avdelningen? Eller kan man det?

Jag gissar att den här känslan kan delas även av andra yrkesgrupper. Att vara snickare och leja bort att bygga sitt uterum, hur är det? Är man extra petig och synar noga eller accepterar man lite slarv? Sånt slarv man själv hade gjort om man byggt samma sak åt någon annan?Inga kvinnor som varit gravida …

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 18, 2019 21:14:06

Filosofihistorien har skrivits av män och kvinnor som inte har varit gravida enligt filosof Jonna Bornemark i avsnittet “Identitet” i Filosofiska rummet. Detta menar Jonna har påverkat både vår syn på filosofin och logiken.

Jag har aldrig funderat över detta faktum men tror henne på hennes ord om att inga kvinnor som varit gravida har skrivit om filosofi genom historien. Skrämmande!Evry -illustration av dålig vetenskaplig metod

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 15, 2019 23:25:09

Tänk om omvärlden kunde bidra med så här bra exempel på vikten av noggrannhet i forskningen när vår kurs i Vetenskaplig teori och metod gick, istället för när den precis har avslutats. Det hade varit bra! Vad handlar det om då? Jo, de senaste dagarna har det varit stora skriverier om Evry, ett bolag som levererat data till SCB (Statistiska Central Byrån) om statistik över arbetslösheten i Sverige. Det är ett lysande exempel på när dålig kvalitet på datainsamling gör en studie fullständigt meningslös.

SCB hade uppdragit åt Evry, en konsultjätte att via telefonintervjuare ta fram data som skulle användas för statistik över arbetslöshet. Denna statistik skulle sedan användas i budgetarbetet i Sverige. Nu har det framkommit att Evry levererat data som i värsta fall kan vara helt konstruerade av bolagets intervjuare själva. Så här gick det till:

SCB lovade Evry en viss ersättning för en viss svarsfrekvens. Om de kunde leverera data med en dubbelt så hög svarsfrekvens så skulle deras ersättning 24-dubblas! Ja du läste rätt, dubblade svarsfrekvens gav alltså en mångdubbelt så hög ersättning. Det bolag som inte är beredd att tumma lite på reglerna för att uppnå denna gigantiska ersättning, det har en väldigt hög integritet. Det säger sig självt att detta var ett mycket dåligt konstruerat ersättningssystem.

Det mest allvarliga är att Sveriges budget för arbetsmarknadsåtgärder är baserade på dessa felaktiga siffror så budgeten måste nu räknas om. Ja fast först måste SCB räkna om Evrys data så att resultatet överensstämmer med verkligheten. Det kan man ju undra hur det ska gå till?Kreativ och produktiv lärarlagsträff

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, November 11, 2019 22:54:55

Idag har vi arbetat med en av våra kommande kurser. Kreativiteten har flödat och vi kom en bra bit på vägen mot en färdig kurs även om mycket arbete fortfarande kvarstår. Att kunna avsluta mötet med att ändå känna sig nöjd med dagens arbete är en bra känsla.Studenterna anser …

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, November 05, 2019 08:08:48

Vi har bytt ut granskningsmallarna som studenterna i sjuksköterskeprogrammet ska använda för att granska vetenskapliga artiklar. De gamla har mött mycket kritik från både studenter och lärare. De punkter som granskats har inte varit tillräckligt allmänna utan varit utformade med specifika metoder i åtanke. Detta har gjort dem mindre användbara. Nu har mallarna reviderats och vi har gjort ett byte rakt av.

Parallellt med detta har vi identifierat en mindre genomtänkt progression genom sjuksköterskeprogrammet avseende det vetenskapliga ämnet och som en del av att komma till rätta med detta har vi som kursansvariga för kursen Vetenskaplig teori och metod fått i uppdrag att se över vilka delar i granskningsmallarna som ska användas för vilket läsår. Det är här studenterna kommer in. Senast jag träffade de studenter som går den kursen nu frågade jag om vilka punkter de ansåg fungerade väl för de olika läsåren. Just dessa studenter brottas ju just med dessa mallar och har också tidigare använt de gamla mallarna. Vilka kan alltså vara bättre att fråga om detta än de?

Först hade jag själv gått igenom mallarna och försökt fördela granskningspunkterna för att ha en egen förståelse. Sedan fick studenterna tycka till och det var roligt att se att studenterna och jag hade ganska lika syn på detta. Det var egentligen ganska få granskningspunkter vi inte var ense om. Fint! Då är det väl bara att testa hur detta faller ut i verkligheten också. Tack till er som var med och funderade över detta tillsammans med mig!Varför “flaggar” Högskolan Väst?

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, November 01, 2019 22:54:57

Varför är det uppsatt ett flaggspel i den snurrade trappan på Högskolan Väst undrar jag. Ingen jag pratat med vet anledningen. Flaggorna startar på plan 1 och slutar på plan 3. Ganska fint men jag skulle gärna vilja veta om det bara är för att det är dekorativt de är uppsatta eller om det finns något annat skäl. Vet du? Lämna gärna en kommentarUppdatering på kontoret

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, October 31, 2019 21:33:13

Jag har fått en ny dator vilket också innebar en ny dockningsstation, ny laddare, två nya skärmar och ett nytt tangentbord. Allt helt nytt och tjusigt.Pilottestare eller testpiloter

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 25, 2019 23:55:11

De granskningsmallar vi haft för att granska vetenskapliga artiklar i sjuksköterskeutbildningen har rönt en hel del kritik. Nu har de omarbetats och prövas i skarpt läge den här terminen. Vilka är då bättre testpiloter än sjuksköterskestudenter som tills nu i utbildningen använt våra gamla mallar?

Idag var första gången jag träffade studenter som använt de nya mallarna och de verkade inte ledsna över bytet, “mycket bättre/enklare” var deras omdöme. Det känns ju bra att vi har genomfört en förändring som är en förbättring och inte en “verschlimmbessern”. Det är ju annars ett ganska vanligt resultat.Blommogram till föreläsningen

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 21, 2019 00:09:11

Mina medförfattare i forskargruppen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola överraskade med att skicka blommogram till föreläsningssalen. Så omtänksamt av dem.Next »