Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Första passet på sjukhuset för i sommar

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 06, 2020 23:42:06

Idag har jag arbetet mitt första pass på sjukhuset för sommaren. Som alltid är det roligt att få arbeta i vården och få träffa patienter. Att träffa mina kollegor är såklart också roligt. Det blir lite som ett långt studiebesök med en massa glada återseenden, särskilt i år då jag inte varit på sjukhuset sedan i mars på grund av covid-19.

I år är det en hel del som jag måste sätta mig in i, inte bara relaterat till strokevården, utan också som handlar om covid-19 men mer om det i ett annat inlägg. Just nu är jag bara glad över att arbeta i vården.Coronariktlinjer på västgötska

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 06, 2020 23:38:39

Götene kommun har tagit hjälp av en lokal humorgrupp för att förmedla det som är viktigt så här i dessa tider då covid-19 styr vår vardag.

Jag tycker detta är ett bra initiativ för att på ett lättsamt sätt försöka nå kommuninnevånarna.Om:et gör skillnad – plåster och gips

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, July 01, 2020 23:45:21

Jag hörde en kvinna prata på radion om hur hon fallit och fått en fraktur som hon fått “omgipsad” på akuten. Nej tänkte jag det har hon säkert inte fått utan hon har fått den gipsad. Omgipsad betyder ju i alla fall för den som är i vården att den har varit gipsad en gång och så har man gjort det igen, antagligen för att det inte blev bra första gången eller för att svullnanden lagt sig och gipset inte längre ger det stöd det ska.

Min tanke hade dock fastnat i det lilla ordet “om” och funderade över hur det kom sig att hon använde detta ord. Då kom jag att tänka på “omplåstrad“. Där har “om” inte alls samma betydelse som i ordet omgipsad. Här är det inte nödvändigt att det är något som görs igen utan här innebär “om” att det inte är jag själv som plåstrar utan det är någon annan som gör det. Här signalerar alltså “om” en passivitet hos den som är subjekt. Hur blev det så här?Sommaren är här – pandemin är kvar

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 22, 2020 09:02:25

Västra Götalandsregionen har ett budskap till alla i regionen i sommar. Till detta har de tagit hjälp av Göteborgsoperans barnkör.ECMO – mer aktuellt än någonsin

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 15, 2020 23:22:47

Så här i tider av Covid-19 är det fler än förr som blivit medvetna om att ECMO-behandling finns. ECMO är den mest avancerade intensivvård man kan få och innebär att både hjärtats och lungornas funktion tas över av en maskin och syresätter blodet utanför kroppen. Det finns bara ECMO-platser på ett fåtal ställen i Sverige och är är en fin film som Karolinska sjukhuset gjort om detta.

I vanliga fall finns det tre ECMO-platser i Sverige, alla i Stockholm men dessa kan ökas till 16 i en situation som under den nu pågående pandemin. Tillsammans med den vård som kan startas på landets övriga thoraxkirurgiska kliniker ska Sverige i en nödsituation kunna ha upp mot 37 ECMO-platser igång, om personal kan rekryters för dessa då vill säga. Det är i så fall en situation då mycket annan vård får sättas på undantag.Ny film i WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 29, 2020 15:51:41

Vi har fått en ny film i WebbStrokekompetensutbildningen och det är en film om och av FUS dvs funktionsundersökning av svalget. Det är en logoped jag lyssnade på vid ett regionalt möte som gjort denna och jag vet att den är efterlängtad av deltagarna i utbildningen. Filmen är också verkligt bra så det känns riktigt bra!Att använda ett avställt flygplan i behandling av covid-19?!

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 26, 2020 21:43:07

Jag hörde ett kort program från Vetenskapsradion där en forskare från Uppsala universitet berättade om en ny studie som planeras där. De ska testa högtrycksbehandling med syrgas för personer med covid-19. De personer som kan komma ifråga är de där behandling med 100 % syrgas inte räcker till och respirator är nästa alternativ.

Behandling i tryckkammare kan då vara ett alternativ enligt några mindre pilotstudier. I Uppsala ska detta nu testas i större skala. Var kommer då flygplanen in kan man undra? Jo, om behandlingen fungerar kan den skalas upp genom att flygplan som inte flyger nu i covid-19 spår kan trycksättas där de är på marken och då behandla många patienter samtidigt. Smart! Jag hoppas det fungerar.Grattis på 200-års dagen Florence!

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 13, 2020 23:18:47

Igår på sjuksköterskans dag var det också 200-års dagen för Florence Nightingales födelsedag. Det är få enskilda sjuksköterskor som betytt så mycket både för en profession och för enskilda människor som Florence gjorde. Hon är väl värd att hyllas!Sjuksköterskans dag!

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 12, 2020 23:56:14

Grattis till alla sjuksköterskor idag på sjuksköterskans dag! Aldrig förut har väl personal i vården fått så mycket uppskattning, i alla fall i form av glada tillrop, och ett betonande av det viktiga arbete som vi utför som i år med covid-19.

Till alla mina fina sjuksköterskekollegor sänder jag mina varmaste tankar idag. Låt oss hoppas att detta är en start för ett nytt sätt att se på och värdera vårdpersonals insatser.Papperstugg – brister i vårdförloppet

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, May 10, 2020 23:40:04

I arbetet med att ta fram del två av det strukturerade vårdförloppet vid stroke och TIA uttalade en av deltagarna följandevid vårt senaste arbetsmöte: – Jag har länge misstänkt att man i den senare delen av vårdkedjan har haft faxen kopplad till papperstuggen”

Jag kan inte låta bli att småle lite för jag tror att många, inte minst patienter kan känna igen sig i den känslan när de får beskedet att det inte finns någon remiss eller något meddelande om dem hos den som ska ta vid i vårdkedjan. Förhoppningsvis ska vårt arbete råda bot på detta.Sjuksköterskan i mig gillar det jag ser …

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 27, 2020 10:28:57

Så här i covid-19 spår har jag inte varit på min kliniska arbetsplats sedan restriktioner började gälla. Detta är vi överens om, min arbetsgivare och jag. Jag arbetar vanligen endast kliniskt i vården under sommaren men jag brukar i alla fall vara på sjukhuset med jämna mellanrum. Det tillfredsställer min inre sjuksköterskas behov.

Häromdagen när vi satt i soffan här hemma fick jag syn på något som gladde sjuksköterskan i mig. Det är svårt att inte gilla sånt här.

Fotens ägare var dock inte lika glad som jag när jag började känna på den venösa återfyllnaden i kärlen och lyriskt prata om att sätta en venös infart, eller varför inte flera, när kärlen ändå är så fina 😊Fort och fel, folkhälsomyndigheten drar tillbaka rapport

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 22, 2020 12:02:48

Allt behöver gå fort i dessa tider av covid-19 och det är i många stycken både viktigt och nödvändigt. Det får dock inte gå så fort att det blir fel utan det man informerar om, gör och planerar måste vara både genomtänkt och förankrat. Igår gick det dock lite för fort och Folkhälsomyndighetens rapport innehåller allvarliga fel vilket nu gör att den dras tillbaka. Det är bra!Bra artikel om covid-19 och äldre

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 22, 2020 07:49:52

En grupp forskare som är specialiserade inom geriatrik har i en artikel i Läkartidningen framfört en önskan om att få bistå Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet och Sveriges kommuner och Regioner i arbetet med att skydda äldre från covid-19.

Det är en riktigt saklig och bra artikel med konkreta förslag som jag ser har en stor relevans och visar på deras kunskap inom området. Du läser artikeln i sin helhet här:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/involvera-experter-pa-aldrande-for-att-skydda-aldre-mot-covid-19/Vår nya hållpunkt under dagen – pressträff

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, April 20, 2020 15:47:07

Den gemensamma pressträffen med Folkhälsomyndighten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en ny hållpunkt för många människor idag. Att klockan 14 bänka sig vid TVn eller lyssna på radion har blivit ett inslag lika viktigt som elva-kaffet för många.

Anders Tegnell har den otacksamma rollen att oftast stå där och informera och bli ifrågasatt. I sina vardagliga kläder och sin lite rufsiga frisyr är han en slags anti-hjälte som jag inte avundas. Jag tycker han gör ett fantastiskt arbete. Lite mer mediaträning hade nog kanske underlättat för de flesta som pratar vid dessa träffar. Det blir tydligt att professionens sätt att tala om detta inte alltid är så lättillgängligt för gemene man.I am Corona … Henrik Widegren

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, April 10, 2020 01:03:45

En av mina favoriter på Youtube som skriver om vårdrelaterade saker, Henrik Widegren har skrivit en sång om covid-19.Rätt tänkt i corona-tider

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Wed, April 08, 2020 23:14:15

För någon dag sedan när jag var ute och sprang, ett spår som inte tillhör de helt vanliga löpspåren utan ett specialspår för en årlig terrängtävling med permanent skyltning,sprang jag en bit på en liten mindre grusväg. Det var ganska långt från själva stadionområdet och där är aldrig någon som går på det sätt som folk gör nu på de “vanliga” löpspåren.

När jag växlar mellan den mindre vägen och en lite större grusväg ser jag plötsligt en bil parkerad på den mindre vägen. Den stod fint parkerad vid sidan av vägen och utanför den satt ett äldre par, den ena av dem med rollator.De hade tagit campingstolar med sig och satt där och fikade.

Så rätt de tänkt! De tillhörde gruppen äldre och ska ju enligt rekommendationen ägna sig åt social avskärmning, å andra sidan så rekommenderas ju också utevistelse. Att då välja en avlägsen plats långt från ära och redlighet är ju smart. Inte hade de räknat med att jag skulle komma springande där. Av hänsyn så sprang jag på andra sidan av bilen mot där de satt.Gör utrustningen skillnad?

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Mon, April 06, 2020 09:08:36

Bristen på skyddsutrustning för covid-19 är stor. Man är kreativ på många sätt i detta och ett är att tillåta utrustning som saknar den korrekta märkningen sett från sjukvårdens sida men som ger ett fullgott skydd. Det innebär att det är ok att använda sig av militär skyddsutrustning och i det här fallet skyddsmask 90 med filter. Det är bra att inte byråkratiska hinder står i vägen för fullgott skydd för vårdpersonal. Det är dock bra att ha en medvetenhet omkring att hur utrustningen ser ut kan göra viss skillnad i mötet med patienten.


https://www.soldf.com/personlig-utrustning/skyddsmask90/
Bruksanvisning för andningsskydd
Region Gotland

Inte minst blir detta viktigt att tänka på i områden med många som flytt från krigsdrabbade områden.Prioriteringar vid extraordinära förhållanden

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 01, 2020 07:17:56

I spåren av covid-19 har Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer för prioriteringar vid extraordinära förhållanden. Först slås fast att det är de tre grundprinciperna som gäller:

  • Människovärdesprincipen – allas lika rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning
  • Behovs- och solidaritetsprincipen – den med störst behov ska ges företräde till vård
  • Kostnadseffektivitetsprincipen – vid all behandling ska det finnas en rimlig relation mellan kostnad och nytta

I tider som ger en större påfrestning än vad vården kan hanteras finns ett behov av ett regelverk som gör att man kan göra avsteg från dessa grundprinciper och ger en lika bedömning i hela landet. Därav har detta regelverk varit nödvändigt att ta fram. I gruppen har suttit både medicinska experter, filosofer och etiker och den har letts av Lars Sandman.

De nya riktlinjerna anger att vården först ska byggas ut innan dessa riktlinjer kan tas i anspråk. Prioriteringarna ska sedan bygga på de enskilda patienternas chans till överlevnad. Patienter med små chanser till överlevnad ska prioriteras lägre än patienter med högre chans till överlevnad. Egentligen handlar detta alltså om att sätta parentes runt den första prioriteringsgrunden och gå mer strikt på behov och nytta. Faktorerna i människovärdesprincipen ska dock inte frångås! Ålder är t.ex. inte en faktor som ska få vägas in i detta annat än utifrån chansen till överlevnad och det perspektiv som man har att utgå från här är i första ledet en förväntad överlevnad på ett år och i led två en förväntad överlevnad på 6-12 månader.Utbildning om covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 01, 2020 00:05:47

Så här i dessa tider spanade jag in den utbildning om covid-19 som Karolinska institutet fick i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Den består av två delar:

  1. Covid-19; hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst
  2. Covid-19; triage och användande av personlig skyddsutrustning

För att kunna gå utbildningarna måste man registrera sig och på så sätt får man ju också data på hur många som går, vilka verksamheter de arbetar inom samt var i landet de är. Det är redan mer än 45000 personer som gått dessa.

Karolinska Institutet har också fått i uppdrag att ta fram en tredje utbildning som är mer riktad mot och anpassad till kommunal vård och omsorg som beräknas vara klar på fredag. Utbildningarna nås via https://utbildning.ki.se/e-utbildningar-om-covid-19

När man gör den första delen av utbildningen får man också tips på en utbildning om basala hygienrutiner som Stockholms läns landsting har och som också ligger helt öppen på webben. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Jag gick dem alla tre under kvällen och de var faktiskt riktigt bra. Tillsammans tar de ca 1 timma att gå och man får fina diplom att ladda ner och skriva ut. Alla regioner är i …

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, March 31, 2020 00:21:25

Vid den gemensamma presskonferens som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och eventuella andra aktörer har varje vardag kl 14 meddelades idag att alla regioner har gått upp i förstärkningsläge med anledning av covid-19.

Förstärkningsläge innebär förstärkning av utvalda funktioner och är det andra läget av tre som hälso- och sjukvårdsledningen kan ha utöver normalläge. De andra är stabsläge där ledningen håller sig informerad om läget och agerar efter behov och det allvarligaste läget, katastrofläge – där förstärkningsåtgärder är vidtagna för alla funktioner. Den här åtgärden visar på allvaret i situationen i landet.Next »