Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

WebbSKU på Västkom

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 15, 2019 23:11:17

Igår presenterade jag WebbStrokekompetensutbildningen på Västkom konferensen om de reviderade riktlinjerna för vård vid stroke. Deltagare var personal från Västra Götalandsregionens 49 kommuner.

Intresset för utbildningen var stort och deltagarna som var där antog utmaningen att försöka utbilda fler i WebbSKU än strokeenheterna gör. Om alla kommuner i VGR skulle starta en egen WebbSKU skulle det räcka med att de utbildade 10 deltagare vardera för att lyckas med det. Det är ju på inget sätt en orimlighet!Ett syskon till WebbSKU?

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 14, 2019 00:03:55

Tänk dig en webbaserad utbildning om stroke som riktar sig till patienter och närstående. Den består av filmade föreläsningar om ämnen angelägna för såväl den som drabbats av stroke som deras närstående. Utbildningen finns fritt tillgänglig på nätet och experterna inom stroke-området i Sverige har gjort filmerna.

Visst låter det som en lillebror som WebbSKU skulle kunna ha och dessutom vara stolt över. Visst får man drömma ibland …Kraschande datorer i VGR

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, November 11, 2019 22:52:19

Under föregående vecka var det stora antal datorer som kraschat i Västra Götalandsregionen en riksnyhet, ja en lokal nyhet också såklart. Skaraborgs sjukhus chefläkare Christer Printz intervjuades om de 300 datorer som kraschat vid Skaraborgs sjukhus och menade att det inte var något stort problem just i dessa verksamheter. Trehundra datorer är självklart många men sjukhuset har betydligt fler än så. På just den avdelning där jag arbetar meddelade vår IT-ansvariga sjuksköterska att vi bara har en sådan dator som varit berörd. För just vår verksamhet är det alltså helt klart inget stort problem.

Att det inte är problematiskt för vare sig vår enheter eller flera andra på sjukhuset är såklart bra men det förtar inte problemet. Västra Götalandsregionen har gått ut med att de planerar för utbyte av hårddisken för alla datorer av denna modell vilket totalt uppgavs vara 17 000 datorer! Då är det ett stort problem även om enskilda verksamheter klarar sig hyfsat.

Under föregående vecka var problemet så stort och kraftigt eskalerat att flera sjukhus i VGR till och med gick upp i stabsläge vilket du kan läsa om här: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3XkoX/sjukhus-i-stabslage-nar-datorer-kraschar

Nu verkar ändå problemet vara under kontroll och flera sjukhus har kunnat dra tillbaka stabsläget. Att hitta orsaken till problemet står nu högt på listan liksom att dels fixa redan kraschade datorer och börja byta hårddiskar på datorer som ännu är hela innan de också kraschar. Hur lång tide det kommer att ta har angetts vara lite osäkert men bedömningen är att det inte kommer vara löst under 2019 i alla fall.Att göra “för mycket” gott

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, November 06, 2019 22:41:56

Kan man vara så ivrig att göra gott att man gör för mycket? Kan ivern att skapa en vård som är konfliktfri göra att man målar in sig i ett hörn där situationen blivit ohållbar? Kan man vara för mån om att skapa kontinuitet att det blir svårt för personalen att orka?

Svaret på alla dessa frågor är alla JA, så kan det faktiskt vara. Det som fungerar under en kortare och avgränsad tid kan bli alltför svårt att leva upp till i längden och kan faktiskt till och med skapa ohälsa för vårdarna. Man vill så gärna göra gott och lovar att försöka tillmötesgå men löftet om att försöka blir till ett löfte där man lovat att lyckas och så har man skapat en vård som inte är hållbar utifrån ett personalperspektiv.

Om vårdens främsta resurs, dess personal inte orkar, då finns inte förutsättningar för att bedriva verksamheten. Det gäller alltså att tänka lite längre än bara i nuet för att skapa hållbarhet.Jag, trycksår?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, November 01, 2019 18:45:19

Igår morse vaknade jag. Liggandes på rygg. Knäna uppdragna och hälarna nedborrade i madrassen. Min sambo menar att det är dumt att jag ligger så för han påstår att jag snarkar då. Förtal! Nåja, det var nu inte problemet. Min högra häl var bortdomnad. Det var helt stumt och utan känsel. Jag gick upp, gjorde iordning mig för att resa till Trollhättan, åt frukost och gick till bussen, en promenad på 1,7 km. Hälen var fortfarande domnad.

Efter att ha åkt buss i två timmar var hälen fortfarande inte sitt rätta utan fortfarande lite stum och utan känsel. En rätt så frisk, fullt rörlig kvinna mitt i livet, kan man verkligen få trycksår då? Grad 1 då visserligen, men det tänker man sig ju inte riktigt. Inte har jag legat på rygg hela natten heller utan vänt mig till ryggläge under natten. Ja det ger lite tankar om hur lätt det kan hända och att fler än jag tänker, kan ingå i riskgruppen. En bedömning av mig med Nortonskalan ger 28 eller möjligen 27 poäng, dvs antingen full poäng eller ett poängs avdrag. Inte en patient jag skulle fundera över risk för tryck hos om jag fick fram den poängen.I rättan tid

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, October 29, 2019 15:45:48

Ibland är man precis i rättan tid. Så var det för mig idag när jag ringde till chefen på min kliniska arbetsplats. Det hade kört ihop sig lite och en insats från mig var önskvärd. Det löser vi.Cirkulera mera

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 25, 2019 23:57:54

Jag hade några papper som skulle skickas med cirkulationsposten till sjukhuset och gick därför från bussen till Regionens hus. Jag fick ett cirkulationskuvert, skrev adressen och sedan … stoppade tjejen i receptionen postturen så mitt kuvert kom med. Perfekt tajming så här en fredag!Regional Riksstrokedag

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, October 23, 2019 21:18:00

Idag har det varit regional Riksstrokedag i Göteborg. Data från registret har gåtts igenom för varje sjukhus i regionen och jämfölrts dels med varandra och dels med regionen och med landet som helhet.

Det som står tydligt är att de förhållanden som råder lokalt för respektive strokeenhet till stor del styr vårdens kvalitet. Enheter som inte kunnat ha sina vårdplatser öppna och som därför inte kunnat ta hand om alla patienter med stroke i sjukhusets upptagningsområde når inte samma resultat som övriga sjukhus. När patienter inte läggs in på strokeenhet som första vårdenhet så missas många saker, som är viktiga delar av strokevården som att följa NIHSS, göra svalgbedömning osv. Tänk om politikerna hade varit med här och sett de tydliga konsekvenser som beslut lokalt får för vårdens kvalitet.Fortsatt allvarligt läge

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 23:09:44

Den brist på sjukvårdsmateriel som rapporterades om i media under föregående vecka och som tvingat sjukhus i fem regioner och landsting att ställa in planerade operationer och till och med upp i stabsläge kvarstår. Företaget som tagit över leverans av upphandlat material har ingen riktig överblick över läget och vet inte när de kan leverera allt som saknas. Att situationen uppstått är ju en sak men en annan och allvarligare är kanske att de inte kan säga när det kan vara löst.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sagt att de ser mycket allvarligt på händelsen. De menar att regionernas beredskap för oväntade händelser är alldeles för låg och att verksamheten såklart måste fungera även vid leverantörsbyten. Att tillse detta ska vara en del av avtalet. De riktar också skarp kritik mot hälso- och sjukvården och menar att det måste finnas en plan om det oväntade händer. Att betrakta lager bara som en kostnad döms helt ut av MSB för en så samhällsviktig verksamhet som vården.

Bra att någon vågar ryta i lite och påpeka det olämpliga i att okritiskt ta efter tillverkningsindustrins tankar för denna typ av verksamhet. Ja och nu är det inte ens ett läge av kris. Inget har hänt. Vågar man ens fundera över vad som skulle hända om t.ex. Brexit gav en utifrån kommande svårighet att få leveranser av varor till Sverige för vårdens behov …Avslutning WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 22:56:55

Idag hade vi avslutning på vår pågående WebbSKU på min kliniska arbetsplats. Vi hade en givande eftermiddag med intressanta och engagerade diskussioner och nu har vi 8 personal med nyvunnen strokekompetens. Grattis alla duktiga medarbetare! Snart är såväl högskolepoäng, brosch och diplom era.

Brosch från STROKERiksförbundet


Underlag för en presstext

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, October 15, 2019 22:22:20

Jag har blivit ombedd att ge ett underlag för en presstext om att jag ska hålla min docentföreläsning. Det är en kommunikatör som ska skriva texten, men inte en inom den akademiska världen.

Jag svarade på de frågor jag fått men inser när jag får tillbaka ett förslag på utkast att mitt underlag inte varit tillräckligt bra. Det är inte helt enkelt för den som befinner sig utanför akademin att förstå detta så jag är glad att jag getts möjlighet att läsa texten innan den publiceras.Inställda operationer på grund av …

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 11, 2019 20:04:22

Vi sjukhuset i Uppsala har operationer fått ställas in på grund av … brist på sjukvårdsmaterial så som desinfektionsmedel. Eller brist förresten, sakerna finns, men inte på sjukhuset. En ny leverantör har tagit över leveranserna men inte fått till det ordentligt. Materialet verkar finnas på ett lager och inte på sjukhuset

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QoKwpQ/flera-regioner-i-stabslage–sjukhus-staller-in-operationer

Över 30 operationer har fått ställas in och sjukhuset har fått gå upp i stabsläge. Det här är ett tydligt exempel dels på en upphandling som inte blivit riktigt bra men också på vårdens sårbarhet. Hur länge klarar vi oss i en händelse av yttre hot mot vårt land? Vilka lager har vi av material och mediciner?Ratade symtom

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 11, 2019 19:58:52

Idag var det dags för dag två av strokeenhetens utbildningsdag. Samma upplägg som förra veckan eftersom det var andra hälften av medarbetarna idag. Även den här gången fick de arbeta med symtom på hjärnskador och följande symtom ratades.

Det finns en del likheter med det som ratades förra veckan. Dyskalkyli och dysgrafi var inte heller då favoriter.Utbildningsdag strokeenheten

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 07, 2019 23:30:02

i fredags hade vi den första av två utbildningsdagar för strokeenheten. Vi hade satt ihop en dag med grupparbete, snabba frågor, föreläsning mm.

Febril aktivitet

Vi avslutade dagen med ett ordmoln där deltagarna fick beskriva dagen.

Vårt syfte att vara en dag med stroke i fokus verkar ha gått hem. Att dagen ansågs som lärorik, inspirerande och intressant känns roligt.Föreläsning i Mölnlycke

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, October 03, 2019 22:41:19

Idag har jag föreläst om palliativ vård vid stroke på en utbildningsdag anordnad av Betaniastiftelsen. Vi var i Råda Rum i nyrenoverade lokaler.

Jag använde mig av två olika röstningsverktyg för att skapa interaktivitet med deltagarna. Dels fick de svara på quizfrågor men jag hade också några wordl dvs ordmoln. Så skrev de om förmiddagen.

Det är såklart roligt att min föreläsning upplevdes som intressant, informativ, givande, lärorik och tankeväckande. Kul också att någon skrev “charmig”. Det har aldrig någon skrivit om en av mina föreläsningar förut tror jag.Tekniska innovationer inom strokeområdet

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, September 26, 2019 22:40:36

Idag hade Stroke Centrum Väst en dag om tekniska innovationer inom strokeområdet. Föreläsarna pratade om allt från maskininlärning, neurala nätverk och virtual reality till tekniken vid MR-undersökningar, telemedicin och mikrovågsteknik för att hitta hjärnblödningar i ambulansen. En mycket intressant dag med fin blandning av föreläsningar.De äldre kan ha filtar

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, September 24, 2019 16:59:32

I kvällstidningar idag rasar människor över en i politiker i Motalas uttalanden om att de äldre kan ha filtar om de fryser. detta med anledning av att värmen ska sänkas från 23 till 20 grader på kommunala äldreboende i ett försök att hålla budgeten. De äldre ska inte heller serveras varm mat på kvällen av samma orsak.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JoMRl4/kommunalradet-de-aldre-kan-ha-filtar

Den storm som hans uttalande mötts av kanske förvånade honom men inte mig. Vad är det för människosyn han ger uttryck för genom att uttala sig på det viset?!

Att spara pengar genom att ha kallt och inte servera mat kan nog dessutom visa sig kostsamt i längden då en god nutrition för äldre är a och o för att upprätthålla hälsa. Att ett mål varm mat på kvällen hör hemma i detta bör inte vara svårt att förstå. Den sämre hälsan kommer kosta pengar och snabbt kunna äta upp den besparing sänkt värme och indragen lagad mat på kvällen gör.

Varför inte sänka värmen i kommunhuset och andra liknade kommunala inrättningar istället. Där ser jag inte problem med att politiker och tjänstemän måste bylta på sig.Vad är problemet? ABV

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, September 22, 2019 23:45:17

I en av arbetsmiljöerna uppbyggd på Regionens hus har man skapat en liten grupp där man ska sitta tillsammans runt en whiteboard. Det är bara ett problem, ser du det …

Ja just det! Stolarna fungerar bara för högerhänta! Det är inte ens så att de fungerar bäst för högerhänta, de är genom sin form helt oanvändbara för den som är vänsterhänt. Vem har tänkt här? eller är det rätta svaret att ingen har tänkt? Eller det kanske inte är nödvändigt att tänka på de 17 % i Sverige som är vänsterhänta?Förfrågan om att vara handledare

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 18, 2019 21:37:28

I min mail låg det nu ikväll en förfrågan från en läkarstudent om jag ville vara hennes handledare för ett arbete hon ska skriva i termin 8. Arbetet handlar om samarbete/teamarbete vid akuta händelser.

Detta låter väldigt intressant och jag har bett henne skicka sin projektplan så får vi ta diskussionen vidare när jag fått och läst den.

Det är en läkare jag arbetet med som rekommenderat mig som handledare för henne och det är ju såklart roligt att en läkare rekommenderar en sjuksköterska som handledare för en läkarstudent. Det beror säkert i delar på att den planerade metoden är kvalitativ och det är ju mitt område, men jag är i alla fall tacksam och glad för detta.Färgkodning med bristande logik

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 18, 2019 21:33:02

Idag har en medförfattare och jag arbetat med vårt manus på Regionens Hus i Skövde. Jag upptäckte att man anger att man anänvder färgkoder för att markera olika områden i ABV-verksamheten. Så här ser kodnyckeln ut:

Här är sedan märkningen för en av lokalerna:

Fullständigt … ologiskt! Är det en färgblind som ordnat med skyltarna kanske?Next »