Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Tredje vågen är här

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, April 08, 2021 23:06:14

Innan vi ens tycker att vi sett slutet på pandemins andra våg så beskrivs nu den tredje vågen vara över oss. I Uppsala är situationen i vården den mest ansträngda sedan covid-19 utbrottet startade, alltså till och med värre än i julas då vi nog trodde vi sett det värsta av den här pandemin.

Vården är så ansträngd att man ställt in all vård som inte är livsnödvändig. Det innebär verkligen att vården är hårt pressad. Förut har man ju bara behövt ställa in vård som kan vänta men det här är ett värre läge.

Det gäller att vi alla håller i och håller ut, håller avstånd och tvättar händerna. Än är det inte dags att slappna av och börja umgås annat än utomhus och med avstånd!Avundsjuk på min tandhygienists … visir

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, April 08, 2021 00:38:10

Idag var jag på årlig kontroll hos min tandhygienist och blev ganska så snart avundsjuk på henne. Inte på hennes arbete, nej titta i folks munnar dagarna i ända känns som det kvittar. Det var hennes visir som var föremålet för min avundsjuka. Det var så nätt, litet och elegant, inte som de klumpiga vi har på sjukhuset.

Jag kände hur lättsamt det skulle vara att arbete med den sortens visir som inte sitter åt runt hela huvudet utan bärs som ett par glasögon. De liknar den modell jag länkat till nedan.

Dock konstaterade hon att visiren inte var godkända för användning i vården och det kunde jag ju ha gissat. De var alldeles för nätta för det. Jag inser att de inte ger ett lika gott skydd som de stora, tunga och klumpiga visir som vi använder på min avdelning. Hon hade det då hon fick svår huvudvärk av de med fullgott skydd och hade då gjort en avvägning av risken mot hennes välbefinnande.

Låt mig ändå få drömma mig till en framtid där covid-19 inte är i en aktiv fas av smittspridning, en framtid där vi kan ha visir som dessa vid låg risk för smitta för att ta till de rejäla doningarna då risken för smitta bedöms högre. Åh, måtte vi snart vara där …Vikten av evidens

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, March 29, 2021 23:54:39

I dessa tider av fake new, faktaresistens och en ökande andel “foliehattar” vill jag slå ett slag för ett program från TV4 om evidens.

https://www.tv4.se/artikel/6zr6o3KQa4FIvBg6NeHBFp/sa-fungerar-vetenskap-vikten-av-evidens

Författaren och professorn i psykiatri, Mikael Landen har skrivit en bok om just detta och pratar engagerat om vikten av evidens. Sevärt!Mer forskning som läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sat, March 27, 2021 14:31:50

Min senaste publicerade artikel, om integritet i livet slut på IVA läses enligt ResearchGate. Kul!Etikbloggen skriver om vår artikel om integritet inom intensivvård

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:13:00

Etikbloggen som förestås av Uppsala universitet har skrivit om vår artikel om integritet inom intensivvård. Det är så fint skrivet så man blir riktigt rörd! Här kan du ta del av detta:

Länk till Etikbloggen


Problem med vaccin för covid-19

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:10:42

Att det inte är så alldeles enkelt at på rekordtid ta fram ett effektivt och säkert vaccin som kan levereras i enorma kvantiteter har blivit tydligt för var och en nu i covid-19 tider. Alla leverantörer av godkända vaccin dras med kapacitetsproblem och ingen kan leverera enligt avtal.

Astra Zenecas vaccin har gett upphov till mycket mer symtom i samband vid vaccinering än man sett i de kliniska prövningarna och nu har sällsynta men allvarliga biverkningar som lett till dödsfall konstaterats varvid vaccination med vaccinet stoppats.

Det har också rått viss osäkerhet omkring skyddet av Astra Zenecas vaccin till den äldre populationen då det var få äldre med i deras prövningar. Nu när allvarliga biverkningar rapporterats för vaccinet och de första analyserna gjorts anser några länder att vaccinet endast ska ges till dem över 65 år. Nu anses också skyddseffekten för äldre vara säkerställd.

Alla svårigheter som omgärdat vaccinerandet har gett kraftiga fördröjningar av vaccineringen i många länder, så även i Sverige. Mestadels är detta relaterat till den betydligt mindre mängd vaccin som levereras till länderna. Målet om att ha vaccinerat alla i Sverige till midsommar, ja det ter sig lika avlägset som en riktigt varm sommar i Sverige …Att arbeta med kunskapsluckor

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 12:55:51

Allt vi gör i vården finns det inte evidens för vilket gör att man emellanåt får använda sig av beprövad erfarenhet för olika åtgärder. Det känns ofta otillfredsställande men det finns egentligen ingen annan lösning. Problemet som vi behöver lösa försvinner inte för att evidens för åtgärder saknas. Dock blir ju det profesionella omdömet och värderingen av de alternativ som står till buds än mer central.

I sådana lägen är det glädjande att SBU nu siktar på att fylla den här typen av kunskapsluckor. Här kan du läsa mer om det.Utomhusarbete i covid-19 spår stoppas

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 08:03:22

I pandemins inledning fanns en stor oro kring hur sjukdomen spreds då vi saknade kunskap om sjukdomen. På sjukhuset i Skövde löste man ett av problemen med ett sorteringstält utomhus där patienter med misstanke om covid-19 togs om hand. Tältet har väl inte utgjort den allra bästa arbetsmiljön. Det har läckt in vatten och det har varit kallt. Bristerna i arbetsmiljön påtalades men inte mycket hände. Fortfarande nu efter nästan ett år stod tältet kvar men efter en 6:6-anmälan har man nu hittat en lösning för att alla patienter ska kunna tas omhand och få vänta inomhus.

Bilden från Vårdfokus


Två tankar i luften samtidigt

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 07:51:49

Ibland är det uppenbart svårt för en del personer att ha två tankar i luften samtidigt. Just nu är det som fascinerar mig svårigheten en del tycks ha att hålla både tanken om de krav som finns på vårdprofessionens dokumentation att den förhåller sig till regler och riktlinjer och de dokument som patienter ska få och som rör deras vård.

Att vi som professionella ska dokumentera på korrekt sätt och använda exakta vetenskapliga och medicinska termer är helt klart för mig. Att patientens egna dokument skulle vara tvungna att förhålla sig till någon särskild nomenklatur och använda medicinska termer är mig dock helt främmande. De dokument som patienten får måste ju vara begripliga för dem på alla sätt. Då går alltså ord som jag som professionell använder mig av oftast bort.Förväxlingsrisk – företagens ansvar?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 05, 2021 08:37:32

Som sjuksköterska är man alltid ansvarig för de läkemedel man ger och för att nödvändiga kontroller gjort så det är rätt läkemedel i rätt dos till rätt patient. I detta är det en fördel om läkemedelstillverkare också bidrar på det sätt de kan med att designa sina läkemedel på så sätt att de är visuellt skilda från varandra så förväxling undviks.

Att arbeta med färg och form på förpackningen av läkemedel är ett sådant sätt. Här ses hur två läkemedel från samma företag har designats för att visuellt skilja sig åt.

Här ses vad som händer när man ändrar i sin produktion, kanske utan att tanken är helt med.

När är plötsligt Efedrin och Atropin väldigt lika varandra och inte blir det bättre när man tar fram själva ampullerna för läkemedlen.

Risken för att det ska bli fel i en stressad situation där det går lite fort är uppenbar och om både förpackning och ampuller är lika så behöver man vara väldigt uppmärksam för att undvika detta.

Om vi alla hjälps åt för att förväxling ska undvikas så är risken för att något går fel avsevärt mindre.Vaccin mot covid-19 – nya bud

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 05, 2021 08:22:23

Ända sedan de första vaccinen mot covid-19 godkändes har det som sägs om dem skiftat. Hur effektiva de anses vara har förändrats. Hur många doser som behövs har också ändrats och är också olika mellan olika vaccinsorter. Sättet de ska förvaras på har inte förändrats för respektive märke men ser olika ut för de olika märkena. Vilka som vaccinet ger ett skydd för har också rått viss osäkerhet kring.

Senaste nya budet kring detta är Astra Zenecas vaccin som inte hade så många äldre (över 65 år) med i sina prövningar och därför inte kunde säga något om effektiviteten för den gruppen. Nu har nya data analyserats (gissar jag) och även det vaccinet bedöms nu ge gott skydd även i äldre åldrar och kan nu därför ges även till äldre i Sverige.

Det kan tyckas märkligt att man inte vet säkert men för en sjukdom som vi knappt ens visste att den existerade för ett år sedan så är det extremt mycket som vi vet nu som då var okänt. Vi har både en potentiell behandling med ett nytt antiviralt medel och flera olika vaccinmärken idag. Det är så många rekord i detta så man nästan hisnar över dem!Anvisningar – varför finns de?

Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, March 04, 2021 22:35:25

För mig är anvisningar det vi ska förhålla oss till och som föreskriver vad som gäller. Under senaste veckan har jag dock från olika håll förstått att andra kan se på detta på annat sätt. Det gör det lite svårt eftersom anvisningarna inte är en del av det som är ett fritt valt arbete utan säger något om hur saker ska vara eller göras. Om vi inte ska förhålla oss till det som anvisningarna säger så behöver de ju inte finnas.

Anvisningarna har en viktig funktion i att ge stöd för hur saker ska göras, om det nu handlar om anvisningar för att blanda antibiotika eller anvisningar för examinationer är ointressant. Anvisningar har alltid det som syfte. På samma sätt så blir det också bekymmersamt när anvisningarna inte betraktas på det sättet för då får vi personer som agerar på olika sätt vilket kan skapa både osäkerhet och orättvisor.Biverkningar och covid-19 vaccination – får man räkna med det?

Hälso- och sjukvård Posted on Sat, February 27, 2021 18:10:42

I media verkar det ibland som att man vill lyfta biverkningar som något oväntat vid olika behandlingar när det i själva verket är något som man nästan alltid får räkna med kan uppstå. Dels handlar det om att en behandling oftast inte bara påverkar det som är tänkt utan också ger andra verkningar men det handlar också om förväntanseffekt. Ungefär 30 % av alla som testar ett läkemedel rapporterar någon form av biverkan, och de allra flesta ospecifika sådana som t.ex. huvudvärk, illamående, gaser i magen, yrsel osv.

Med detta sagt så finns det således nästan alltid biverkningar med en behandling och det får man räkna med. Biverkningar relaterat till vaccinationer är också vanligt och beror på den enkla faktor att vi sprutar in saker i kroppen som vi VILL att den ska reagera på och bygga upp ett skydd mot. Det är ju själva poängen med dem, att de ska skydda mot den smitta vaccinet gäller.

För covid-19s del kunde man redan på förhand tänka sig att det skulle ha biverkningar liknande de som finns vid influensavaccination och som liknar den sjukdom de ska skydda mot, men mycket lindrigare. Kanske är det ändå så att det har varit en högre andel biverkningar än man såg i de kliniska prövningar som föregår den vaccinering som pågår nu.

Att vaccinet är effektivt även vid storskalig användning visar siffror med all önskvärd tydlighet. Folkhälsomyndigheten visade i veckan grafer där insjuknande på äldreboende tydligt vikt nedåt medan trenden i samhället tydligt går åt helt motsatt håll.

Att många fått mer eller mindre lindriga biverkningar av vaccinationen är också tydligt, så tydligt att flera arbetsplatser dels vaccinerar på fredagar för att personalen ska hinna få biverkningarna under helgen men också tillfriskna, så de kan arbeta på måndagen igen men att den höga andelen med biverkningar påverkat hur vaccinationen på arbetsplatserna nu sker. Man har gått från att vaccinera alla samma dag till att dela upp det så man ska ha frisk personal som kan arbeta.Vår artikel i spanska strokeriktlinjer

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sun, February 07, 2021 17:39:52

Vår artikel “Rejnö, Å., Nasic, S., Bjälkefur, K., Bertholds, E., & Jood, K. (2019). Changes in functional outcome over five years after stroke. Brain and Behavior, 9(6), e01300. doi:10.1002/brb3.1300” finns med i de spanska strokeriktlinjerna för neurorehabilitering. Kul!

Här hittar du dem: https://www.neuro-reha.com/pdf/Guia_SENR_2_Atencion_del_DCS.pdf


Nattarbete ökar risk för missfall

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sun, February 07, 2021 11:16:50

IF-metall har i senaste numret av sin tidning Dagens arbete en kort notis om nattarbetets baksidor för kvinnor. Ny forskning från NordForsk visar att nattarbete ökar risken för missfall och forskarna menar att gravida inte bör arbete mer än 1 nattpass per vecka under graviditetsvecka 3-21 för att undvika risk för missfall relaterat till arbetstidens förläggning.

Dagens arbete nr 1 2021

Det här är såklart viktigt men också svårt att hantera i arbetet. Ingen vet ju i normalfallet att man är gravid redan i v 3 så konsekvensen av detta bör bli att ingen kvinna som försöker bli gravid ska planeras för mer än 1 nattpass per vecka. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

https://www.julkari.fi/handle/10024/140634Mutationen ger nya riktlinjer i vården

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, February 04, 2021 23:28:41

Idag kom nya riktlinjer för vården för att försöka trycka ned det muterade covid-19 viruset som först hittades i Storbritannien men som nu spridit sig i Sverige. Skaraborgs sjukhus konstaterar att mutationen stod för ca 20 % av alla odlingssvar under den studerade tiden. Viruset är mer smittsamt, möjligen upp mot 70 % mer smittsamt och lever också längre på de ytor de hamnar på. Det mest positiva man kan säga om det är nog att människor verkar bli mindre sjuka av det och att det framtagna vaccinet verkar vara verksamt på det.

Detta sammantaget motiverar en samlad ansträngning för att försöka mota bort det. Riktlinjerna om munskydd och visir ses som än mer viktiga och nya rutiner för att fånga fall med mutationen har antagits. Jag hoppas detta är tillräckliga åtgärder.Nytt hopp för den globala folkhälsan med USAs nya president

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, January 31, 2021 17:34:06

Utan att bli politisk vill jag ändå konstatera att det finns nytt hopp för den globala folkhälsan sedan USAs nytillträdda president Joe Biden beslutat att USA ska återinträda i samarbetet med WHO – Världshälsoorganisationen.

I dessa tider med covid-19 pandemin som är ett stort hot mot folkhälsan globalt är det viktigt att alla världens länder, efter sin förmåga bidrar till WHOs viktiga arbete att främja hälsa globalt. Den närmaste utmaningen består dels av att se till att utvecklingsländer får del av vaccinet genom samarbetet kring Covax men också andra insatser som är viktiga i covid-19 spår.

Fattigdomen har ökat ur ett globalt perspektiv relaterat till pandemin och fler lever därmed med mindre marginaler eller till och med redan idag under omständigheter där svält ökar i världen. Tack för återinträdet!Överdödlighet under 2020

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, January 27, 2021 23:13:38

Idag publicerade min lokala tidning SCBs statistik över dödlighet i vår kommun redovisad månad för månad under 2020 och som jämförelse ett medelvärde för dödligheten under de senaste fem föregående åren

SLA 210127

Överdödligheten var i Skövde drygt 18 % vilket är dubbelt så hög som överdödligheten i resten av landet som ligger på 9 %. Dystra siffror att ta del av. Något som sticker ut negativt är dödligheten i februari förra året som var påtagligt högre än snittet för föregående år. Den här förklaras inte av covid-19 för vid den tiden hade inte pandemin kommit till orten. Den “vanliga” influensan anges som en möjlig förklaring, även om jag inte vet om det är verifierat. Att året slutade dåligt är också tydligt av diagrammet. Jag hoppas att januari kommer se bättre ut även om risken är att så inte är fallet. Effekten av att människor träffades för att fira jul kommer ju visa sig först då.Covid-19 – Läget i vården är hårt pressat

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, December 30, 2020 09:53:06

Medan människor inte agerar helt i enighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och rådande riktlinjer pressas vården allt hårdare. Antalet personer som vårdas med covid-19 är fortsatt högt och på sina ställen ökande. Flera regioner, varav Region Skåne är den senaste, har utlöst krislägesavtalet för vårdens medarbetare. Det innebär att vanliga arbetstidsregler sätts åt sidan. Normalarbetstiden förlängs till 48 timmar per vecka, arbetspassen görs längre, på många håll 12,5 timmars arbetspass och vilotidsregler åsidosätts. Som ersättning får medarbetarna 220 % lön för arbetade timmar och 250 % om de måste arbeta krislägesövertid. Detta är dock en klen tröst för medarbetarna som är mycket trötta och utarbetade och som inte får behövlig tid för återhämtning mellan passen.

På Skaraborgs sjukhus är det fler personer än någonsin inlagda med diagnosen covid-19, det har just slagits ett dystert rekord med flest antal döda i covid-19 under en vecka och man har satt sin eskaleringsplan i verket. Det senare innebär att man utökar antalet vårdplatser på medicinavdelningarna för att skapa lika många nya vårdplatser som en helt ny avdelning skulle ge. Detta görs inom ramen för befintlig bemanning såklart för det finns inget direkt överflöd av sjukvårdspersonal som inte redan arbetar i vården att ösa från.

Nu måste vi verkligen skärpa till oss och hålla i, hålla ut och följa rekommendationerna!Webbutbildning med förhinder

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, December 28, 2020 17:03:41

Jag har försökt att ta mig genom Socialstyrelsen webbutbildning “Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor”. Utbildningens innehåll var bra men dess logik, uppbyggnad samt möjlighet till genomförande var däremot inte lika god. Trots att jag gjort alla moment, tagit del av allt material och klickat på alla länkar lyckades jag inte uppnå att alla aktiviteter visades som genomförda med en “grön bock”.

Jag kunde dock slutföra utbildningen med 8 aktiviteter fortfarande noterade som inte genomförda vilket ter sig märkligt. Det verkade vara något slags bugg i systemet då man inte kunde välja “Stäng modul” utan fick ta sig ur modulerna på annat sätt.

Synd, eftersom innehållet är bra och tanken bakom upplägget bakom egentligen är bra.Next »