Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Artikel om integritet på IVA läst 50 gånger

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 16, 2021 23:35:48

Vår artikel om integritet inom intensivvård har enligt ResearchGate lästs 50 gånger av medlemmar där. Jag tycker artikeln drar till sig oväntat lite uppmärksamhet med tanke på dess ämne men det kanske vänder.Ansvariga för “vårdläcka” döms

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, June 15, 2021 13:26:48

Våren 2019 kunde Computer Sweden avslöja att delar av samtal till Vårdguiden 1177 i Sverige, där outsourcing gjorts via ett bolag och sedan vidare till ett annat bolag i Thailand, hade legat öppna för vem som helst att ta del av på internet. Det rörde sig om inte mindre än 2,7 miljoner samtal potentiellt av mycket känslig karaktär som vem som helst kunnat ta del av.

Nu är integritetsskyddsmyndighetens (fd Dataskyddsinspektionen) granskning färdig och de dömer både det outsourcande bolaget och bolaget i Thailand till böter på totalt 12 miljoner kronor. Även de tre regioner som varit berörda får sanktionsavgifter. Läs mer här:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.752106/1177-lackan-fardiggranskad–medhelp-ska-bota-12-miljoner

Beloppet kan tyckas både högt och lågt beroende på hur man ser det. Jag är mest glad att man kunnat döma någon för detta uppenbart dåliga och bristfälliga hanterande. Det är ju lätt att räkna ut att outsourcingen till Thailand beräknades spara pengar och jag hoppas att denna beräknade “vinst” nu visat sig bli kostsam!Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


500 har läst min avhandling!

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 14, 2021 23:57:32

ResearchGate menar att det är 500 av deras medlemmar som läst min avhandling.

Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.Sänkt beredskapsläge på Skaraborgs sjukhus

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 09, 2021 11:27:13

Skaraborgs sjukhus har sänkt sitt beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge relaterat till minskningen av covid-19 i regionen. Detta är såklart väldigt glädjande då förstärkningsläget nu rått under väldigt lång tid. Det är dock en bit kvar tills en ökad beredskap inte behövs alls.Positiva bieffekter av pandemin – mindre kräks

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:49:56

VGR rapporterar om positiva bieffekter av pandemin, eller kanske inte av pandemin i sig utan av vårt förändrade beteende relaterat till pandemin. Både antal sjuka i vinterkräksjuka och användningen av antibiotika har minskat, mest troligt som en konsekvens av att vi tvättat händerna mer frekvent.

Detta är något vi kan ta med oss till en tid som förhoppningsvis kommer, den efter pandemin. Om vi kan minska på vinterkräksjuka bara genom att tvätta händerna mer frekvent så är ju det verkligt positivt! Att användningen av antibiotika också minskat är ju även det mycket bra, inte minst med tanke på utvecklingen av resistens i antibiotikaanvändningens kölvatten.

Något som inte tar upp i det här diagrammet eller i artikeln men som också minskat är antalet sjuka i vanlig säsongsinfluensa och även här anses handtvätt och att hålla avstånd vara nyckeln.Avslutning på WebbSKU på min enhet

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:41:43

I veckan har vi haft examination och därmed avslutning på WebbStrokekompetensutbildningen som vi gett på min strokeenhet. Den har pågått längre tid än den brukar på grund av pandemin, men nu har vi tagit oss igenom den. Hurra för all duktig personal som genomfört den! i har nu inte mindre än 9 ytterligare personal med denna kompetenshöjande utbildning.Brist på syrgas, hot i pandemin

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:14:48

Idag rapporteras det att brist på syrgas är ett stort hot mot patienters liv underpandemin i 19 länder i världen, Indien, Argentina inräknat.

För oss i den här delen av världen ter det sig helt orimligt att ett land kan ha brist på syrgas men så är naturligtvis fallet. Eller rättare sagt på medicinsk syrgas, för syre finns ju i luften vi andas och i vattnet vi dricker, men i den formen är syret inte tillgängligt som läkemedel och syrgas för industriprocesser har inte en tillräcklig renhet för att kunna användas i vården.

Oavsett hur det är med bristen så visar det på vikten av att solidariskt hjälpa varandra över länders och kontinenters gränser. Hur ska vi annars kunna rättfärdiga för oss att vi inte bistod med en så här basal sak i det här läget för världen?Diskriminering av ambulanspersonal

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:08:38

Läs rubriken igen, den handlar om ambulanspersonal om diskriminerat en person som insjuknade med hjärnblödning. Det är ordet jag aldrig vill läsa igen. Fallet gäller en muslimsk mörkhyad man med Afrikanskt ursprung som insjuknade i hemmet varvid hustrun ringde efter ambulans. Mannen var 32 år och var när ambulansen kom, till synes medvetslös. Ambulanssjuksköterskan menade att mannen, som för övrigt själv var läkare, spelade medvetslös och journalförde detta med orden “kulturell svimning”. Vid ankomst till sjukhuset och efter röntgen visade det sig att mannen hade en allvarlig hjärnblödning.

Fallet är nu avgjort i tingsrätten som enigt dömer för diskriminering. Det här är ett lika viktigt som tragiskt fall som visar på vikten av att ha en intakt etisk kompass för att inte gå vilse i sitt yrkes utförande.

Jag undrar också i mitt stilla sinne över ambulanssjuksköterskans kompetens. Att inte kunna skilja en medvetslös person från en som spelar avsvimmad, det ter sig inte särskilt kompetent.

Här kan du läsa om domen

https://www.dn.se/sverige/dom-kulturell-svimning-var-diskriminering/Katastrofläge på IVA – i Argentina

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 25, 2021 09:52:56

Här i Sverige ser vi en ljusning i pandemin. Det är färre som insjuknar, färre som vårdas på sjukhus och färre som dör tack vare de kunskaper vi fått under det år som gått sedan covid-19 bröt ut. Vaccination pågår, om än med förhinder.

I andra delar av världen ser det dock betydligt dystrare ut. Jag har tidigare skrivit om det svåra läget i Indien och nu är det Argentina som rapporterar om ett mycket svårt läge. I förra veckan var det 744 personer som dog under en och samma dag på grund av covid-19. Det är högsta siffran under pandemin. Ungefär 75 av de som läggs in på IVA avlider. Landet genomför nu en lock-down på 10 dagar i hopp om att få bukt med situationen. Jag tror det är en för kort nedstängning, även om den är stenhård.Hjälpmedel – den nya klassfrågan

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 19, 2021 01:14:05

Inte mindre än 30 förbund inom funktionshinderområdet har gått samman i en gemensam debattartikel för att lyfta det faktum att många regioner och kommuner börjat göra “besparingar” inom hjälpmedelsområdet. Detta leder till att personer i behov av hjälpmedel kan behöva avstå detta på grund av de kostnader som hjälpmedlet istället kommer innebära för den enskilde.

Personer i behov av hjälpmedel är redan en utsatt grupp och de har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv, inte för sitt nöjes skull. Genom denna förändring riskerar således hjälpmedel att bli en klassfråga som den med knappa ekonomiska omständigheter kan behöva avstå från medan de med god ekonomi inte kommer bli lika begränsade av ekonomi. Här kan du läsa artikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfragaÄntligen färdigt! …

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, May 17, 2021 20:52:20

Idag har det äntligen varit dagen för inlämning av det Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Det känns så skönt att vara framme här även om vi vet att vi om några veckor kommer få kommentarer på världsförloppet som vi får jobba med fram till dess att det är dags för det att skickas ut på remiss till alla berörda instanser i Sverige.

För stunden njuter jag av att det är färdigt så här långt.Disputation om samtal om döende och död

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 07, 2021 09:39:57

Idag är det disputation “Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede” skriven av Malin Eneslätt. Disputationen äger rum i Solna men man kan också delta digitalt. Det är verkligen en fin möjlighet och det är just nu 112 deltagare digitalt.

Avhandlingen har i största delen studerat användningen av Döbra-kortleken, ett verktyg för att kunna tala om döden.Att inte veta – omdömet

Hälso- och sjukvård, Vårdvetenskap Posted on Fri, April 30, 2021 11:31:10

I boken Horisonten finns alltid kvar av Jonna Bornemark finns ett kapitel om att inte veta. Dels handlar det om känslorna när vi inte vet, att våga vara i den känslan och att komma till rätta med att det är en helt ok känsla att ha. Att inte veta behöver inte vara dåligt. Ofta är det nog faktiskt så att ju mer vi vet desto mer inser vi att vi inte vet. Det var en insikt jag fick tidigt under min utbildningskarriär och som befästes under min doktorandtid.

Att se dessa ord på pränt, fångade av Jonnas penna (eller tangenter) ger en tröst i att ha förstått. Hon använder begreppet “veta för snabbt” och det tycker jag är välfunnet. Att inte veta betonar också vikten av omdömet. När man inte vet och heller inte kan veta säkert, så som det ofta är i vården, så måste det professionella omdömet ges plats.Katastrofen i Indien – covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, April 30, 2021 09:06:22

Situationen i Indien relaterat till covid-19 kan inte annat än beskrivas som en ren katastrof. Deras första våg var liten och strategier för att begränsa smittan verkade ha varit effektive men nu slår en andra våg till med en förfärande kraft. Antalet nya smittade per dygn slår nya dystra rekord varje dag med över 340 000 smittade på en daglig basis. Landet har 16,5 miljoner bekräftade smittade och antalet döda ökar med flera tusen varje dag (2624 24/4). Nära 200 000 personer har dött av covid-19 bara i Indien.

Syrgasen är slut både på sjukhus och för hemmabruk. Folk köar för att köpa syrgas och ge i hemmet till alla de som inte får plats på sjukhuset. Situationen är alltså mycket dyster. Till detta ska läggas en nu akut brist på ved vilken gör att de avlidna inte kan tas omhand utan staplas utanför sjukhusen. Man har massbränning av lik på stora bål i parker osv. Men nu är som sagt till och med veden för att bränna liken slut. Man uppmanar människor att använda kogödsel för att hålla liv i bålen.

Coronamardrömmen i Indien förvärras – nya rekordsiffror för både dödsfall och antal smittade rapporteras. De döda bränns på provisoriska bål i parker, på parkeringsplatser och alla andra ytor man desperat kan hitta.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAJMRj/expertens-svar-om-indiska-varianten-kommer-bli-fler-fall
Foto

Att situationen är katastrofal står alldeles klart. Vad som bidragit till detta är väl inte helt klarlagt men några faktorer som bidrar är en “egen” mutation av covid-19, mindre effektiv vaccin som använts men också brister i hur pandemin som helhet hanterats.Horisonten finns alltid kvar

Hälso- och sjukvård, Vårdvetenskap Posted on Fri, April 30, 2021 08:46:55

Jag läser just “Horisonten finns alltid kvar – det bortglömda omdömet” av Jonna Bornemark. Det är en sådan fröjd att läsa en bok som sätter ord på min egna tankar kring det som händer inom många områden idag som vården men också skolan. Jag talar om NPM, de alla mätningar av meningslösa saker som ska genomföras för att säkerställa “kvalitet” som vi som arbetar inom dessa verksamheter inte ser leder till något gott för kärnverksamheten utan bara göder den administrativa personalen.

Det är så befriande att någon talar om vikten av omdömet hos de som arbetar i kärnverksamheten och vad det gör med en verksamhet när man “manualiserar” den. Att lyssna på dem som arbetar i vården, som har mångårig erfarenhet och som ser vad som fungerar och vad som kan behöva förändras, det är en tydlig nyckel till framgång!

Det här är den bok som alla i ledningen på Skaraborgs sjukhus borde få som sommarläsning eller möjligen julklapp!Namnbytet för VGR inhiberas

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 19, 2021 11:28:09

Idag kom besked om att Västra Götalandsregionen inte kommer byta namn så som var tänkt i ett led att harmonisera med övriga regioner i Sverige. Här kan du läsa mer om detta.

Ett bra beslut enligt min mening. Namnet är väletablerat och inarbetat så att behålla det är smart av den anledningen. Att det dessutom gör att man inte behöver lägga 10 miljoner på att byta skyltar oss är såklart ytterligare en bonus.Folkhälsa – träna och få mer semester

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 14, 2021 08:22:48

Bostadsbolaget Mimer har testat ett nytt grepp för att minska sjuktalen. De anställda får 20 % av sin tränade tid per vecka som semester. Max beräkningsgrund är 3 timmar per vecka vilket gör att varje anställd kan samla ihop 31,2 timmar extra semester varje vecka.

https://chef.se/mimer-bostadsbolag-traning-semester/

Satsningen har burit frukt i form av en 30 % minskad sjukfrånvaro. Hurra för detta fina initiativ i folkhälsans tecken!Vården drabbas av grundkörningen i Suezkanalen

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 12, 2021 15:51:55

Att Suezkanalen är en viktig transportled det tror jag många haft koll på även innan det stora fartyget grundstötte där för någon vecka sedan. IKEA har rapporterat att deras varor suttit fast och liknande rapporter har kommit från flera andra stora industriföretag.

Idag kom dock nyhetsbrev från min avdelning där man konstaterar att vårt tvätteri för sjukhuset har stor brist på trikåkläder som en följd av grundstötningen. Det som det finns brist på i nuläget är alltså underkläder, joggingbyxor och koftor. Egentligen nästan alla de kläder som vi får från tvätteriet.Tredje vågen är här

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, April 08, 2021 23:06:14

Innan vi ens tycker att vi sett slutet på pandemins andra våg så beskrivs nu den tredje vågen vara över oss. I Uppsala är situationen i vården den mest ansträngda sedan covid-19 utbrottet startade, alltså till och med värre än i julas då vi nog trodde vi sett det värsta av den här pandemin.

Vården är så ansträngd att man ställt in all vård som inte är livsnödvändig. Det innebär verkligen att vården är hårt pressad. Förut har man ju bara behövt ställa in vård som kan vänta men det här är ett värre läge.

Det gäller att vi alla håller i och håller ut, håller avstånd och tvättar händerna. Än är det inte dags att slappna av och börja umgås annat än utomhus och med avstånd!Next »