Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Läst poster

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, September 21, 2021 23:10:47

En av mina postrar har enligt ResearchGate lästs inte mindre än 20 gånger. Den handlar om digital överföring av data till Riksstroke. Nu tror jag trist nog inte att detta fungerar längre, även om det gjorde det då postern gjordes.Artikel om integritet läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sun, September 12, 2021 22:55:24

Artikeln om integritet inom intensivvård som är den första studien i min min första doktorands avhandlingsprojekt har just lästs 100 gånger enligt ResearchGate. Det är verkligen roligt, inte minst med tanke på att integritet som begrepp och i synnerhet inom intensivvård inte är så väl beforskat.Nu är terminen igång!

Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, September 03, 2021 14:20:37

Nu har höstterminen startat och den kurs jag är ansvarig för är igång, liksom de kurser jag är inne och undervisar i. I en av dem har jag redan klarat av hela min insats för den här terminen, fast vi bara är i kursens första vecka.

Den kurs jag är ansvarig för är en examensarbetskurs på kandidatnivå som ges som fristående kurs. Här finns deltagare från hela vårt avlånga land, framförallt sjuksköterskor som vill läsa en specialistutbildning och då först behöver en kandidatexamen. Några går också då de inte blivit klara med sina examensarbeten i grundprogrammet och därför inte blivit färdiga med sin utbildning till sjuksköterska. Här känns det verkligen som om man gör en insats genom att möjliggöra att fler kan specialisera sig som sjuksköterskor, eller ta en sjuksköterskeexamen. Studenterna är också väldigt motiverade och det brukar bli så intressanta arbeten. Jag ser verkligen fram mot kursen!Handleda läkararbete

Forskning, Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Sat, August 28, 2021 12:09:11

Jag ska handleda ett läkararbete för termin 10 i Göteborg. Projektet ska baseras på “min” strokeenhets data från Riksstroke och det är ju alltid roligt när forskningen bedrivs nära den egna verksamheten.

Jag har förut handlett två arbeten för läkare, ett ST-arbete och ett T8-arbete från Linköping. Det här verkar mer omfattande men deras guide för examensarbetet och hur det ska skrivas ger intrycket att arbetet är liknande det som sjuksköterskorna i specialistutbildningen skriver på Högskolan Väst. Det ska bli spännande att handleda detta.Artikel om självskattad hälsa läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, August 27, 2021 14:56:54

Idag meddelade ResearchGate att min artikel om självskattad hälsa har lästs 50 gånger. Som vanligt roligt när forskningen får spridning.Manuset resubmittat!

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden, Vårdvetenskap Posted on Thu, August 19, 2021 00:42:18

Jag tryckte just på knappen för re-submission av vårt manus om munhälsa i palliativ vård. En härlig känsla efter allt det arbete vi lagt på att revidera det, inte minst beroende på den undermåliga språkgranskning som vi betalat för av vårt manus. För detta senare har vi fått hjälp av fina och språkbegåvade vänner. Verkligen värdefullt!

Nu är det bara att invänta besked. Just nu finns inget annat vi kan göra.Revidera manus inför re-submission

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, August 12, 2021 23:58:52

Vi håller på och reviderar vårt submittade manus som vi fått åter från tidskriften. En av reviewerna tyckte att delar av vårt manus var för långa och trots att vi skrivit om och tagit bort ord så har manuset inte minskat i omfång. Dock har vi ju också adderat text som reviewerna ville att vi skulle lägga till, så att manuset inte växt i omfång på grund av detta innebär ju egentligen en reduktion av övrig text.

Vi får hoppas att de ser detta, annars kan vi ju lite diskret påpeka detta i vårt svar till dem.Här skulle jag aldrig sticka …

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, August 12, 2021 00:24:48

En av sommarens varmare dagar, på tunnelbanan mitt emot min sambo ser jag plötsligt detta!

En stor, fin, väl synlig och välfylld ven … på knät! Jag hade ingen aning om att det kunde finnas så fina blodkärl där. Jag skulle aldrig ha kommit på idén att leta där tror jag, då det snarare är i ledens böjsida som man brukar sticka om man ska ta blodprov eller sätta en perifer venös infart.

Dock ter det sig inte så smidigt att ha en venös infart där, men ta blodprov skulle ju fungera fint såklart. Nu saknar sambon inte precis fina välfyllda vener på andra mer vanliga ställen så den här venen kommer nog både jag och andra att lämna ifred.Medikamentfältkoffert

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, August 10, 2021 01:24:15

Sjukvård kan man hitta på de mest skiftande och oväntade ställen. Vid besök på armémuseum hittade jag den här medikamentfältkofferten, så vitt jag förstår från första världskriget.

Även om det är svårt att se vad det är i den så ser den ganska välfylld och innehållsrik ut. Det råder också en imponerande ordning i den, något som jag tänker kanske kan vara svårt att upprätthålla under brinnande krig, men här är den såklart iordningställd så som den skulle vara när den var färdig för användning.Forskningen vilar inte – ny citering

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, August 06, 2021 00:46:25

Sommaren och ledighet för många till trots så vilar inte forskningen. ResearchGate berättade idag för mig att en ny artikel citerar vår forskningen från SLAG-projektet. Kul!“Man”, utan undantag – det handlar om läkare.

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, August 01, 2021 19:54:38

Det är intressant hur hårt könad människors föreställning om vem som är läkare är. Alla patienter, i princip helt utan undantag, betraktar läkare som en “han”. En rest från den gamla världen då läkaren var man och sjuksköterskan var kvinna. För mig framstår det som mycket märkligt, men så är det ju också “min värld” där jag befinner mig varje dag.

Läkaren, när kommer han?

Säger du till när läkaren kommer så jag inte missar honom?

Det här är vanliga frågor från patienterna och nu i sommar har jag varje gång fått säga “hon”. På just min avdelning har vi haft en överläkare, en ST-läkare och två läkarkandidater, alla kvinnor och endast en manlig läkare, en AT-läkare, så chansen att den läkare som patienterna träffat eller kommer att träffa är en kvinna har alltså varit 80%.

Att den sjuksköterska eller undersköterska de träffar är en man är också betydligt högre än noll som det var förr. En del pass på kvällen är det ungefär lika många män som kvinnor som arbetat. Vår avdelning är alltså ett exempel på den mer moderna vården.Betryggande kvalitetscertifikat?

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, July 21, 2021 23:49:43

När jag öppnade ett paket munskydd låg detta överst i paketet.

Ett kvalitetscertifikat från kina. Jag kan inte precis säga att jag kände mig försäkrad om munskyddens kvalitet …Millenium i VGR – en oro i magen

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 19, 2021 12:58:45

Inte nog med att Stockholms landstings hoppar av det planerade samarbetet med VGR och Region Skåne kring det nya journalsystemet Millenium inte blir av samt att systemet också blir hejdlöst mycket dyrare än det var tänkt så kommer nu en rekommendation från IVO till Region Skåne om att inte införa systemet. Detta baseras på att själva datan outsourcas till USA och Indien och det är därmed oklart hur säkra svenska patienters uppgifter är.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ivo-gor-tillsyn-av-region-skanes-hantering-av-patientdata

Framtiden för Millenium i VGR känns nu än mer osäker samtidigt som stora resurser redan plöjts ned i detta.

Själv hade jag önskat ett svenskt gemensamt journalsystem för alla vårdens nivåer så att alla vårdgivare hade kunnat ha tillgång till alla de journalanteckningar som finns, med patientens medgivande förstås. Tänk vad mycket det hade sparat både avseende arbetsbelastning då man inte behövt begära journalkopior från olika instanser men också en minskad risk att man inte har samma uppgifter som rör patienten att arbeta utifrån. Tänk så mycket mindre risk för att saker faller mellan stolarna, att felaktiga eller gamla uppgifter finns och ligger till grund för behandlingar och livsviktiga beslut osv. En utopisk tanke antagligen, men låt mig få drömma i alla fall lite …Insikt 1 från gästspel i vården 2021 – illegitima arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 19, 2021 12:48:31

Om jag tycker att högskolans värld är full av illegitima arbetsuppgifter så kan jag konstatera att det är det inget emot hur det ser ut i vården. Jag har bara jobbat några få arbetspass och är redan helt andfådd över hur många dåliga data system, dåligt utformade blanketter och tröga administrativa rutiner det finns. Detta är inget som främjar vare sig kvalitet i vården, patientsäkerhet, arbetsmiljö eller vårdpersonals vilja att vara kvar i vården!Imorgon är det dags – mitt gästspel i vården

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, July 11, 2021 23:52:13

Imorgon är det dags för mitt två veckors gästspel i vården igen. Ett årligt återkommande inslag som jag verkligen ser fram mot. Det är så värdefullt att kunna ha en fot, eller lilltå kvar i vården, att få vara där vården skaps och friska upp de egna erfarenheterna. På så sätt är jag alltid med i det som händer, alltid uppdaterad och alltid med.

Nio arbetspass ligger framför mig och jag kommer dessutom att få arbeta med en av mina allra bästa kollegor! Det känns så roligt! Strokeenheten, här kommer jag!IVO beställer granskning av sig själv

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, July 09, 2021 14:23:11

Under året, men även innan dess, har kritik riktats mot IVO – Inspektionen för vård och omsorg, för att de som tillsynsmyndighet inte gjort mer vid de (många) tillfällen då missförhållanden upptäckts. Ofta har myndigheten konstaterat att missförhållanden finns men att verksamheterna typ lovat bot och bättring, och däremd har de låtit nöja sig. Detta trots alltmer missnöjda röster, granskningar av public service mm.

I och med ett litet barn som var omhändertaget på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) tragiska drunkning har fokus satts på detta. Hemmet hade ett flertal gånger anmälts för missförhållanden och utretts av IVO, utan några egentliga åtgärder eller konsekvenser. Nu verkar missnöjet ha blivit för stort och IVO ska utredas.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-kritiken-ivo-bestaller-granskning-av-sina-egna-beslut

Det är verkligen på tiden enligt min mening! Om en tillsynsmyndighet ska ha någon relevans måste dess tillsyner leda till mer än konstaterande att missförhållanden finns och att åtgärder (enligt verksamheten själv) har vidtagits. Jag ser fram mot vad den oberoende granskningen kommer att visa.Fler citeringar av mina artiklar

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, July 07, 2021 23:42:27

ResearchGate hade idag hittat ännu en artikel som citerar min forskning. Återigen en av mina artiklar inom det pedagogiska området. Kul som alltid.

Google citations har också hittat nya citeringar åt mig. Två av dem är för artiklar som har publicerats i väntan på review så dem väntar jag med att notera tills de är accepterade på riktigt. De har också hittat ett antal examensarbeten som citerar mina artiklar. Även det är roligt. Det säger ju i alla fall att mina artiklar läses och förhoppningsvis kommer resultatet till nytta på något sätt för såväl patienter som studenter.Ändrade spelregler, under pågående spel

Hälso- och sjukvård, Övrigt Posted on Wed, July 07, 2021 09:17:57

Vi arbetar för fullt med att få andra delen av det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet färdigt för att kunna skickas ut på remiss. Vid vårt senaste möte presenterades tidslinjen för detta. Det är rätt många moment och hålltider vilket ger ett pressat tidschema.

Idag fick jag vet att spelreglerna plötsligt ändrats och att det som redan nu verkade tajt blivit än snävare. När spelregler ändras under spelets gång är det svårt att få till det och ingen gillar heller riktigt en med- eller motspelare som gör så. I det här fallet får vi bara acceptera att reglerna är ändrade och spela med. Den goda minen, den kan vi dock inte krävas att hålla.Sondvälling intravenöst – en riktig fasa

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, July 06, 2021 00:13:23

Jag läser med fasa om en man som i efterförloppet av vård för covid-19 på en intensivvårdsenhet, på den vanliga avdelningen fått sondvälling i sin centrala venkateter dvs rakt in i blodet! Mannen blev självklart väldigt dålig och fick vårdas ytterligare tre veckor på IVA och sedan ännu en tid på sjukhus, ett annat än där det gått fel.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eK2XvQ/jonny-79-fick-mat-ratt-in-i-blodet–var-nara-doden

Det måste verkligen vara en riktig skräck för vårdpersonalen, både den som gjort felet och den som upptäckte det. Det jag har lite svårt att förstå är hur det alls lyckats. System för intravenös behandling och för sondmatning är (ska) inte vara kompatibla med varandra. Det ska helt enkelt inte gå att koppla fel på det här sättet. Allt material för sondmatning är också färgkodad med lila färg för att signalera att de ska användas tillsammans med andra produkter som också är lila till skillnad från intravenösa produkter som är helt transparenta.

Lathund – Förbrukningsmaterial vid enteral nutrition
Sondmatsspruta – https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/nutrition/nutritionsparm/nordost/enteral-nutrition/lathund-forbrukningsmaterial-enteral-nutrition-sept.-2020.pdf
Köp Omnifix Spruta luer lock 20 ml - 100 st hos Med24.se
Spruta för intravenös användning – https://www.med24.se/sjukskoeterskeartiklar/sprutor/omnifix-spruta-luer-lock-20-ml-100-st

Nu är detta inte första gången det blir fel avseende sondmat eller andra infarter. Jag brukar alltid säga till sjuksköterskestudenter jag handleder eller nya kollegor att om de inte får ihop det system med slangar, sprutor osv med infarten så ska de fråga om råd. Upphandlade produkter i svenska sjukvård följer satta standarder och ska självklart passa ihop. Att ta fram sax och tejp för att kunna koppla ihop något, det är inte rätt!Från ogjort till gjort

Hälso- och sjukvård, Skaraborgsinstitutet, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, July 02, 2021 16:51:34

Jag arbetar mig genom min lista med saker som behöver tas itu med innan jag går på semester. När jag gjorde listan såg den oöverstigligt lång ut men nu när terminen varit slut i någon vecka så börjar jag se att listan kanske ändå har en ände.

Olika saker på listan kräver dock väldigt olika insats. Det är snabbt och lätt att bocka av något som bara innebär att skicka ett mail till någon medan det kräver betydligt mer arbetsinsats att lägga upp en kurs i Canvas. Det gäller alltså att vara lite taktisk i val av punkter för att se en progress, samtidigt som jag inte vill spara alla de omfattande punkterna till sist.Next »